Uitnodiging vergadering op 22 november 2017 – Over Luther en het Boek

november 16, 2017
UITNODIGING
Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep
West-Vlaanderen,
Graag kondig ik de volgende vergadering aan.
Woensdag 22 november
in het Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge
18.00 u.: welkom
18.15 u.: gebedsmoment
18.40 u.: Broodmaaltijd en varia
19.30 u.: We maken een voordracht mee in de aula van het Grootseminarie
‘Luther en het Boek’ (over de invloed van het protestantisme op boeken in het algemeen).
De voordracht wordt gebracht door prof. Andrew Pettegree (universiteit St Andrews, UK) en
heeft de titel ‘Print and the Reformation. A drama in three acts’ en is in het Engels.
Het is een organisatie van drie Brugse bibliotheken (Grootseminarie, Cultuurbibliotheek en openbare bibliotheek).
De toegang is 5 euro, maar onze leden mogen binnen aan 2 euro.
U ontvangt nog een uitnodiging met de post.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter
Advertenties

Oecumenische ontmoetings- en studiedag te Sint-Andries Brugge.

oktober 11, 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 ging in de Sint-Andriesabdij te Sint-Andries Brugge de eenenvijftigste Oecumenische ontmoetings- en studiedag door georganiseerd door de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene. Het thema van de dag was: “de impact van de Hervorming in onze Kerken” .

Als vertegenwoordigers van onze Orthodoxe Parochies te Brugge en Oostende waren Aartspriester Bernard Peckstadt en Priester Andreas D’hoe aanwezig.

De dag ging van start met een gebed waarna Mgr. Johan Bonny, Katholiek Bisschop-referent voor Oecumene, iedereen welkom heette. Pater Thaddée Barnas, monnik van het benedictijnen klooster te Chevetogne, gaf een overzicht van de belangrijkste Oecumenische gebeurtenissen van oktober 2016 tot oktober 2017. Daarna volgde het hoofdreferaat door de heer Bruneau Jousselin, lutheraan en pastor te Brussel in de museumkerk, waarbij hij het had over Luthers hervorming en zijn belang gisteren en vandaag.

Na het gebed was het tijd voor het middagmaal. Tijdens de namiddag kwamen nog verschillende bijdragen vanuit andere Christelijke Kerken. Een Katholieke presentatie werd gegeven door professor Annemarie C. Mayer waarin zij het had over de noodzaak van voortdurende hervorming en vernieuwing  die ook binnen de Katholieke Kerk steeds aanwezig was en is.

Daarna volgde de Orthodoxe bijdrage door de Franse professor van Slavische oorsprong Antoine Arjakovsky. Hij leeft sinds 1994 in Oost-Europa waar hij in 2004 samen met de Griekse katholieke priester, Iwan Daco, een instituut voor Oecumenische studies opgericht heeft in Lviv en waar hij de directeur van is. Hij had het ook over, volgens hem,  noodzakelijke hervormingen binnen de Orthodoxe Kerk. De heer Jelle Creemers, hoofddocent religiewetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en lid van de Evangelische kerk te Aarschot sloot het rijtje sprekers af en probeerde een antwoord te formuleren op de vraag of er binnen de evangelische en pinksterkerken nood is aan voortdurende reformatie.

Na een korte pauze was er een panelgesprek met alle sprekers die antwoorden gaven op vragen die schriftelijk konden geformuleerd worden tijdens de dag.

Het slotwoord was voor Professor Peter de Mey van de KUL.

Ds. Frans van der Sar van de Protestantse gemeente gaat op pensioen

oktober 6, 2017

20170924_110349.jpg

“Ds. Frans van der Sar nam op 24 september afscheid van de Protestantse Gemeente in Brugge in ’t Keerske. Hij gaat met pensioen en woont inmiddels in Schiedam, dichter bij zijn kinderen.

In zijn afscheidspreek sprak hij over de eerste Korinthe brief, hoofdstuk 12, waar Paulus spreekt over de Kerk als het Lichaam van Christus. De Kerk is een geestelijke realiteit. Ze leeft uit de Heilige Geest. Maar ze is ook een fysieke realiteit in de verbondenheid van haar leden binnen het Lichaam van Christus. Een fysieke realiteit waarin zich de tegenwoordigheid van Christus in deze wereld voortzet.

In de Geest en in dit Lichaam, dat de Kerk is, omvat God de wereld met zijn liefde. Ds. van der Sar sprak zijn dankbaarheid uit dat hij deze liefdevolle verbondenheid ook in de oecumenische relaties in Brugge zo sterk heeft mogen ervaren”.

Unknown-1.jpeg

Unknown.jpeg

Op de foto Dom. Frans van der Sar met zijn echtgenote Annemarie van Andel.

Het was bijzonder voor mij schreef hij ons: “om in liturgieën die hij bij woonde in de Orthodoxe parochie te Brugge een diepere toegang te vinden tot de Orthodoxe spiritualiteit”.

Wij wensen hem nog veel geluk toe en nog vele jaren.

 

 

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij en orthodoxe vesperdienst

september 4, 2017

Oase-weekend in de Sint-Andriesabdij
en Orthodoxe Vesperdienst

Als deelnemer aan het Oaseweekend over ‘beeld en woord’ keek ik uit naar de lezingen en de aangekondigde iconenwijding in de Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Die zaterdag 26 augustus werden we in het onderwerp ingeleid door de lezing van pater Benoît Standaert over iconen.

DSC_1024

Hij voerde de deelnemers mee in de manier waarop een aantal voorgestelde iconen tot ons spreken. Eén van de iconen die aan bod kwam was de icoon van de Transfiguratie. Pater Benoît gebruikte in de uiteenzetting de prachtige icoon van Novgorod (uit 1500) : de apostelen neergeslagen door de lichtende aanwezigheid van Christus, vergezeld van Mozes en Elias. (Matth.17,1-9)

DSC_1025De icoon van de transfiguratie is één van de moeilijkste voor een iconograaf. Pater Marc Du Four had voor de vereniging Oase deze icoon geschilderd. Wat paste dan beter dan een orthodoxe inzegening. Vader Bernard werd aangesproken en de wijding kon doorgaan, samen met de Vespers in de kerk van de  Sint-Andriesabdij van Zevenkerken. Het werd een mooie, plechtige viering. Vader Bernard gaf vooraf een korte inleiding om de aanwezigen, die meestal niet vertrouwd waren met de orthodoxe vespers, duidelijk te maken wat er gebeurde.

Het koor van de HH. Konstantijn en Helena parochie uit Brugge verzorgde op prachtige wijze de Vespers en de eraan gekoppelde wijding. De wierook vulde samen met de gezongen gebeden en liederen het kerkgebouw.

DSC_1034

Tijdens de wijding stond pater Marc Du Four samen met vader Bernard voor de icoon om ze te zegenen. Het was een sterk moment. Na de vespers dankte vader Bernard de abt voor de gelegenheid die werd geschonken om deze vespers te houden in deze prachtige kerk en gaf nog een klein woordje uitleg over het belang van iconen voor orthodoxen. Deze vensters op de eeuwigheid maken het mysterie als het ware tastbaar.

De paters van de abdij, de deelnemers aan het weekend, vader Bernard en het koor hadden nadien nog even de tijd om elkaar te ontmoeten. Het was een heerlijke ontmoeting gezegend met prachtig weer.

 Jean-Pierre

DSC_1096

Uitnodiging Katholieke Nationale studiedag voor Oecumene op 7 oktober 2017 in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken

augustus 31, 2017

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

1e9450df044dce34e9704bb21171bb90--martin-luther-martin-omalleyOp zaterdag 7 oktober (van 10.00 u tot 16.30 u.) vindt
in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken een nationale
studiedag plaats (ingericht door de kath. nationale
commissie voor oecumene).
Titel: De impact van de Hervorming in onze kerken.
Er komen interessante sprekers.
Zie hieronder de uitnodiging, programma en inschrijvingsformulier.
Mag ik sterk aandringen om er aanwezig te zijn!
We laten dit gelden als onze bijeenkomst voor de maand oktober.
Voor november ontvangt u later nieuws.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter

Eenenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag

Cinquante et unième journée œcuménique d’étude et de rencontre

De impact van de Hervorming in onze Kerken

op zaterdag   07.10.2017 Sint-Andriesabdij te Zevenkerken 4

8200 Sint-Andries Brugge

09:30   Onthaal · Accueil

10:00   Gebed · Prière

Welkom door Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor oecumene

Oecumenisch overzicht voor 2016-2017 door pater T. Barnas

10:30   Hoofdreferaat · Contribution principale: Ds Bruneau Jousselin, lutheraan (F)

11:45   Gebed · Prière

12:30   Middagmaal · Déje

14:00   Bijdrage vanuit andere christelijke Kerken · Contribution d’autres Eglises chrétiennes

  • Professor Annemarie Mayer, katholiek (N)
  • Professeur Antoine Arjakovsky, orthodox (F)
  • De heer Jelle Creemers, evangelical (N)

15:30   Pauze · Pause

15:45   Panelgesprek met de sprekers

Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot 15.30 uur

Moderator :  Professor em. Adelbert Denaux

16:30   Slotwoord : Professor Peter De Mey

 

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene

 

images-1

Goede vrienden

2017 is een belangrijke verjaardag in de geschiedenis van Europa. Op 31 oktober 1517 drukte de augustijnermonnik Martin Luther zijn twijfels uit over de aflatenpraktijk binnen de katholieke Kerk en de theologie die deze ondersteunde. Hij deed dit onder de vorm van 95 stellingen die wilden uitnodigen tot een academisch debat. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als de start van de Reformatie, een beweging die tot een breuk zonder voorgaande heeft geleid in kerk, cultuur en politiek.

De katholieke Kerk heeft samen met de Lutherse wereldbond al enkele jaren geleden de uitnodiging gelanceerd om de 500ste verjaardag van de Reformatie gezamenlijk te herdenken.

We nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag die plaatsvindt op zaterdag 7 oktober 2017 van 10 tot 17 uur in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (Zevenkerken 4 – 8200 Brugge). Sprekers van verschillende christelijke Kerken zullen ons een beeld geven van de figuur en de diepste intenties van Martin Luther.

De Lutherse pastor van de Brusselse museumkerk, Bruneau Jousselin, zal ons hier in zijn hoofdlezing bij helpen en op de diepe verwantschap wijzen tussen Luther en de Rijnlandse mystiek.

In de namiddag getuigen een orthodox, een evangelisch en katholiek christen dat hun respectieve Kerk ook nood heeft aan hervorming volgens de bekende uitspraak van Luther: Ecclesia semper reformanda.

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier. U kan eveneens online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/

 In de hoop u in Zevenkerken te ontmoeten, groeten we u hartelijk

Etienne Quintiens                                                          Peter De Mey

secretaris                                                                         voorzitter

 

 

 

 

Uitnodiging werkvergadering op 12 september 2017- Over de Heilige Augustinus

augustus 31, 2017

Aan de leden van de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,
b2edac7ade0c2581281d68b4483f0de7--church-icon-augustine-of-hippoIk bezorg jullie graag de info voor de eerste vergadering van het komende werkjaar:
Dinsdag 12 september 2017​ in de Oecumenische kapel te Brugge (welkom vanaf 18.15 u.).
Om 19.30 u. spreken mevr. Anne Desmet en zuster Christine Everaere over het project ‘Companheira Agostiniana’, geïnspireerd door de H. Augustinus, gedragen door de Zwartzusters uit Brugge.
Er volgt nog een uitnodiging op papier.
Hieronder vind je een uitnodiging voor een ‘Augustinus-evenement’, dat plaatsvindt in de Sint-Annakerk te Brugge op vrijdag 25 augustus.
Ik wens u allen een aangename zomer toe!
Henk Laridon
voorzitter
Uitnodiging Augustinus Evenement 25.08.2017-page-001

Te Deum en Nationale Feestdag – 21 juli 2017 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

juli 27, 2017

Te deum en nationale feestdag in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge
voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge

IMG_3526Brugge – Op 21 juli 2017 vierde ons land haar Nationale Feestdag. Het Te Deum werd er voorgegaan door Mgr Lode Aerts, Bisschop van Brugge samen met E.H. Jan Tilleman, deken van Brugge, en E.H. Koen Vanhoutte (Vicaris) die hem assisteerden.

 

Naast de gouverneur van West-Vlaanderen de Heer Carl Decaluwé namen ook vertegenwoordigers van de burgerlijke, gerechtelijke en militaire overheden deel aan deze plechtigheid.

De christelijke godsdiensten werden er vertegenwoordigd door  Rev. Augustine Nwaekwe, (anglicaans priester voor de parochies Brugge, Oostende en Knokke), Ds Frans van de Sar, (dominee van de Verenigde Protestantse kerk te Brugge), Ds Nick Vande Putte (van de Pinkstergemeenschap te Brugge) en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodox priester van de orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena te Brugge) alsook waren er vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap uit Oostende en van de Moslim gemeenschap in West-Vlaanderen.

IMG_3520

Het zingen van het Te Deum op 21 juli dateert reeds van het jaar 1866, toen de katholieke Leopold II koning geworden was in het toen overwegend katholieke België.

Het Te Deum is een eeuwenoude liturgische hymne of een lofzang voor God. Het werd al in de zesde eeuw in het kerkelijke getijdengebed opgenomen en dateert wellicht al uit de vierde of vijfde eeuw. De onderliggende bedoeling reikt evenwel nog veel verder en gaat terug tot aan de oorsprong van het christendom zelf. Het is een concretisering van de oproep die de apostel Paulus doet in zijn eerste brief aan Timoteüs: “Allereerst vraag ik u gebeden, smekingen, voorbeden en dankzeggingen te verrichten voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij, ongestoord en rustig, een in alle opzichten vroom en waardig leven kunnen leiden” (1 Tim 2,1).

IMG_3529

Nadien werden allen uitgenodigd op de officiële receptie die aangeboden werd op het Stadhuis. Daar hief men er het glas voor de Koning en ons land. Het was een warme en aangename ontmoeting.

Oecumenisch panelgesprek met vertegen-woordigers van andere kerken

juli 13, 2017

Oecumenisch panelgesprek met vertegenwoordigers van andere kerken

Van maandag 3 juli t.e.m. 5 juli 2017 had een driedaagse studie en bezinningssessie plaats in het Grootseminarie van Brugge, georganiseerd door het CCV (partner in christelijk vormingswerk). Het thema dat men dit jaar gekozen had was, “Geloven in God: ankerpunten en struikelstenen”.

20170704_161311 kopie

Ds Frans van de Sar, Aartspriester Bernard Peckstadt en Rev. Augustine Nwaekwe

Een 100 tal priesters, religieuzen en leken, voornamelijk uit de provincie West-Vlaanderen, namen deel aan deze studiedagen. Tijdens deze studie dagen was er op dinsdag 4 juli 2017 ook een oecumenisch panelgesprek, met vertegenwoordigers van de andere Kerken. Dit panelgesprek werd ingeleid en gemodereerd door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie te Brugge en voorzitter van de Oecumenische Studie en Gebedsgroep van West-Vlaanderen).

De panelleden bestonden uit Ds Frans van de Sar, (dominee en predikant van de Verenigde Protestantse kerk te Brugge), Rev. Augustine Nwaekwe, (anglicaans priester voor de parochies Brugge, Oostende en Knokke) en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodox priester van de parochie HH. Konstantijn en Helena te Brugge).

20170704_162229

Dit panelgesprek werd ingeleid en gemodereerd door E.H. Henk Laridon

Het thema van dit panelgesprek was “Eén en verbonden in geloof”. De drie panelleden kregen drie belangrijke vragen waarover ze vrij konden op antwoorden. De drie vragen waren: “Hoe verbindt het geloof in God ons met elkaar?”, “Wat kunnen wij van elkaar leren?” en “Hoe kunnen wij elkaar tot steun zijn in een geseculariseerde wereld?”.

 

Deze drie vragen werden dan ook levendig beantwoord door de panelleden, ieder volgens zijn eigenheid maar toch in een broederlijkheid waar we ons bewust zijn dat we misschien wel verschilpunten hebben maar ook heel veel zaken hebben die ons verbinden. 

 

Tenslotte was het feit dat wij als voorgangers van de verschillende kerken in Brugge reeds vele jaren samen werken een getuigenis van verbondenheid. Het is mooi van te beseffen dat er reeds een éénheid is in de diversiteit.

Communiqué from the meeting of ARCIC III

juni 5, 2017

Communiqué from the meeting of ARCIC III

in Bildungshaus St Ursula, Erfurt

Arcic II

The Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC) held the seventh meeting of its current phase (ARCIC III) in Erfurt, Germany, 14-20 May, 2017. The Commission  met  at  the St Ursula Educational and Catechetical Centre of the Diocese of Erfurt. The Centre is on a site which has been home to communities of consecrated life for over 800 years. A community of Ursuline sisters occupy part of the site and continue this tradition. The Commission is grateful to the director of the house Frau Carla Riechel, the guesthouse team, and the Ursuline sisters for making its stay so comfortable and for the context of prayer and spirituality in which it was able to conduct its work. The Commission also thanks Professor Myriam Wijlens for making so many of  the arrangements  for  its time in Erfurt.

The Erfurt meeting marks a considerable step forward. In response to the first part of its mandate, to examine “the Church as Communion, local and universa!” the Commission completed an agreed statement, the first of its current phase, entitled, Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional, Universa!. That the text was agreed owed much to an extensive process of redrafting over twelve months.

Walking Together on the Way employs the method of Receptive Ecumenism to examine the structures by which Catholics and Anglicans order and maintain communion at the local, regional and universal level. It examines common theological principles that Anglicans and Catholics share, and the differentiated structures, based on these principles, by which they make decisions. This method invites borh traditions to repentance and conversion, by looking at what is underdeveloped or wounded in themselves. It is also predicated on the belief that in our dialogue partner we meet a community in  which the Holy Spirit is alive and active. We can therefore ask flrstly, where our communities are in need of reform, and, secondly, what we can learn from the our dialogue partner to help us in  this growth. The Commission described this process as “receptive learning”.

The text prepares the way for the next ARCIC statement on the second part of its mandate, “how in communion the local and universa! Church comes to discern right ethical teaching.” The Commission rook time to review its work to date on rhis theme and proposed a schema to  be approved  at  the Informal Talks in October. Building on the ecdesiological text, the schema will guide the next phase of the work of ARCIC III.

The Commission had decided to meet in Erfurt to mark the 500rl, anniversary of  the  Reformation. Erfurt is a significant city in the life of Martin Luther. Ir was here chat he studied, decided to enter the Augustinian order, made his vows and was ordained. On Wednesday 17 May the Commission  visited the Augustinerkloster where we were guided by the minister, the Revd Or Irene  Mildenberger. Afrerwards the Commission was given a guided tour of the Roman Catholic Cathedra! of Se M ary’s by Dr Markus SchnauK On Thursday 18 May, the Commission was  privileged  to  meet  the  Catholic Bishop of Erfu rt , the Most Revd Ulrich Neymeyr, who spoke about the pastoral challenges faced by Christians in his diocese.

ARCIC III was particularly glad to complete its first agreed statement, and the first ARCIC statement since 2005, in this significant location and in this auspicious year. It hopes that Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional Universal will also be known as “The Erfurt Document”. The published text is expected to be available in 2018.

 

Oecumenische Pinkstergebedswandeling in Brugge

juni 2, 2017

Oecumenische
Pinkstergebedswandeling in Brugge

pentecost-fr-sskliris.jpg

Op woensdag 31 mei 2017 had voor de vijfde maal in Brugge een Interkerkelijke Gebedstocht plaats.  Het initiatief is van de Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.

De gebedstocht begon om 19.30u met gebed en zang in de Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het het Heilig bloed, voorgegaan door Eeerwaarde Heer Henk Laridon (Rooms-Katholiek) en ook voorzitter van de studie-en werkgroep van West-Vlaanderen.

DSC_0117.JPG

Tijdens deze dienst was er ook een kort gebed en zegening uitgesproken door Dom. Nick Vande Putte van de Pinkstergemeenschap. Vervolgens ging men te voet naar ‘Keerske waar eerst Dom. Frans Van der Sar  van de (Proterstantse Kerk) voorging in een gebedsdienst en er sprak over Pinksteren. De voorbeden werden er afwisselend gelezen door Dom. Frans van der Sar en E.H. Prof. Adelbert Denaux (de voorzitter van de Vzw Oecumene Brugge)

DSC_0129.JPG

Nadien was het de beurt aan Reverend Father Augustine Nwaekwe  (van de Anglikaanse-Kerk) die er het woord nam en voorging in deze dienst. Deze dienst werd voornamelijk gehouden in het Engels en werd afgewisseld met enkele Engelse liederen en enkele bezinnende teksten over Pinksteren.

Van het ‘Keerske trok men nadien naar de orthodoxe kerk waar wij een Gebedsdienst bijwoonden voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe Kerk). Deze gebedsviering werd verzorgd door mooie gezangen welke gezongen werden door het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys. De mooie gezangen stonden allen in het teken van Pinksteren. Tijdens deze gebedsdienst gaf Vader Bart D’Huyvetter ook een homilie over het feest van Pinksteren en gaf er ook enige uitleg over de betekenis van de Pinkstericoon.

DSC_0156.JPG

Graag vermelden wij ook nog de aanwezigheid van mevr. Inge Cordemans, bisschoppelijk gedelegeerde van mgr. Lode Aerts, de nieuwe Bisschop van Brugge alsook Vader Andreas D’Hoe, bedienaar in de Orthodoxe Parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende.

  De Pinkstergebedstocht werd afgerond waarbij iedereen een glaasje werd aangeboden in de parochiezaal van de Orthodoxe parochie, boven de Oecumenische kapel. Zo werd het terug een mooie oecumenische avond, met goede variatie. Verder was het een mooie getuigenis en samenwerking onder de christelijke kerken en gemeenschappen.

Mogen wij allen verder de gezamelijke boodschappers zijn van de Heilige Geest in deze mooie stad Brugge en omliggende streek, waar Hij te vaak en bij zovelen de Grote Onbekende is gebleven.

Tenslotte hopen wij met dit initiatief verder te gaan met hopelijk nog meer deelnemers aan dit heel zinvol initiatief.

Pinksterwandeling

Voor meer foto’s: KLIK HIER