Ds. Frans van der Sar van de Protestantse gemeente gaat op pensioen

oktober 6, 2017

20170924_110349.jpg

“Ds. Frans van der Sar nam op 24 september afscheid van de Protestantse Gemeente in Brugge in ’t Keerske. Hij gaat met pensioen en woont inmiddels in Schiedam, dichter bij zijn kinderen.

In zijn afscheidspreek sprak hij over de eerste Korinthe brief, hoofdstuk 12, waar Paulus spreekt over de Kerk als het Lichaam van Christus. De Kerk is een geestelijke realiteit. Ze leeft uit de Heilige Geest. Maar ze is ook een fysieke realiteit in de verbondenheid van haar leden binnen het Lichaam van Christus. Een fysieke realiteit waarin zich de tegenwoordigheid van Christus in deze wereld voortzet.

In de Geest en in dit Lichaam, dat de Kerk is, omvat God de wereld met zijn liefde. Ds. van der Sar sprak zijn dankbaarheid uit dat hij deze liefdevolle verbondenheid ook in de oecumenische relaties in Brugge zo sterk heeft mogen ervaren”.

Unknown-1.jpeg

Unknown.jpeg

Op de foto Dom. Frans van der Sar met zijn echtgenote Annemarie van Andel.

Het was bijzonder voor mij schreef hij ons: “om in liturgieën die hij bij woonde in de Orthodoxe parochie te Brugge een diepere toegang te vinden tot de Orthodoxe spiritualiteit”.

Wij wensen hem nog veel geluk toe en nog vele jaren.

 

 

Advertenties

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij en orthodoxe vesperdienst

september 4, 2017

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij
en Orthodoxe Vesperdienst

Als deelnemer aan het Oaseweekend over ‘beeld en woord’ keek ik uit naar de lezingen en de aangekondigde iconenwijding in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Die zaterdag 26 augustus werden we in het onderwerp ingeleid door de lezing van pater Benoît Standaert over iconen.

DSC_1024

Hij voerde de deelnemers mee in de manier waarop een aantal voorgestelde iconen tot ons spreken. Eén van de iconen die aan bod kwam was de icoon van de Transfiguratie. Pater Benoît gebruikte in de uiteenzetting de prachtige icoon van Novgorod (uit 1500) : de apostelen neergeslagen door de lichtende aanwezigheid van Christus, vergezeld van Mozes en Elias. (Matth.17,1-9)

DSC_1025De icoon van de transfiguratie is één van de moeilijkste voor een iconograaf. Pater Marc Du Four had voor de vereniging Oase deze icoon geschilderd. Wat paste dan beter dan een orthodoxe inzegening. Vader Bernard werd aangesproken en de wijding kon doorgaan, samen met de Vespers in de kerk van de  Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Het werd een mooie, plechtige viering. Vader Bernard gaf vooraf een korte inleiding om de aanwezigen, die meestal niet vertrouwd waren met de orthodoxe vespers, duidelijk te maken wat er gebeurde.

Het koor van de HH. Konstantijn en Helena parochie uit Brugge verzorgde op prachtige wijze de Vespers en de eraan gekoppelde wijding. De wierook vulde samen met de gezongen gebeden en liederen het kerkgebouw.

DSC_1034

Tijdens de wijding stond pater Marc Du Four samen met vader Bernard voor de icoon om ze te zegenen. Het was een sterk moment. Na de vespers dankte vader Bernard de abt voor de gelegenheid die werd geschonken om deze vespers te houden in deze prachtige kerk en gaf nog een klein woordje uitleg over het belang van iconen voor orthodoxen. Deze vensters op de eeuwigheid maken het mysterie als het ware tastbaar.

De paters van de abdij, de deelnemers aan het weekend, vader Bernard en het koor hadden nadien nog even de tijd om elkaar te ontmoeten. Het was een heerlijke ontmoeting gezegend met prachtig weer.

 Jean-Pierre

DSC_1096

Uitnodiging Katholieke Nationale studiedag voor Oecumene op 7 oktober 2017 in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken

augustus 31, 2017

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

1e9450df044dce34e9704bb21171bb90--martin-luther-martin-omalleyOp zaterdag 7 oktober (van 10.00 u tot 16.30 u.) vindt
in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken een nationale
studiedag plaats (ingericht door de kath. nationale
commissie voor oecumene).
Titel: De impact van de Hervorming in onze kerken.
Er komen interessante sprekers.
Zie hieronder de uitnodiging, programma en inschrijvingsformulier.
Mag ik sterk aandringen om er aanwezig te zijn!
We laten dit gelden als onze bijeenkomst voor de maand oktober.
Voor november ontvangt u later nieuws.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter

Eenenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag

Cinquante et unième journée œcuménique d’étude et de rencontre

De impact van de Hervorming in onze Kerken

op zaterdag   07.10.2017 Sint-Andriesabdij te Zevenkerken 4

8200 Sint-Andries Brugge

09:30   Onthaal · Accueil

10:00   Gebed · Prière

Welkom door Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor oecumene

Oecumenisch overzicht voor 2016-2017 door pater T. Barnas

10:30   Hoofdreferaat · Contribution principale: Ds Bruneau Jousselin, lutheraan (F)

11:45   Gebed · Prière

12:30   Middagmaal · Déje

14:00   Bijdrage vanuit andere christelijke Kerken · Contribution d’autres Eglises chrétiennes

  • Professor Annemarie Mayer, katholiek (N)
  • Professeur Antoine Arjakovsky, orthodox (F)
  • De heer Jelle Creemers, evangelical (N)

15:30   Pauze · Pause

15:45   Panelgesprek met de sprekers

Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot 15.30 uur

Moderator :  Professor em. Adelbert Denaux

16:30   Slotwoord : Professor Peter De Mey

 

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene

 

images-1

Goede vrienden

2017 is een belangrijke verjaardag in de geschiedenis van Europa. Op 31 oktober 1517 drukte de augustijnermonnik Martin Luther zijn twijfels uit over de aflatenpraktijk binnen de katholieke Kerk en de theologie die deze ondersteunde. Hij deed dit onder de vorm van 95 stellingen die wilden uitnodigen tot een academisch debat. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als de start van de Reformatie, een beweging die tot een breuk zonder voorgaande heeft geleid in kerk, cultuur en politiek.

De katholieke Kerk heeft samen met de Lutherse wereldbond al enkele jaren geleden de uitnodiging gelanceerd om de 500ste verjaardag van de Reformatie gezamenlijk te herdenken.

We nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag die plaatsvindt op zaterdag 7 oktober 2017 van 10 tot 17 uur in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (Zevenkerken 4 – 8200 Brugge). Sprekers van verschillende christelijke Kerken zullen ons een beeld geven van de figuur en de diepste intenties van Martin Luther.

De Lutherse pastor van de Brusselse museumkerk, Bruneau Jousselin, zal ons hier in zijn hoofdlezing bij helpen en op de diepe verwantschap wijzen tussen Luther en de Rijnlandse mystiek.

In de namiddag getuigen een orthodox, een evangelisch en katholiek christen dat hun respectieve Kerk ook nood heeft aan hervorming volgens de bekende uitspraak van Luther: Ecclesia semper reformanda.

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier. U kan eveneens online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/

 In de hoop u in Zevenkerken te ontmoeten, groeten we u hartelijk

Etienne Quintiens                                                          Peter De Mey

secretaris                                                                         voorzitter

 

 

 

 

Uitnodiging werkvergadering op 12 september 2017- Over de Heilige Augustinus

augustus 31, 2017

Aan de leden van de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,
b2edac7ade0c2581281d68b4483f0de7--church-icon-augustine-of-hippoIk bezorg jullie graag de info voor de eerste vergadering van het komende werkjaar:
Dinsdag 12 september 2017​ in de Oecumenische kapel te Brugge (welkom vanaf 18.15 u.).
Om 19.30 u. spreken mevr. Anne Desmet en zuster Christine Everaere over het project ‘Companheira Agostiniana’, geïnspireerd door de H. Augustinus, gedragen door de Zwartzusters uit Brugge.
Er volgt nog een uitnodiging op papier.
Hieronder vind je een uitnodiging voor een ‘Augustinus-evenement’, dat plaatsvindt in de Sint-Annakerk te Brugge op vrijdag 25 augustus.
Ik wens u allen een aangename zomer toe!
Henk Laridon
voorzitter
Uitnodiging Augustinus Evenement 25.08.2017-page-001

Te Deum en Nationale Feestdag – 21 juli 2017 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

juli 27, 2017

Te deum en nationale feestdag in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge

IMG_3526Brugge – Op 21 juli 2017 vierde ons land haar Nationale Feestdag. Het Te Deum werd er voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge samen met E.H. Jan Tilleman, deken van Brugge, en E.H. Koen Vanhoutte (Vicaris) die hem assisteerden.

 

Naast de gouverneur van West-Vlaanderen de Heer Carl Decaluwé namen ook vertegenwoordigers van de burgerlijke, gerechtelijke en militaire overheden deel aan deze plechtigheid.

De christelijke godsdiensten werden er vertegenwoordigd door  Rev. Augustine Nwaekwe, (anglicaans priester voor de parochies Brugge, Oostende en Knokke), Ds Frans van de Sar, (dominee van de Verenigde Protestantse kerk te Brugge), Ds Nick Vande Putte (van de Pinkstergemeenschap te Brugge) en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodox priester van de orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena te Brugge) alsook waren er vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap uit Oostende en van de Moslim gemeenschap in West-Vlaanderen.

IMG_3520

Het zingen van het Te Deum op 21 juli dateert reeds van het jaar 1866, toen de katholieke Leopold II koning geworden was in het toen overwegend katholieke België.

Het Te Deum is een eeuwenoude liturgische hymne of een lofzang voor God. Het werd al in de zesde eeuw in het kerkelijke getijdengebed opgenomen en dateert wellicht al uit de vierde of vijfde eeuw. De onderliggende bedoeling reikt evenwel nog veel verder en gaat terug tot aan de oorsprong van het christendom zelf. Het is een concretisering van de oproep die de apostel Paulus doet in zijn eerste brief aan Timoteüs: “Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden” (1 Tim 2,1).

IMG_3529

Nadien werden allen uitgenodigd op de officiële receptie die aangeboden werd op het Stadhuis. Daar hief men er het glas voor de Koning en ons land. Het was een warme en aangename ontmoeting.

Oecumenisch panelgesprek met vertegen-woordigers van andere kerken

juli 13, 2017

Oecumenisch panelgesprek met vertegenwoordigers van andere kerken

Van maandag 3 juli t.e.m. 5 juli 2017 had een driedaagse studie en bezinningssessie plaats in het Grootseminarie van Brugge, georganiseerd door het CCV (partner in christelijk vormingswerk). Het thema dat men dit jaar gekozen had was, “Geloven in God: ankerpunten en struikelstenen”.

20170704_161311 kopie

Ds Frans van de Sar, Aartspriester Bernard Peckstadt en Rev. Augustine Nwaekwe

Een 100 tal priesters, religieuzen en leken, voornamelijk uit de provincie West-Vlaanderen, namen deel aan deze studiedagen. Tijdens deze studie dagen was er op dinsdag 4 juli 2017 ook een oecumenisch panelgesprek, met vertegenwoordigers van de andere Kerken. Dit panelgesprek werd ingeleid en gemodereerd door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie te Brugge en voorzitter van de Oecumenische Studie en Gebedsgroep van West-Vlaanderen).

De panelleden bestonden uit Ds Frans van de Sar, (dominee en predikant van de Verenigde Protestantse kerk te Brugge), Rev. Augustine Nwaekwe, (anglicaans priester voor de parochies Brugge, Oostende en Knokke) en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodox priester van de parochie HH. Konstantijn en Helena te Brugge).

20170704_162229

Dit panelgesprek werd ingeleid en gemodereerd door E.H. Henk Laridon

Het thema van dit panelgesprek was “Eén en verbonden in geloof”. De drie panelleden kregen drie belangrijke vragen waarover ze vrij konden op antwoorden. De drie vragen waren: “Hoe verbindt het geloof in God ons met elkaar?”, “Wat kunnen wij van elkaar leren?” en “Hoe kunnen wij elkaar tot steun zijn in een geseculariseerde wereld?”.

 

Deze drie vragen werden dan ook levendig beantwoord door de panelleden, ieder volgens zijn eigenheid maar toch in een broederlijkheid waar we ons bewust zijn dat we misschien wel verschilpunten hebben maar ook heel veel zaken hebben die ons verbinden. 

 

Tenslotte was het feit dat wij als voorgangers van de verschillende kerken in Brugge reeds vele jaren samen werken een getuigenis van verbondenheid. Het is mooi van te beseffen dat er reeds een éénheid is in de diversiteit.

Communiqué from the meeting of ARCIC III

juni 5, 2017

Communiqué from the meeting of ARCIC III

in Bildungshaus St Ursula, Erfurt

Arcic II

The Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC) held the seventh meeting of its current phase (ARCIC III) in Erfurt, Germany, 14-20 May, 2017. The Commission  met  at  the St Ursula Educational and Catechetical Centre of the Diocese of Erfurt. The Centre is on a site which has been home to communities of consecrated life for over 800 years. A community of Ursuline sisters occupy part of the site and continue this tradition. The Commission is grateful to the director of the house Frau Carla Riechel, the guesthouse team, and the Ursuline sisters for making its stay so comfortable and for the context of prayer and spirituality in which it was able to conduct its work. The Commission also thanks Professor Myriam Wijlens for making so many of  the arrangements  for  its time in Erfurt.

The Erfurt meeting marks a considerable step forward. In response to the first part of its mandate, to examine “the Church as Communion, local and universa!” the Commission completed an agreed statement, the first of its current phase, entitled, Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional, Universa!. That the text was agreed owed much to an extensive process of redrafting over twelve months.

Walking Together on the Way employs the method of Receptive Ecumenism to examine the structures by which Catholics and Anglicans order and maintain communion at the local, regional and universal level. It examines common theological principles that Anglicans and Catholics share, and the differentiated structures, based on these principles, by which they make decisions. This method invites borh traditions to repentance and conversion, by looking at what is underdeveloped or wounded in themselves. It is also predicated on the belief that in our dialogue partner we meet a community in  which the Holy Spirit is alive and active. We can therefore ask flrstly, where our communities are in need of reform, and, secondly, what we can learn from the our dialogue partner to help us in  this growth. The Commission described this process as “receptive learning”.

The text prepares the way for the next ARCIC statement on the second part of its mandate, “how in communion the local and universa! Church comes to discern right ethical teaching.” The Commission rook time to review its work to date on rhis theme and proposed a schema to  be approved  at  the Informal Talks in October. Building on the ecdesiological text, the schema will guide the next phase of the work of ARCIC III.

The Commission had decided to meet in Erfurt to mark the 500rl, anniversary of  the  Reformation. Erfurt is a significant city in the life of Martin Luther. Ir was here chat he studied, decided to enter the Augustinian order, made his vows and was ordained. On Wednesday 17 May the Commission  visited the Augustinerkloster where we were guided by the minister, the Revd Or Irene  Mildenberger. Afrerwards the Commission was given a guided tour of the Roman Catholic Cathedra! of Se M ary’s by Dr Markus SchnauK On Thursday 18 May, the Commission was  privileged  to  meet  the  Catholic Bishop of Erfu rt , the Most Revd Ulrich Neymeyr, who spoke about the pastoral challenges faced by Christians in his diocese.

ARCIC III was particularly glad to complete its first agreed statement, and the first ARCIC statement since 2005, in this significant location and in this auspicious year. It hopes that Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional Universal will also be known as “The Erfurt Document”. The published text is expected to be available in 2018.

 

Oecumenische Pinkstergebedswandeling in Brugge

juni 2, 2017

Oecumenische
Pinkstergebedswandeling in Brugge

pentecost-fr-sskliris.jpg

Op woensdag 31 mei 2017 had voor de vijfde maal in Brugge een Interkerkelijke Gebedstocht plaats.  Het initiatief is van de Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.

De gebedstocht begon om 19.30u met gebed en zang in de Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het het Heilig bloed, voorgegaan door Eeerwaarde Heer Henk Laridon (Rooms-Katholiek) en ook voorzitter van de studie-en werkgroep van West-Vlaanderen.

DSC_0117.JPG

Tijdens deze dienst was er ook een kort gebed en zegening uitgesproken door Dom. Nick Vande Putte van de Pinkstergemeenschap. Vervolgens ging men te voet naar ‘Keerske waar eerst Dom. Frans Van der Sar  van de (Proterstantse Kerk) voorging in een gebedsdienst en er sprak over Pinksteren. De voorbeden werden er afwisselend gelezen door Dom. Frans van der Sar en E.H. Prof. Adelbert Denaux (de voorzitter van de Vzw Oecumene Brugge)

DSC_0129.JPG

Nadien was het de beurt aan Reverend Father Augustine Nwaekwe  (van de Anglikaanse-Kerk) die er het woord nam en voorging in deze dienst. Deze dienst werd voornamelijk gehouden in het Engels en werd afgewisseld met enkele Engelse liederen en enkele bezinnende teksten over Pinksteren.

Van het ‘Keerske trok men nadien naar de orthodoxe kerk waar wij een Gebedsdienst bijwoonden voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe Kerk). Deze gebedsviering werd verzorgd door mooie gezangen welke gezongen werden door het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys. De mooie gezangen stonden allen in het teken van Pinksteren. Tijdens deze gebedsdienst gaf Vader Bart D’Huyvetter ook een homilie over het feest van Pinksteren en gaf er ook enige uitleg over de betekenis van de Pinkstericoon.

DSC_0156.JPG

Graag vermelden wij ook nog de aanwezigheid van mevr. Inge Cordemans, bisschoppelijk gedelegeerde van mgr. Lode Aerts, de nieuwe Bisschop van Brugge alsook Vader Andreas D’Hoe, bedienaar in de Orthodoxe Parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende.

  De Pinkstergebedstocht werd afgerond waarbij iedereen een glaasje werd aangeboden in de parochiezaal van de Orthodoxe parochie, boven de Oecumenische kapel. Zo werd het terug een mooie oecumenische avond, met goede variatie. Verder was het een mooie getuigenis en samenwerking onder de christelijke kerken en gemeenschappen.

Mogen wij allen verder de gezamelijke boodschappers zijn van de Heilige Geest in deze mooie stad Brugge en omliggende streek, waar Hij te vaak en bij zovelen de Grote Onbekende is gebleven.

Tenslotte hopen wij met dit initiatief verder te gaan met hopelijk nog meer deelnemers aan dit heel zinvol initiatief.

Pinksterwandeling

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

januari 23, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk
op maandag 23 januari 2017 te Oostende

dsc_0380

E.H. Antoon Wullepit Deken van Oostende

In het kader van de Bidweek voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 16 tot 23 januari 2017, vierden we een Oecumenische Gebedsviering op maandagavond 23 januari 2017 om 19u30 in de Katholieke dekenale kerk Sint-Petrus-en-Paulus te Oostende. Een dienst met als thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5,14-20).

Tijdens de dienst werden allen uitgenodigd tot het belijden van schuld. We gaan immers steeds verder met het oprichten van muren die ons scheiden, muren die gemeenschap en eenheid verhinderen.

Symbolisch werden steeds telkenmale twee stenen vooraan de altaar ruimte geplaatst, gevolgd door enkele voorgelezen woorden waarmee we vergeving vragen en om genade smeken. Dank aan Marie-Ethel, Frieda en Claude voor hun bijdrage hieraan.

dsc_0378

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

Na de Eerste lezing en gevolgd door de Antwoordpsalm nam Vader Bernard het woord en deed het gebed ter inleiding van de Evangelielezing.

De Evangelielezing werd verzorgd in het Engels door RevAugustine Nwaekwe. Vader Andreas las een gebed net voor de aanhef van het Onze Vader. Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit alle concelebranten uit om gezamenlijk de gelovigen te zegenen.

dsc_0375

De zang werd verzorgd door Diaken Jan Steel

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

dsc_0373

Een mooie menigte van gelovigen kwamen meevieren in deze Oecumenische viering te Oostende

Nadien volgde een receptie in de nabij gelegen polyvalente zaal El Mar, gelegen in de Pastoor Pypestraat, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen .

Met onze oprechte dank voor de talrijke aanwezigen. Ook speciaal voor onze reeds genoemde parochianen die bijdroegen tot het welslagen van deze avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Verslag Vader Andreas

dsc_0385

De voorgangers tijdens de Oecumenische gebedsviering

De rijkdom der verscheidenheid

Dit is een uittreksel uit een artikel van “Kerk en Leven” 11 januari 2017, geschreven door E.H. Deken Antoon van de Petrus en Pauluskerk te Oostende, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid der Kerken.

Oecumene begint met respect: de een voor de ander, elk in zijn traditie…/… Die vele jaren van naast elkaar bestaan, zelfs in rivaliteit en verdachtmaking, heeft aan de kerkgemeenschappen de kans gegeven tot ontwikkeling van datgene wat als waarheid werd gezien in de verscheidenheid…/… Deze ontwikkeling onthalen wij met vreugde. Zo hebben de protestante Kerkgemeenschappen immers een krachtige getuigenis van de waarheid van de Heilige Schrift ontwikkeld en tevens de diepste zin van ons gered worden door het geloof…/… De orthodoxe Kerk heeft gestalte gegeven aan de vele vormen van de viering van de goddelijke diensten. En de katholieke Kerk heeft vorm gegeven aan een rijkdom van diakonia.

 

 

 

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 22, 2017

Oecumenische Vesperdienst
– In het teken van de bidweek voor alle christenen –
in de Sint Salvatorskathedraal
te Brugge

zondag 22 januari 2017 

Op zondag 22 januari 2017 werd reeds voor de elfde maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge een “Oecumenische vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5, 14-20)

dsc_0314

Oecumenische vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

Anglicanen, Protestanten, Rooms-katholieken, leden van de Pinkstergemeenschap en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Orthodoxe Kerk om deze oecumenische gebedsdienst te vieren. Daarom had men er voor gekozen de Vesperdienst te vieren volgens de traditie van de Orthodoxe Kerk.

dsc_0320

De voorgangers

Zo gingen er voor:, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux van de Rooms-Katholieke Kerk. Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge), Oikonomos Bart D’Huyvetter, (priester op rust) en Priester Andreas D’hoe (bedienaar van de orthodoxe parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende.

dsc_0350

Vader Bernard die voorging in deze vesperdienst

Aartspriester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe Kerk te Brugge die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield er dit jaar de homilie. Ds. Frans Van der Sar las er de Apostellezing van de Heilige Apostel Paulus aan de Christenen van Korinthe (2 Kor. 5, 14-20) en E.H. Henk Laridon las er uit het evangelie volgens de Heilige evangelist Johannes (1 Joh. 3, 16-21). Het avondgebed van de vesperdienst werd er gelezen door E.H. Jan Tilleman, en Father Augustine las er het gebed van de Heilige Symeon.

Deze vesperdienst werd gezongen en verzorgd door het parochiekoor van de orthodoxe parochie van Brugge o.l.v. Stefaan Coudenys.

dsc_0324

het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudendenys

Dit jaar was er terug een heel grote opkomst van ongeveer 180-tal mensen. Het werd een heel deugddoende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig. Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen.

dsc_0302

De voorgangers bij de Oecumenische viering

Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvators kathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

Voor meer foto’s: KLIK HIER