Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2019) – Activiteiten in West-Vlaanderen

januari 16, 2019

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25  januari  2019)

Thema:    ’Zoek het recht en niets dan het recht’  (Dt 16,20)

De Nederlandstalige brochure voor de bidweek is te vinden op  www.c-i-b.be

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 18 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 19 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie.

Op zondag 20 januari om 10.00 u. in  ’t Keerske, Keersstraat 1: Gezamenlijke oecumenische dienst van de Protestantse gemeente (VPKB) en de Anglicaanse parochie.

Op zondag 20 januari om 16.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal: Oecumenische vesperdienst, m.m.v. het koor van de protestantse gemeente.

Te Ieper
Op zondag 20 januari om 18.00 u. in de protestantse kerk in de Beluikstraat 19: oecumenische gebedsdienst,.

Te Knokke
Op vrijdag 25 januari om 19.00 u. in de H. Margaretakerk: interkerkelijke oecumenische gebedsdienst, dit jaar geleid door de Rooms-katholieke kerk.

Te Kortrijk
Op woensdag 23 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische wake in samenwerking met de protestantse en orthodoxe gemeenschap. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis.

Te Oostende
Op woensdag 23 januari om 19.00 u. in de kapel O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Desmedt de Nayerlaan (Hazegras): Oecumenische gebedsdienst, geleid door de protestantse gemeenschap.

Te Roeselare
Op dinsdag 29 januari om 19.30 u. in de protestantse kerk in de Jan Mahieustraat: Oecumenische avond over ‘Muziek en zang inde protestantse en katholieke traditie’.

Te Waregem
Zaterdag 19 januari om 19.00 u. in zaal De Ark, Zuiderlaan: oecumenische interkerkelijke gebedsdienst.

 

Advertenties

Verslag van de vergadering woensdag 12 december 2018 in de Oecumenische kapel te Brugge

december 15, 2018
 1. Gebed.

  Een nieuwe icoon (voorstelling van de Heilige apostelen Petrus en Andreas) en werd gewijd door Vader Bernard PeckstadtDeze werd aangekocht door de vzw Oecumene. Het is een replica van de icoon, die in 1964 gegeven werd door patriarch Athenagoras I aan paus Paulus VI, bij het historische moment van de opheffing van de wederzijdse excommunicatie (uit 1054).

  De paus liet de originele icoon onderbrengen in de gebouwen van de pauselijke raad voor de eenheid te  Rome.

  DSC_0342.JPG

  De nieuwe icoon met Priester Mark Delrue, Prof en Kan. Adelbert Denaux, Aartspriester Bernard Peckstadt, en Kan. en Deken Henk Laridon.

 2. Broodmaaltijd
 3. Werkvergadering

Priester Mark Delrue sprak over kunstenaar Georg Meistermann (1911-1990) en zijn werk Symbolon (uit 1953).  Dit bronzen kunstwerk werd door de vzw Oecumene aangekocht voor de Oecumenische kapel.

DSC_0351.JPG

Meistermann werd in 1911 in Solingen (Reinland) geboren. Hij werkte lang als tekenleraar in Düsseldorf. Hij was een bewust en kritisch christen en veelzijdig kunstenaar. Hij vervaardigde werken in glas, brons, textiel, ook kazuifels. Het motief van ‘vleugels’ was hem dierbaar. De spreker toont ons meerdere catalogi. In 1933 werd Meistermann verdacht gemaakt en werd zijn kunst door het regime een tijdje verboden. Naderhand won hij meerdere prijzen en werd hij gerenommeerd. Hij had ruime contacten. Zo was hij ondermeer bevriend met de latere kanselier Willy Brandt en met Heinrich Böll. In 1984 ontving Meistermann de Romano Guardiniprijs in München.
Als zijn meesterwerken worden beschouwd de glasramen in de kerken Sankt-Gereon en Sankt-Apostelen in Keulen.

Meistermann is ervan overtuigd dat religie en kunst complementair zijn. Enkele gedachten over kunst van Meistermann: Geloof vraagt om kunst. Kunst vraagt ook om geloof. Ook al heeft de Kerk geprobeerd zonder kunst te leven, volgens Meistermann kan dit niet. Kunst vraagt steeds inspanning en weerstand. Kunst zorgt voor ‘altitudo’, wat zowel ‘hoogte’ als ‘diepte’ betekent. Kunst heeft uiting aan transparantie, transformatie en transcendentie.
In 1981 sprak paus Johannes-Paulus II tot de kunstenaars. Hij zei dat de Kerk moet luisteren naar signalen van deze tijd. ‘De Kerk heeft de kunst nodig’, zei de paus toen.
Meistermann beaamde tenvolle deze woorden. Met zijn eigen woorden voegde hij eraan toe: ‘De Kerk moet luisteren naar een geseculariseerde kunstenaar in paniek’.

DSC_0366.JPG

Het Symbolon

Het aangekochte werk heeft de titel ‘Symbolon’. Meistermann vervaardigde het in brons, in 1953. Het bevat drie elementen, die de triniteit weerspiegelen:
1) Het alziend oog (verwijst naar de Vader)
2) Het kruis (verwijst naar de Zoon)
3) Vleugels (verwijzen naar de Geest)

De Geest, die ook een geliefd thema was van de Russisch-orthodoxe kunstenaar Kandinsky, is een verbindende figuur. Zo heeft dit kunstwerk zeker ook oecumenisch een betekenis.

Meistermann werd ooit ook gevraagd door het Duitse ‘Misereor’, wat bij ons ‘Broederlijk Delen’ heet. Hij houdt van wat hij ‘die innere Inspiration’ (innerlijke inspiratie) heet.
De spreker toonde meerdere boeken met kunstwerken van Meistermann en dankte de oecumenische groep voor de aandacht voor deze kunst.

DSC_0361.JPG

Z.E. Prof. en Kan Adelbert Denaux en Z.E. Kan en Deken Henk Laridon stellen het Symbolon voor.

 

 1. Varia

1) Mevr. Inge Cordemans beëindigt haar taak als bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge, met o.a. bevoegdheid voor oecumene. We danken haar voor haar inzet en interesse in onze werking. We wachten op een nieuwe gedelegeerde. Intussen neemt voorzitter dezes deze taak waar.

 2) Van 17 tot 19 november was er in het Engelse Lincoln een ontmoeting tussen de bisschoppen Lode Aerts (Brugge), Lowson (Angl. Lincoln) en McKinney (R-K, Nottingham). Mgr. Aerts wordt vergezeld door pr. Kurt Priem en mevr. Nathalie Verstraete. De drie bisschoppen werden door bisschop Aerts uitgenodigd in Brugge.

3) In de protestantse kerk, in ’t Keerske is er op vrijdag 21 december om 20.00 u. Kerstzangavond m.m.v. het kerkkoor o.l.v. Patrick Hellebuck.

4) De Anglicaanse kerk nodigt uit op ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. In ’t Keerske te Brugge op zondag 16 december om 18.00 u.. Te Oostende in de OLV Koninginkerk (Lijsterbeslaan) op vrijdag 21 december om 19.00 u.

 5) Op woensdag 19 december in de Magdalenakerk te Brugge is er opnieuw een initiatief voor de ontvangst van het vredeslicht uit Betlehem. Er wordt een gebeds- en zingevingsinitiatief georganiseerd. Namens onze groep volgt Wilfried Desrumaux dit op, waarvoor hartelijke dank.
Het vredeslicht trekt door meer dan 30 landen (zonder gedoofd te worden). Naast Brugge komt dit jaar het vredeslicht ook in Kortrijk, Oostende en Koksijde.

6) Het thema voor de Bidweek voor de eenheid van de christenen 18 – 25 januari 2019 is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.De teksten komen deze keer uit Indonesië. Men neemt als inspiratie de Bijbelteksten Deuteronomium 16,11-20 en Psalm 85.

Op zondag 20 januari 2019 om 16.00 u. is er in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge de Oecumenische vesperdienst.

IMG_4698.JPG

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

8) Volgende vergadering: dinsdag 19 februari: in de Evangelische kerk Brugge, Naaldenstraat 18, te gast bij ons medelid Patrick Couchement

  (verslag: H. Laridon)

 

Kanunnik Henk Laridon onze voorzitter aangesteld als de nieuwe deken in Waregem

december 3, 2018

Kanunnik Henk Laridon nieuwe deken in Waregem

IMG_0698.JPGOp zondag 28 oktober werd kanunnik Henk Laridon (voorzitter Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen) als nieuwe deken aangesteld in de dekenale kerk Sint-Amandus en Sint-Blasius te Waregem. De Brugse bisschop, mgr. Lode Aerts, ging voor in de aanstellingsviering. Vijf koren verleenden hun medewerking en zongen o.l.v. Michiel De Jaeger. De kerk was tot de nok gevuld.

Een enthousiaste kerkgemeenschap, biddend zingend, begeleid door orgel en trompet, bracht een warm welkom aan de nieuwe deken.

Er was een mooie oecumenische delegatie aanwezig: Vader Bernard Peckstadt en Vader Andreas D’hoe van de Orthodoxe kerk, mevr. Jannica de Prenter en de heer Albert Eversen van de Verenigde Protestantse kerk, en Rev. Dan Eze van de Anglicaanse kerk. Archimandriet Hildebrand Vandermaelen van de Grieks-Melkitisch katholieke kerk was één van de concelebranten.

IMG_4512.jpegNaar goede gewoonte werd de benoemingsbrief voorgelezen en werden de sleutels van de kerken overhandigd door leden van de kerkfabrieken. Symbolisch werden attributen van de zeven sacramenten (doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving en biecht) aangebracht. Slotwoorden werden gebracht door Xavier Verhaeghe (voorzitter kerkfabriek Sint-Amandus), burgemeester Kurt Vanryckeghem en mevrouw Carine Viaene namens de pastorale eenheden. De nieuwe deken dankte op zijn beurt en het geheel werd afsloten met een aangename receptie in het O.L. Vrouw Hemelvaartinstituut. Het was een mooi en onvergetelijk gemeenschapsgebeuren als kerk in een heerlijke sfeer. Deo gratias!

Henk Laridon aangesteld tot pastoor-deken in Waregem

29/10/18 

De dekenale kerk H. Amandus en Blasius liep zondagnamiddag tot in de kleinste hoekjes vol voor de officiële aanstelling van kanunnik Henk Laridon (54) tot nieuwe pastoor-deken van Waregem. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering.

Nieuwe deken Henk Laridon op het einde van de plechtigheid met links van hem medepastoor Stefaan Casteleyn en uiterst links bisschop Lode Aerts.

4792853.jpg

De nieuwe Deken en Kanunnik Henk Laridon met Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge

Henk Laridon was tot nu toe directeur en professor aan het Grootseminarie in Brugge en lector aan de lerarenopleiding Vives in Torhout. Vorig jaar kreeg hij de titel van kanunnik. Hij is een geboren en getogen Diksmuideling en komt uit een bekende familie. Vader Hendrik Laridon is oud-burgemeester en zijn zus Lies is de huidige burgemeester. Zijn oom was wijlen Mgr. Eugeen Laridon, destijds hulpbisschop van Brugge.

De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Doordat hij ook voorzitter is van de Diocesane Commissie Oecumene, was er ook een opvallende delegatie van onder meer de evangelische, orthodoxe en de Engelse anglicaanse Kerk aanwezig. Vijf koren uit Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Beveren-Leie en Oostrozebeke zorgden onder leiding van Michiel De Jaegher voor de muzikale omlijsting, samen met organist Brecht Crabeels en trompettist Willem-Jan Hendrickx.

IMG_4515.jpeg

De nieuwe Deken Henk Laridon met Vader Bernard Peckstadt

Op het eind van de viering waren er nog toespraken van Xavier Verhaeghe (voorzitter van de kerkfabriek H. Amandus en Blasius), Carine Viaene (van de pastorale eenheid Sint-Anna) en door burgemeester Kurt Vanryckeghem. De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Hij houdt van humor en zei dat hij wil proberen een ‘donsdeken’ te zijndie de mensen warmte kan geven.

Daarna volgde een receptie in O.L.Vrouw-Hemelvaartinstituut, waar vele plaatselijke parochiemedewerkers meteen met hun nieuwe deken kennis konden maken.

Het dekenaat Waregem behelst vier pastorale eenheden: Sint-Paulus Waregem, Sint-Anna Waregem (deelgemeenten), Sint-Franciscus Oostrozebeke-Wielsbeke en De Wijngaard Deerlijk, goed voor 14 parochies.

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 18 september 2018

augustus 25, 2018

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Beste leden,

Ik nodig je al graag uit op onze eerste vergadering van het nieuwe werkjaar (je krijgt het ook nog per post): Dinsdag 18 september 2018 in de oecumenische kapel te Brugge.

Gebedsmoment om 18.30 u.

We hebben het over ’70 jaar Wereldraad van Kerken ‘ (1948-2018), voorbereid door enkele leden.

We hopen er, met uw steun, een mooie documentaire avond van te maken.

Verdere data volgen nog.

Je bent ook welkom op mijn aanstelling als nieuwe deken van Waregem in de dekenale kerk St Amandus op zondag 28 oktober om 15.00 u.

Beste groet,

Henk Laridon

voorzitter

70 jaar Wereldraad van Kerken

Deze maand wordt in Amsterdam herdacht dat de Wereldraad van Kerken daar 70 jaar geleden werd opgericht.

De eerste zitting op 23 augustus 1948 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam © WCC

De eerste zitting op 23 augustus 1948 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam © WCC

Op 23 augustus wordt de zeventigste verjaardag gevierd van de oprichting van de Wereldraad van Kerken, het belangrijkste oecumenische overlegorgaan. De feestelijke internationale viering in de Nieuwe Kerkin Amsterdam met Olav Fykse Tveiten Agnes Abuom, respectievelijk secretaris-generaal en voorzitter van het bestuur van de Wereldraad, en tal van andere prominenten, start om 16 uur. In de ochtend is er een symposium over het thema gastvrijheid bij de pelgrimage naar vrede en gerechtigheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een Vredesmars door de stad Amsterdam.

De Wereldraad van Kerken werd op 23 augustus 1948 opgericht in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, naar het voorbeeld van de Volkerenbond. Al in 1937-1938 was principieel besloten tot de oprichting van het oecumenische overlegorgaan. Maar door de Tweede Wereldoorlog liepen die plannen vertraging op. Uiteindelijk werd de Wereldraad van Kerken in augustus 1948 door een honderdtal lidkerken opgericht. Het Oecumenische overlegorgaan telt vandaag 350 protestantse, oudkatholieke, anglicaanse en orthodoxe lidkerken, die samen een half miljard christenen wereldwijd vertegenwoordigen. De Heilige Stoel is geen lid, maar onderhoudt wel nauwe banden en heeft de status van waarnemer.

Bron: WCC

Benoeming van onze voorzitter Kan. Henk Laridon tot deken van Waregem

augustus 21, 2018

BELANGRIJKE MEDEDELING

Benoeming van onze voorzitter
Kan. Henk Laridon tot deken van Waregem

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

Wij zijn heel blij u mededelen dat onze voorzitter Kan. Henk Laridon door Z. E. bisschop Lode Aerts benoemd is tot deken van Waregem met ingang van 15 oktober.

Graag willen wij in naam van onze Oecumenische Studie en gebedsgroep West-Vlaanderen E. H. Henk Laridon feliciteren met deze benoeming en wensen hem veel zegen in deze nieuwe taak.

Naast zijn nieuwe taak als deken zal hij ook veder werken als voorzitter voor onze Oecumenische groep.

IMG_0698

Kan. Henk Laridon

We wensen hem veel kracht en moed toe in deze nieuwe uitdaging.

Iedereen is ook welkom op de aanstelling van Eerwaarde Heer Henk Laridon als nieuwe deken van Waregem in de dekenale kerk St Amandus op zondag 28 oktober om 15.00 u.

 

 

Het Karmelklooster van het kostbaar Bloed en van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel Schuttersstraat 5 te Brugge 1626-2018

juni 30, 2018

Verslag van  de vergadering van vrijdag 1 juni 2018 in het Grootseminarie te Brugge.

juni 5, 2018

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van  de vergadering van vrijdag 1 juni 2018
in het Grootseminarie te Brugge.

Agenda
1. Gebed in de kapel van het seminarie.

2. Broodmaaltijd

3. Werkvergadering

Mgr. Gabriël Quicke(priester van het bisdom Brugge en stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe kerken) stelde zijn nieuw boek voor:
Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten (Uitgeverij Gompel & Svacina, 2018).  Er waren zo’n 100 aanwezigen, onder wie mgr. Lode Aerts.

Bisschoppelijk gedelegeerde Inge Cordemans leidde de spreker in en beschouwde de aanwezigheid van de auteur als een thuismatch. Ze noemde het een primeur dat over de christenen in het Midden-Oosten een boek in het Nederlands werd geschreven.

Mgr. Quicke woonde twee jaar in Libanon en is sinds 2009 werkzaam in de pauselijke raad in Rome. Hij is verantwoordelijk voor de sectie van de Oosterse kerken. Het gaat om kerken, die sinds het schisma van de 5deeeuw reeds afgescheurd zijn (Syrische christenen, Kopten, Armeniërs, Ethiopische christenen, de Mar-Thoma kerk in Indië e.a.). Voor zijn verzoenend werk moet hij regelmatig reizen naar het Oosten. Hij is duidelijk een bezield oecumenisch werker. Zijn boek biedt op heldere wijze een goed overzicht en typering van al deze kerken.

De oecumenische gedachte en proces kan men, volgens Quicke, goed voorstellen aan de hand van een drieledig citaat van paus Franciscus:

‘Camminare insieme; pregare insieme; collaborare insieme’:  Samen op weg gaan, samen bidden en samen werken.  Hij noemt het gebed het ‘hart van de oecumene’.

In Rome is mgr. Quicke vaak betrokken bij bezoeken van kerkleiders van de genoemde kerken. Hij vindt een warme ontmoeting zeer belangrijk. Daartoe behoort zeker de wijze van begroeting. Paus Franciscus maakt hier echt een punt van om zijn gasten persoonlijk op te wachten voor hij ze ontvangt.

Mgr. Quicke hield tot slot een vurig pleidooi om de christenen in het Oosten niet te vergeten. Deze christenen brengen een sterk getuigenis in een soms bedreigde situatie.  Ze verdienen onze steun en waardering. Iemand zei zeer treffend: ’Een Midden-Oosten zonder christenen is als een tuin zonder rozen’.Het boek werd door de uitgever aangeprezen en te koop aangeboden.

4. Varia

1) Op donderdag 10 mei was er in Brugge de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. De Anglicaanse bisschop voor Europa, Robert Innes, was in Brugge te gast.

 2) Lectuur:

In het tijdschrift Collationes (april 2018) verscheen een artikel van pater Thaddée Barnasover Het heilig en groot Concilie van de Orthodoxe Kerk (Kreta, juni2016). Onze groep had aan dat concilie een avond gewijd op 15 november 2016. Van de voormalige Anglicaanse aartsbisschop Rowan Williamsis het boek God with us. The meaning of the cross and resurrection – then and now (2017)  in het Nederlands vertaald onder de titel ‘God met ons’. Uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Berne.

3) Op 13 mei was er in Gent een orthodoxe herdenkingsviering n.a.v.  twee jaar overlijden van V. Ignace Peckstadt.

 4) Van Onze Lieve Heer hemelvaart tot Pinksteren ( 10 – 20 mei ) organiseerde de Anglicaanse kerk opnieuw het initiatief ‘Thy kingdom come; the global wave of prayer’. Het gaat om een waaier aan initiatieven en activiteiten rond gebed, ook via de media.

5) Op dinsdag 19 juni in Roeselare is er een Bijbelavond, in gesprek met dominee Elly Bouman.

 6) Op zaterdag 30 juni is er in het abdijdomein Zevenkerken te Brugge ‘Bijbelevent 2018’: Allerlei activiteiten rond het thema ‘Liefde in de Bijbel’.

 7) Van maandag 2 t.e.m. woensdag 4 juli is er in het Grootseminarie te Brugge een studie- en bezinningssessie rond het thema ‘Levend water: inspiratie putten uit het evangelie en de brieven van Johannes.

 8)In Selbitz (Duitsland) gaat van 4 tot 10 juli het interconfessioneel en oecumenisch congres door van E.I.I.R (voor religieuzen en alle geïnteresseerden). Meer info kan men vinden op

https://eiir.wordpress.com

9)Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

10)Volgende vergadering  :

(verslag: H. Laridon)

Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge ontving de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen in het Bisschopshuis te Brugge

april 30, 2018

DSC_0216Op donderdag 26 april 2018 werd de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen ontvangen door Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge in het Bisschopshuis te Brugge. Eerst was er een gezamelijke gebedsviering in de kapel van het bisschopshuis. Nadien werd de groep ontvangen in de ontvangstzaal voor een broodmaaltijd met een glaasje wijn.

Vervolgens stelde Mgr Lode Aerts zijn beleidsbrief voor aan de Oecumenische groep. Na zijn bisschopswijding op 4 december 2016 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge stelde Mgr Lode Aerts een nieuwe beleidsploeg samen. Vanuit deze ploeg werd op een driedaagse in de abdij van Orval een ontwerptekst gebrainstormd en opgemaakt met een beleid voor de komende jaren voor het Bisdom Brugge. Van daaruit werd dan een definitieve tekst opgemaakt, de beleidsbrief en deze kreeg dan de bewuste titel “Verdiepen & verbinden.

Na de voorstelling van deze brief werden er nog enkele vragen gesteld die aanleiding gaven tot een gesprek. Hieruit kwamen vooral de betrokkenheid en verbondenheid van christenen aanbod waarbij niemand mag vergeten worden. Ook in sectoren als caritas (instellingen, ziekenhuizen) en onderwijs is het belangrijk dat christenen kunnen getuigen en zich goed voelen. Het zou goed zijn dat er meer initiatieven zijn, waarbij mensen elkaar echt leren kennen en beminnen. We kunnen van de andere kerken soms iets leren en dat zou de onderlinge zorg en verbondenheid ten goede kunnen komen.

De avond werd besloten met een woord van dank door onze voorzitter E.H. Henk Laridon en door het traditioneel samen bidden van het Oecumenische “Onze Vader”. Dank aan Mgr Lode Aerts en zijn ploeg voor de goede en aangename ontvangst in zijn bisschopshuis.

DSC_0207 copy

Voor meer foto’s klik: HIER

Uitnodiging volgende vergaderingen 6 maart en 26 april 2018

februari 25, 2018

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

graag nodig ik u uit op de twee volgende vergaderingen
(uitnodiging op papier volgt):
– Dinsdag 6 maart 2018
in de nieuwe Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios,
Goedheidstraat 9 te Oostende (langs Nieuwpoortsesteenweg).
2018_02_09 kerk Oostende-1541.jpg

De gerenoveerde Orthodoxe kerk te Oostende

18 .15 u. Welkom
18.30 u. Gebedsmoment
18.50 u. Broodmaaltijd
19.30 u.  Geleid bezoek aan de kerk (de voormalige Sint-Godelievekerk).
Vader Andreas D’Hoe is onze gastheer.
Variapunten.
Donderdag 26 april in het Bisschopshuis, H. Geeststraat 4 te Brugge:
Bisschop Lode Aerts nodigt ons uit en stelt zijn beleidsbrief voor.
Hij wil met ons van gedachten wisselen.
Oecumenische groeten,
Henk Laridon
voorzitter

Oecumenische Gebedsviering in de Sint Joseph Kapel te Knokke-Heist

januari 26, 2018

Op vrijdag 26 januari 2018 kwamen zo’n 60 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Sint Joseph Kapel in de Van Rysselberghestraat 10 te Knokke-Heist.

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen. Dit jaar was het de Protestantse Kerk met Dominee Alexander Eberson die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit de Cariben. Dit jaar heeft men als thema gekozen: Recht door zee” (Ex 15, 1 – 15) Het thema  werd uitvoerig besproken door Dominee Alexander Eberson tijdens zijn homilie.

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Willy Snauwaert, E.H. Philippe van den Driessche, (beide van de Pastorale eenheid Tiberias van Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Augustine Nwaekwe (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk). In gebed was ook aanwezig E.H. Kan. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen.

IMG-20180126-WA0016.jpg

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Dominee Alexander. De bijbel lezing werd gezongen door Vader Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door verschillende voorgangers voorgelezen. Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door een pianist en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één. Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden.