Archive for the ‘Verslagen Oecumenische groep’ Category

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019

maart 20, 2019

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019
in de evangelische kerk, Naaldenstraat 18 te Brugge

Verslag

Gebedsmoment, geleid door Patrick en zijn muzikanten

Broodmaaltijd

Werkvergadering:

Vrij_Evangelische_kerk_Brugge.jpgPredikant Patrick Couchement stelde zijn gemeente voor. Deze evangelische kerk behoort tot de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), die op hun beurt behoren tot de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De Brugse gemeente bestaat reeds 99 jaar en is opgericht door mensen afkomstig uit de Verenigde Staten.
Wekelijks is er een eredienst en één keer per maand viert men het avondmaal. Aan de voorwand in de kerk hangt een groot kruis en de spreuk: ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’.

 

De vrije evangelische gemeenten vormen een stroming binnen het protestantisme. Alle stromingen leggen een eigen nadruk. De vrije evangelische gemeenten zijn nogal vrij en bepalen zelf hun inrichting. Deze gemeente wil de nadruk leggen op het evangelie (betekent redding en genade), de persoonlijke bekering, het persoonlijk bidden, Bijbellezen, het vormen van gemeenschap, evangelisatie. Er is maandelijks een gebedsavond en ook maandelijks een bijeenkomst voor vrouwen en mannen apart en voor de jeugd. Ook is er ruimte voor een uitstap en ‘potluck’. Men probeert het nuttige aan het aangename te paren.

Het doopsel gebeurt op volwassen leeftijd, door volledige onderdompeling. In de kerk is op het podium, onder een luik, een levensgrote doopvont. Er wordt veel gezongen. Veel opwekkingsliederen. De voorganger staat vooraan, zonder gewaad, samen met muzikanten.
Opvallend is de huiver tegenover ritualisme en verstarring. Men houdt niet van vaste rituelen. Gebeden die te vaak herhaald worden (zoals het Onze Vader) hebben het gevaar voor gewoontevorming en ritualisme met zich. Als symbolen kennen ze nauwelijks meer dan het kruis en de ichtus. De voorganger wordt gekozen door de gemeente zelf.
Predikant Patrick Couchement werkt actief mee aan een evangelisatieproject via de radio.

De heer Joost Bastiaens stelde ons het werk van Trans World Radio voor. Dit project bestaat reeds 65 jaar en heeft als doel evangelisatie via de radio. In België bestaat het reeds 55 jaar. Het bestaat nu wereldwijd. Men zendt uit (in de ether) in 160 landen en in meer dan 50 talen.
In het Brugse gebeuren de uitzendingen vanuit Sint-Kruis.
Bedoeling is het evangelie te brengen op plaatsen en aan mensen, die hier anders  niet de kans toe hebben. Het Bijbelvers Matteüs 28,19 is hierbij stichtend.
Joost toonde ons schrijnende getuigenissen uit Noord-Korea.

Met enkele filmfragmenten werd ons het werk van TWR getoond. We kregen beelden uit Noord-Korea, China en Centraal-Afrika.
TWR is ook actief via het internet, met internetradio. Voor Vlaanderen kwam er onlangs een nieuw programma ‘Melk en Honing’. Men wil het evangelie brengen op een eigentijdse wijze, creatief met Bijbelstudies en overdenkingen, met beeld, zang en muziek. We kregen de brochure ‘Ik ga voor je uit’.
Alle info is te vinden op www.twr.be

Variapunten:

1) Op 11 januari 2019 overleed op 68-jarige leeftijd de Russisch-orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs). Hij was de stichter van het orthodox klooster te Pervijze. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 19 januari in het klooster van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze.

2) Onze hartelijke dank aan ieder die meegewerkt heeft of aanwezig was in vieringen tijdens de Bidweek voor de eenheid. Een heel mooie dienst in de kathedraal te Brugge, met hartelijke dank aan Jannica en het koor van de Protestantse gemeente.
In het kader van de link tussen de bisdommen Brugge, Lincoln en Nottingham ging pr. Kurt Priem de homilie verzorgen in het Engelse Lincoln.

3) Op zondag 7 april om 14.00 u. in de abdijkerk van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken te Brugge zal mevr. Jannica de Prenter in de Protestantse gemeente (VPKB) ingezegend worden in het ambt van predikant. Onze hartelijke gelukwensen en gebed.

4) Het tijdschrift ARC-nieuws (met nieuws over de contacten tussen Rooms-katholieke en Anglicaanse kerk) houdt, na 45 jaar, op te bestaan. Men schakelt over naar het brengen van het nieuws via een blog.
In 2021 plant men een herdenkingsviering van 100 jaar Mechelse gesprekken.

5) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

6) Volgende vergadering: donderdag 28 maart in Waregem. Mevr. Jima Kasbarsoum spreekt over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. Voorts geven we enkele oecumenische gedachten van de protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

(Verslag: H. Laridon)

 

Advertenties

Verslag van de vergadering woensdag 12 december 2018 in de Oecumenische kapel te Brugge

december 15, 2018
 1. Gebed.

  Een nieuwe icoon (voorstelling van de Heilige apostelen Petrus en Andreas) en werd gewijd door Vader Bernard PeckstadtDeze werd aangekocht door de vzw Oecumene. Het is een replica van de icoon, die in 1964 gegeven werd door patriarch Athenagoras I aan paus Paulus VI, bij het historische moment van de opheffing van de wederzijdse excommunicatie (uit 1054).

  De paus liet de originele icoon onderbrengen in de gebouwen van de pauselijke raad voor de eenheid te  Rome.

  DSC_0342.JPG

  De nieuwe icoon met Priester Mark Delrue, Prof en Kan. Adelbert Denaux, Aartspriester Bernard Peckstadt, en Kan. en Deken Henk Laridon.

 2. Broodmaaltijd
 3. Werkvergadering

Priester Mark Delrue sprak over kunstenaar Georg Meistermann (1911-1990) en zijn werk Symbolon (uit 1953).  Dit bronzen kunstwerk werd door de vzw Oecumene aangekocht voor de Oecumenische kapel.

DSC_0351.JPG

Meistermann werd in 1911 in Solingen (Reinland) geboren. Hij werkte lang als tekenleraar in Düsseldorf. Hij was een bewust en kritisch christen en veelzijdig kunstenaar. Hij vervaardigde werken in glas, brons, textiel, ook kazuifels. Het motief van ‘vleugels’ was hem dierbaar. De spreker toont ons meerdere catalogi. In 1933 werd Meistermann verdacht gemaakt en werd zijn kunst door het regime een tijdje verboden. Naderhand won hij meerdere prijzen en werd hij gerenommeerd. Hij had ruime contacten. Zo was hij ondermeer bevriend met de latere kanselier Willy Brandt en met Heinrich Böll. In 1984 ontving Meistermann de Romano Guardiniprijs in München.
Als zijn meesterwerken worden beschouwd de glasramen in de kerken Sankt-Gereon en Sankt-Apostelen in Keulen.

Meistermann is ervan overtuigd dat religie en kunst complementair zijn. Enkele gedachten over kunst van Meistermann: Geloof vraagt om kunst. Kunst vraagt ook om geloof. Ook al heeft de Kerk geprobeerd zonder kunst te leven, volgens Meistermann kan dit niet. Kunst vraagt steeds inspanning en weerstand. Kunst zorgt voor ‘altitudo’, wat zowel ‘hoogte’ als ‘diepte’ betekent. Kunst heeft uiting aan transparantie, transformatie en transcendentie.
In 1981 sprak paus Johannes-Paulus II tot de kunstenaars. Hij zei dat de Kerk moet luisteren naar signalen van deze tijd. ‘De Kerk heeft de kunst nodig’, zei de paus toen.
Meistermann beaamde tenvolle deze woorden. Met zijn eigen woorden voegde hij eraan toe: ‘De Kerk moet luisteren naar een geseculariseerde kunstenaar in paniek’.

DSC_0366.JPG

Het Symbolon

Het aangekochte werk heeft de titel ‘Symbolon’. Meistermann vervaardigde het in brons, in 1953. Het bevat drie elementen, die de triniteit weerspiegelen:
1) Het alziend oog (verwijst naar de Vader)
2) Het kruis (verwijst naar de Zoon)
3) Vleugels (verwijzen naar de Geest)

De Geest, die ook een geliefd thema was van de Russisch-orthodoxe kunstenaar Kandinsky, is een verbindende figuur. Zo heeft dit kunstwerk zeker ook oecumenisch een betekenis.

Meistermann werd ooit ook gevraagd door het Duitse ‘Misereor’, wat bij ons ‘Broederlijk Delen’ heet. Hij houdt van wat hij ‘die innere Inspiration’ (innerlijke inspiratie) heet.
De spreker toonde meerdere boeken met kunstwerken van Meistermann en dankte de oecumenische groep voor de aandacht voor deze kunst.

DSC_0361.JPG

Z.E. Prof. en Kan Adelbert Denaux en Z.E. Kan en Deken Henk Laridon stellen het Symbolon voor.

 

 1. Varia

1) Mevr. Inge Cordemans beëindigt haar taak als bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge, met o.a. bevoegdheid voor oecumene. We danken haar voor haar inzet en interesse in onze werking. We wachten op een nieuwe gedelegeerde. Intussen neemt voorzitter dezes deze taak waar.

 2) Van 17 tot 19 november was er in het Engelse Lincoln een ontmoeting tussen de bisschoppen Lode Aerts (Brugge), Lowson (Angl. Lincoln) en McKinney (R-K, Nottingham). Mgr. Aerts wordt vergezeld door pr. Kurt Priem en mevr. Nathalie Verstraete. De drie bisschoppen werden door bisschop Aerts uitgenodigd in Brugge.

3) In de protestantse kerk, in ’t Keerske is er op vrijdag 21 december om 20.00 u. Kerstzangavond m.m.v. het kerkkoor o.l.v. Patrick Hellebuck.

4) De Anglicaanse kerk nodigt uit op ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. In ’t Keerske te Brugge op zondag 16 december om 18.00 u.. Te Oostende in de OLV Koninginkerk (Lijsterbeslaan) op vrijdag 21 december om 19.00 u.

 5) Op woensdag 19 december in de Magdalenakerk te Brugge is er opnieuw een initiatief voor de ontvangst van het vredeslicht uit Betlehem. Er wordt een gebeds- en zingevingsinitiatief georganiseerd. Namens onze groep volgt Wilfried Desrumaux dit op, waarvoor hartelijke dank.
Het vredeslicht trekt door meer dan 30 landen (zonder gedoofd te worden). Naast Brugge komt dit jaar het vredeslicht ook in Kortrijk, Oostende en Koksijde.

6) Het thema voor de Bidweek voor de eenheid van de christenen 18 – 25 januari 2019 is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.De teksten komen deze keer uit Indonesië. Men neemt als inspiratie de Bijbelteksten Deuteronomium 16,11-20 en Psalm 85.

Op zondag 20 januari 2019 om 16.00 u. is er in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge de Oecumenische vesperdienst.

IMG_4698.JPG

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

8) Volgende vergadering: dinsdag 19 februari: in de Evangelische kerk Brugge, Naaldenstraat 18, te gast bij ons medelid Patrick Couchement

  (verslag: H. Laridon)

 

Verslag van  de vergadering van vrijdag 1 juni 2018 in het Grootseminarie te Brugge.

juni 5, 2018

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van  de vergadering van vrijdag 1 juni 2018
in het Grootseminarie te Brugge.

Agenda
1. Gebed in de kapel van het seminarie.

2. Broodmaaltijd

3. Werkvergadering

Mgr. Gabriël Quicke(priester van het bisdom Brugge en stafmedewerker in de Pauselijke Raad ter bevordering van de Eenheid van de christenen, waar hij verantwoordelijk is voor de dialoog met de Oosters-orthodoxe kerken) stelde zijn nieuw boek voor:
Spirituele verkenning van de christenen in het Midden-Oosten (Uitgeverij Gompel & Svacina, 2018).  Er waren zo’n 100 aanwezigen, onder wie mgr. Lode Aerts.

Bisschoppelijk gedelegeerde Inge Cordemans leidde de spreker in en beschouwde de aanwezigheid van de auteur als een thuismatch. Ze noemde het een primeur dat over de christenen in het Midden-Oosten een boek in het Nederlands werd geschreven.

Mgr. Quicke woonde twee jaar in Libanon en is sinds 2009 werkzaam in de pauselijke raad in Rome. Hij is verantwoordelijk voor de sectie van de Oosterse kerken. Het gaat om kerken, die sinds het schisma van de 5deeeuw reeds afgescheurd zijn (Syrische christenen, Kopten, Armeniërs, Ethiopische christenen, de Mar-Thoma kerk in Indië e.a.). Voor zijn verzoenend werk moet hij regelmatig reizen naar het Oosten. Hij is duidelijk een bezield oecumenisch werker. Zijn boek biedt op heldere wijze een goed overzicht en typering van al deze kerken.

De oecumenische gedachte en proces kan men, volgens Quicke, goed voorstellen aan de hand van een drieledig citaat van paus Franciscus:

‘Camminare insieme; pregare insieme; collaborare insieme’:  Samen op weg gaan, samen bidden en samen werken.  Hij noemt het gebed het ‘hart van de oecumene’.

In Rome is mgr. Quicke vaak betrokken bij bezoeken van kerkleiders van de genoemde kerken. Hij vindt een warme ontmoeting zeer belangrijk. Daartoe behoort zeker de wijze van begroeting. Paus Franciscus maakt hier echt een punt van om zijn gasten persoonlijk op te wachten voor hij ze ontvangt.

Mgr. Quicke hield tot slot een vurig pleidooi om de christenen in het Oosten niet te vergeten. Deze christenen brengen een sterk getuigenis in een soms bedreigde situatie.  Ze verdienen onze steun en waardering. Iemand zei zeer treffend: ’Een Midden-Oosten zonder christenen is als een tuin zonder rozen’.Het boek werd door de uitgever aangeprezen en te koop aangeboden.

4. Varia

1) Op donderdag 10 mei was er in Brugge de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie. De Anglicaanse bisschop voor Europa, Robert Innes, was in Brugge te gast.

 2) Lectuur:

In het tijdschrift Collationes (april 2018) verscheen een artikel van pater Thaddée Barnasover Het heilig en groot Concilie van de Orthodoxe Kerk (Kreta, juni2016). Onze groep had aan dat concilie een avond gewijd op 15 november 2016. Van de voormalige Anglicaanse aartsbisschop Rowan Williamsis het boek God with us. The meaning of the cross and resurrection – then and now (2017)  in het Nederlands vertaald onder de titel ‘God met ons’. Uitgegeven bij de Nederlandse uitgeverij Berne.

3) Op 13 mei was er in Gent een orthodoxe herdenkingsviering n.a.v.  twee jaar overlijden van V. Ignace Peckstadt.

 4) Van Onze Lieve Heer hemelvaart tot Pinksteren ( 10 – 20 mei ) organiseerde de Anglicaanse kerk opnieuw het initiatief ‘Thy kingdom come; the global wave of prayer’. Het gaat om een waaier aan initiatieven en activiteiten rond gebed, ook via de media.

5) Op dinsdag 19 juni in Roeselare is er een Bijbelavond, in gesprek met dominee Elly Bouman.

 6) Op zaterdag 30 juni is er in het abdijdomein Zevenkerken te Brugge ‘Bijbelevent 2018’: Allerlei activiteiten rond het thema ‘Liefde in de Bijbel’.

 7) Van maandag 2 t.e.m. woensdag 4 juli is er in het Grootseminarie te Brugge een studie- en bezinningssessie rond het thema ‘Levend water: inspiratie putten uit het evangelie en de brieven van Johannes.

 8)In Selbitz (Duitsland) gaat van 4 tot 10 juli het interconfessioneel en oecumenisch congres door van E.I.I.R (voor religieuzen en alle geïnteresseerden). Meer info kan men vinden op

https://eiir.wordpress.com

9)Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

10)Volgende vergadering  :

(verslag: H. Laridon)

Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge ontving de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen in het Bisschopshuis te Brugge

april 30, 2018

DSC_0216Op donderdag 26 april 2018 werd de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen ontvangen door Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge in het Bisschopshuis te Brugge. Eerst was er een gezamelijke gebedsviering in de kapel van het bisschopshuis. Nadien werd de groep ontvangen in de ontvangstzaal voor een broodmaaltijd met een glaasje wijn.

Vervolgens stelde Mgr Lode Aerts zijn beleidsbrief voor aan de Oecumenische groep. Na zijn bisschopswijding op 4 december 2016 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge stelde Mgr Lode Aerts een nieuwe beleidsploeg samen. Vanuit deze ploeg werd op een driedaagse in de abdij van Orval een ontwerptekst gebrainstormd en opgemaakt met een beleid voor de komende jaren voor het Bisdom Brugge. Van daaruit werd dan een definitieve tekst opgemaakt, de beleidsbrief en deze kreeg dan de bewuste titel “Verdiepen & verbinden.

Na de voorstelling van deze brief werden er nog enkele vragen gesteld die aanleiding gaven tot een gesprek. Hieruit kwamen vooral de betrokkenheid en verbondenheid van christenen aanbod waarbij niemand mag vergeten worden. Ook in sectoren als caritas (instellingen, ziekenhuizen) en onderwijs is het belangrijk dat christenen kunnen getuigen en zich goed voelen. Het zou goed zijn dat er meer initiatieven zijn, waarbij mensen elkaar echt leren kennen en beminnen. We kunnen van de andere kerken soms iets leren en dat zou de onderlinge zorg en verbondenheid ten goede kunnen komen.

De avond werd besloten met een woord van dank door onze voorzitter E.H. Henk Laridon en door het traditioneel samen bidden van het Oecumenische “Onze Vader”. Dank aan Mgr Lode Aerts en zijn ploeg voor de goede en aangename ontvangst in zijn bisschopshuis.

DSC_0207 copy

Voor meer foto’s klik: HIER

Verslag van de vergadering van donderdag 21 april 2016 in de WZC Westervier Sint-Kruis Brugge

april 28, 2016

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 21 april 2016
in de WZC Westervier Sint-Kruis Brugge.

DSCN0511.JPG

Aanwezig: Lies Ackaert, Martine Buyle, Lucas Croene, Marilyn Porter, Francine Degrave, Wilfried Desrumaux, V. Andreas D’Hoe, Jacqueline Feys, Henk Laridon, Francine Missuwe, V. Bernard Peckstadt, Kurt Priem, Hildebrand Vandermaelen, Frans Van der Sar, Lutt Vandorpe, Marc Verbeke, José Vercaemst, Dominique Ballegeer (spreker).

Verontschuldigd: Zr. Lucas Debusschere, Adelbert Denaux, Patrick Desmarets, Francis Jonckheere, Elizabeth Loze-Fraser, Rita, Maidel, Michel Nuttens, Zr. Josine Van Caneghem, Nick Vandeputte, Guido Van der Meersch, Ward Vanoverbeke, Christa Van Hollebeke, Dr en mevr. Van Houtte, Achille Venmans.

Agenda
1. Gebed (geleid door diaken Wilfried)

 1. Broodmaaltijd
 2. Werkvergadering

Priester Dominique Ballegeer (°1961) sprak ons over ‘Solidariteit met vluchtelingen’. Dominique is priester van het bisdom Brugge en gewijd in 1988. Hij was een tijd medepastoor in Lauwe en pastoor in Roeselare. Daarna was hij verschillende jaren Fidei-Donum priester in El Salvador. Thans is hij pastoraal begeleider bij migrantengemeenschappen (Pro Migrantibus) en in het centrum ‘De Refuge’ te Brugge.

Hij heeft contacten met Latijns-Amerikanen in Brussel. In Oostende is hij voorzitter van de vzw Jakoeboe, die vluchtelingen wiDSCN0521.JPGl ondersteunen. Maandelijks leidt hij in Oostende (kapel Hazegras) een multiculturele viering. In het gesloten centrum voor illegalen ‘De Refuge’ in Brugge is hij pastoraal actief en leidt er vieringen. Daar vindt hij spijtig dat de moslim-imams, behalve in de Ramadan, daar niet naartoe komen.

De vreemdelingen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Tot in de kleinste dorpen toe zijn ze. Oostende is een ‘terminusstad’. Velen die er wilden vertrekken overzee, konden niet en zijn er blijven plakken. In Oostende zijn er tussen de 150 en 160 verschillende nationaliteiten aanwezig. Taalbarrière is soms een probleem, maar Dominique ervaart dat, als mensen elkaar willen verstaan, elkaar ook verstaan.

Het bezoek van paus Franciscus en patriarch Bartholomeos, samen met de patriarch van Athene, aan de vluchtelingen op het eiland Lesbos, ervaart hij als zeer indrukwekkend. Kerkleiders geven een krachtig signaal.

DSCN0524.JPG

Dominique vindt inspiratie in het Bijbelboek Apocalyps hoofdstuk 7: Johannes schrijft er zijn visioen vanuit het eiland Patmos. Hij zag een ‘menigte die niet te tellen was’. ‘God zal alle tranen uit hun ogen wissen’, staat er. Hij wil blijven geloven in de kleine goedheid van de mens en net in het negatieve blijven steken. In Mt 25 is één van de werken van barmhartigheid:’Ik was een vreemdeling, en jullie hebben mij opgenomen’.

Hij leest nog een passage voor uit het werk van Willem Vermandere, De laatste zeven woorden, waarin de auteur verwijst naar Genesis 4: De sedentaire mens (Kaïn) vermoordt er de nomade (zijn broer, herder Abel).

Dominique spreekt met bewondering over voetbaltrainer Ronny uit Sijsele, die vluchtelingen laat voetballen en er een ploeg mee vormt, tegen de sympathie van sommige van zijn vrienden in.

 1. Varia
DSCN0519.JPG

E.H. Henk Laridon voorzitter van de Oecumenische studie en werkgroep van West-Vlaanderen brengt ons de variapunten

1) Op zaterdag 23 en zondag 24 april is er Erfgoedweekend. Thema: Rituelen. De orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena in de Ezelstraat is open zaterdag en zondag telkens van 14.00 u. tot 17.00 u. Er is een expositie rond de Heilige Doop en Myronzalving. Iedereen welkom!

De protestantse en anglicaanse kerk (Keerske) is open de zaterdag van 11.00 u. tot 17.00 u en de zondag van 12.00 u. tot 17.00 u. Er is een expositie over geboorterituelen en doopsel.
Op zondag om 18.00 u : Anglicaanse Eucharist, begeleid door het koor Cor serenata Ladies choir uit Wales.

2) Er is een Panorthodox Concilie in juni.
Op de Synaxis van de primaten van de Orthodoxe kerk, gehouden in Chambésy-Genève van 21 tot 28 januari, werd overeengekomen dat het ‘Heilig en Groot oecumenisch concilie’ zal plaatsvinden in Kreta van 17 tot 27 juni 2016.

3) In Brugge is er op donderdag 5 mei vanaf 15.00 u. de Heilig Bloedprocessie.

4) Van 11 tot 19 mei vindt in Toronto (Canada) een volgende bijeenkomst plaats van ARCIC III (overleg tussen Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk. Kan. Adelbert Denaux zal er aan deelnemen.

5) In Ieper herdenkt men 450 jaar Beeldenstorm. Er is van 11 juni tot 11 september een tentoonstelling in de Sint-Maartenskathedraal. Er is een geleide wandeling op zondag 12 juni (om 14.30 u. en 16.30 u.) alsook op zondag 11 september. De wandeling start aan de Toeristische dienst, Grote Markt 34 ( € 3,5 ).

6) In Tallinn (Estland) is er van 5 tot 10 juli het oecumenische E.I.I.R.-congres voor religieuzen. Het thema is:’Heureux les miséricordieux’.

7) De nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene zal plaatsvinden in Brussel in de Guimardstraat op zaterdag 26 november 2016.
Het is de 50ste editie, dus een jubileum.

8) In 2017 zal men 500 jaar Reformatie vieren. De voorbereidingen zijn (vooral in Duitsland) reeds aan de gang.

9) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

10) Volgende vergadering : Nog te bepalen.

(verslag: H. Laridon)

DSCN0512.JPG

Tijdens het bezoek aan het WZC Westervier in Sint-Kruis Brugge o.l.v. E.H. diaken Wilfried Desrumaux

 

Verslag van de vergadering van donderdag 26 november 2015

november 27, 2015

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 26 november 2015
in de oecumenische kapel te Brugge

Agenda
1. Gebedsdienst.   Broodmaaltijd

2. Werkvergadering

De heer Francis Jonckheere (auteur) sprak over zijn boek Jozef van den Berg. Van poppenspeler tot acteur van Christus, Lannoo, 2014. Dit boek werd genomineerd als het ‘spirituele boek 2015’. Het kende in 5 maanden vier drukken.

9789401418447De spreker behandelde het eerste deel van zijn boek (getiteld: De Scène, Zijn wereld. De Spoor-Zoeker).

Jozef van de Berg was tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw een beroemd poppenspeler, die in vele landen zijn publiek op een magistrale wijze bespeelde. De auteur maakte verschillende voorstellingen van hem mee en had verschillende sterke ontmoetingen met hem.

Op 14 september 1989 stond Jozef in de Antwerpse Singel voor het laatst op de planken met het stuk ‘Genoeg gewacht’. Hijzelf zei:’Ik ben een werkelijkheid genaderd die niet meer te spelen is. De zoeker zoekt, maar hij wordt gevonden’. Hij liet zijn theaterleven voor wat het was en werd kluizenaar. Dit is hij nu al 25 jaar.

Het boek is een resultaat van een kleedkamergesprek en tientallen ontmoetingen. Aanvankelijk in de fietsenstalling op de parkeerplaats en de kerk en het gemeentehuis van Neerijnen (NL), waar Jozef op 1 augustus 1991 zijn intrek had genomen en tot op vandaag enkele straten verderop, in het deurloze hutje in de tuin van de familie Hazelhoff. Na enige aarzeling ging Jozef in op de vraag van de auteur en de uitgeverij Lannoo om een boek samen te stellen. Alles is in samenspraak met hem neergeschreven.

Jozef zelf is heel creatief. Hij maakte zijn poppen zelf. Hij kon wel 10 stemmen spelen. Midden een volle carrière – hij speelde in 20 landen – vond hij het genoeg. Een inwendige bekering. ‘Ik heb iemand gevonden’, zei hij: ‘Jezus Christus’. Het poppetje van de ziel kon hij niet langer wegstoppen. Hij ging op bezoek bij Vader Porphyrios, een blinde Grieks-Orthodoxe Vader. Hij legde zijn plan voor om kluizenaar te worden. De Vader zei:’Het is Gods wil. Jij moet nu acteur van Christus worden’. Jozef zegde zijn theatercarrière vaarwel. Hij verliet ook zijn vrouw en vier kinderen. Hij werd kluizenaar. Na 25 jaar is hij het nog steeds.

Hij vond dat, na zo’n ontmoeting met Jezus Christus, hij niet langer kon ‘spelen’. Nu beleeft Jozef wat hij voorheen heeft gespeeld, zo meent de auteur. Jozef is nu 66 jaar. Hij leeft sober en slaapt op de grond. Kinderen en mensen komen hem voedsel en zaken brengen. Van de ‘overvloed’, die hij heeft deelt hij nog aan mensen mee. Hij is diep gelukkig.

Francis Jonckheere liet ons beelden zijn van een opvoering van Jozef. In een volgende beurt (misschien in februari of maart) wil hij het tweede deel van zijn boek bespreken.

image-4514575

 1. Varia

1) Op 27 oktober is Ds. Dr. Samuel Simons (°1927, uit Sint-Amandsberg) overleden. Hij was verschillende jaren lid van onze groep. Hij was de grote bezieler van de leprazending. De dankdienst vond plaats op 31 oktober in de Verenigde Protestantse kerk in Gent. We schreven een kaartje aan zijn echtgenote Renée Hugaerts.

2) Op 6 november werd de Brugse bisschop Jozef De Kesel door paus Franciscus benoemd tot nieuwe aartsbisschop van België en bisschop van het bisdom Mechelen-Brussel. Op zondag 6 december om 15.00 u. in de Sint-Jakobskerk in Brugge is er een dankdienst.
Op zaterdag 12 december om 15.00 u. in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is de aanstellingsviering.

3) Van 19 tot 23 november brachten 6 Belgische bisschoppen (o.a. mgr. De Kesel en mgr. Bonny) een bezoek aan Constantinopel en patriarch Bartholomeos. Ze waren samen met de orthodoxe metropoliet Athenagoras Peckstadt.

4) Op zaterdag 28 november (van 10 tot 17 u.) in de Oude abdij Drongen houdt de Katholieke Nationale Commissie voor oecumene haar jaarlijkse studiedag. Thema: De relaties tussen de Kerken en de Staat; de casus van het godsdienstonderwijs in België. Het hoofdreferaat wordt gehouden door Dr Pantelis Kalaitzides, Grieks-orthodox theoloog en directeur van de theologische academie van Volos (Griekenland).

5) Het thema voor de bidweek in januari 2016 luidt:’Het Woord is aan jou’, op basis van de tekst 1 Petrus 2,9-10: De teksten komen uit Letland. De oecumenische vesperdienst in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge in de bidweek zal plaatsvinden op zondag 24 januari 2016 om 16.00 u. Graag alle gekende initiatieven melden aan de voorzitter.

6) In Ieper plant men in 2016 een herdenking van 450 jaar Beeldenstorm.

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

8) Volgende vergadering (in oecumenische kapel Brugge):
Woensdag 9 december om 14.30 u

(verslag: H. Laridon)

Verslag van de vergadering van dinsdag 12 mei 2015

mei 15, 2015

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel

Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

Agenda
1. Broodmaaltijd

2. Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel, o.l.v. Vader Bernard Peckstadt. Zie Variapunt 2. Het kunstboek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) is te koop tegen 34,50 euro.

DSC_0084

Enkele panelen van de tentoonstelling bij de viering van 20 jaar Orthodoxe parochie Brugge

In 1995 werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in het voormalig godshuis Sint-Joos, voorgegaan door mgr. Panteleimon, toenmalig metropoliet van België. De parochie van de HH. Konstantijn en Helena werd opgericht. V. Athenagoras werd er priester. Toen hij in 2003 bisschop werd, werd zijn broer V. Bernard Peckstadt de priester, tot op heden.

In 2006 gaf de vzw Oecumene het akkoord om de oecumenische kapel en de orthodoxe kapel (in het passantenhuis) te ruilen. In juni 2006 werd de nieuwe kerk ingewijd. Dan volgden werken en aanpassingen. In juni 2008 werd de volledig vernieuwde kerk (zoals ze er nu is) geopend en officieel ingewijd. Onze hartelijke gelukwensen voor 20 jaar parochie.

We bezochten de expo. Verschillende zaken zijn/waren hier te bezichtigen: geschiedenis van de orthodoxe kerk, geschiedenis van het godshuis Sint-Joos, geschiedenis van de parochie, situering van de Orthodoxe kerk en attributen uit de Orthodoxe liturgie.

3. Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

IMG_2526

Deelname aan het Taizégebed o.l.v. Inge Cordemans

O.l.v. van Inge Cordemans (voormalig lid van onze groep) en in aanwezigheid van mgr. Jozef De Kesel en zo’n 350 aanwezigen werd gebeden en gezongen in de geest van Taizé. Taizé is een dorpje in het Franse Bourgondië, waar sedert 1940 een oecumenische broedergemeenschap leeft, opgericht door de Zwitserse protestant Roger Schutz. Jaarlijks komen duizenden mensen (en vooral veel jongeren naar Taizé).

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

4. Varia

1) Mariette Vanden Abbeele verlaat Brugge en ook onze groep. Ze dankt en looft onze groep en de manier van samenkomen. We danken haar oprecht. Haar adres in Nederland is: Peppengouw 1, NL – 1351NA Almere.

2) Op dinsdagavond 21 april werd in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena
20 jaar orthodoxe parochie in Brugge gevierd in aanwezigheid van metropoliet Athenagoras. Toespraken werden gehouden door de metropoliet, V. Bernard, en de heren Paul Van de Woestijne (heemkundige) en Benoit Kervyn (consulent religieus erfgoed van de stad Brugge).
Het boek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) werd voorgesteld. Provinciegouverneur Carl De Caluwé opende de tentoonstelling.

3) Op 5 mei is in Brugge mevr. Hilda De Groote overleden. De uitvaart was op 11 mei in Sint-Kruis. Hilda was een tijdje lid van onze groep.

4) In het Orthodoxe Oecumenische patriarchaat van Constantinopel wordt op 23 mei Vader Leonid D’Hoe   tot priester gewijd. Proficiat! Hij zal Vader Bernard Peckstadt bijstaan in de orthodoxe parochie van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende.

5) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

6) Op 30 september en 1 oktober gaat in Londen een ontmoetingscolloquium door tussen de bisschoppen (en afgevaardigden) van de bisdommen Lincoln (angl.), Nottingham (RK), Brugge en Harnosand (Luthers bisdom in Zweden).

7) De federatie Assebroek (Brugge) klopt bij ons aan. Op zondag 1 november (van 18.00 u. tot 20.30 u.) wil men er een evocatie houden, met een inbreng van verschillende kerken en godsdiensten, met teksten, liederen e.a., over hoe men omgaat met dood en afscheid van geliefden. Is er belangstelling?

8) In Koolkerke (Brugge) plant men op zondag 22 november om 10.00 u. in de Sint-Niklaaskerk opnieuw een oecumenische herdenkingsviering W.O. I.

9) In Ieper plant men in 2016 een herdenking van 450 jaar Beeldenstorm.

affiche klein tentoonstelling

Verslag van de vergadering van vrijdag 20 maart 2015

maart 30, 2015

OECUMENISCHE  STUDIE- EN WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN
in de Priorij O.L.V. van Bethanië te Loppem

1.  Gebedsdienst:
Samen met de zustergemeenschap vieren we de vesperdienst.

2.  Werkvergadering:  onze voorzitter, Henk Laridon, spreekt ons over ‘Barmhartigheid’

gebouw 04Door onvoorziene omstandigheden moest de geplande spreker op het allerlaatste moment afzeggen.  Dankzij de creativiteit en de onderlegdheid van onze voorzitter kregen we toch een boeiende conferentie, zij het over een ander onderwerp dan was voorzien.

Als leidraad gebruikt de spreker het recent verschenen boek van kardinaal Walter Kasper, gewezen hoofd van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.  Het draagt als titel – voorlopig alleen in het Duits (2013) en Engels verschenen – ‘Barmherzichkeit’ of ‘Mercy’.
De vele aanslagen en het zinloze geweld van de laatste maanden doen bij velen heel wat vragen rijzen.  Gebeurt dit allemaal in de naam van God?  Over welke God gaat het dan?  Nochtans is God almachtig en oneindig barmhartig.  Hoe kan dat dan?Kasper_Mercy

De uiteenzetting is opgebouwd op en rond verschillende Bijbelteksten, die hieronder worden vermeld, zonder ze volledig te citeren.  Met die teksten bij de hand wordt dit korte verslag meer leesbaar en verstaanbaar.

–  Efeziërs 2,4-10:  ‘God die rijk is aan barmhartigheid’.  Toen paus Johannes XXIII in 1961 het Tweede Vatikaans Concilie uitriep, zei hij:  “In plaats van gestrengheid wil de Kerk nu kiezen voor het geneesmiddel van de barmhartigheid”.
–  Hosea 11,8-9:  ‘Want Ik ben God, Ik ben geen mens.  Ik laat mij niet gaan in toorn’.
–  Exodus 34,5-7a:  ‘De Heer is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw,…’.  Ook als er bij God ook al eens woede opkomt, dan verdwijnt die algauw door de liefde.
–  Micha 7,18-20:  ‘Wie is God als U, die de ongerechtigheid vergeeft, die zijn toorn niet altijd laat duren’.
–  Jesaja 54,7-8.10:  ‘Een kort ogenblik heb Ik u in de steek gelaten, maar met groot medelijden breng Ik u weer bijeen’.
–  Wijsheid 11,21-26:  ‘Maar U ontfermt zich over iedereen, omdat U alles kunt’ en ‘U spaart echter alles, omdat het van U is’.  Hier komt de kracht van de barmhartigheid aan bod.  God kiest voor de armen, de marginalen.
–  Matteüs 11,28-30:  ‘Omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart’.
–  Lucas 6,36:  ‘Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig  is’.  Zo gaat God met de mensen om en zo moeten wij met mekaar omgaan.

Besluit:
–  De bijbel leidt ons naar een God die altijd barmhartig is.
–  Barmhartigheid is de kern van het evangelie en de sleutel tot christelijk leven.  Dit is trouwens de ondertitel van het boek van kardinaal Kasper.

Verslag van de Vergadering van 26 februari 2015

maart 5, 2015

Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen

Bezoek van een groep vertegenwoordigers en theologen
van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk.

Verslag

17.00 u.: Samenkomst, inleiding en variapunten (zie verderop).

Van 22 tot 28 februari 2015 had er in Gent (in het karmelietenklooster) een internationale dialoog plaats tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk. Deze dialoog situeert zich op wereldschaal. De World Communion of Reformed Churches is het mundiale samenwerkingsverband van Gereformeerde kerken. De huidige dialoogronde werd in 2011 gestart. Ieder jaar komt een vaste groep van 16 katholieke en gereformeerde theologen uit de hele wereld gedurende een week samen om een gezamenlijk document voor te bereiden dat moet leiden tot meer consensus tussen beide kerken. Ieder jaar is ofwel de Gereformeerde kerk, ofwel de Katholieke Kerk in een bepaald land gastheer. Nadat men vorig jaar te gast was bij de Presbyterian Church of Scotland, werd dit jaar aan de Vlaamse theoloog Peter De Mey (KU Leuven) en zijn collega Prof. Dr. Annemarie Mayer, gevraagd om deze dialoog in België te laten doorgaan. Het is een initiatief dat de steun van de bisschop-referendaris voor oecumene, Mgr. Bonny, wegdraagt.

De groep maakte een namiddaguitstap naar Brugge. Ons medelid Kurt Priem gaf hen een rondleiding in de stad (met bezoek aan H. Bloedkapel en bisschopshuis).

17.30 u.: Gebedsmoment samen in de Engelse taal

DSC_0120

Gebedsmoment in de Oecumenische kapel

17.50 u.: Toelichting

Door Nederlander Dr. Douwe Visser (WCRC, gereformeerd gesprekspartner) werd wat toelichting gegeven over de dialoog tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk en hun samenkomst in Gent.

DSC_0123

De Nederlander Dr. Douwe Visser (WCRC, gereformeerd gesprekspartner)

Het betreft een dialoogproject dat vijf jaar in beslag neemt (2011-2015). Nu was het het vijfde en laatste jaar. Terwijl tijdens de 4 voorafgaandelijke bijeenkomsten de nadruk vooral lag op de verre voorbereiding van een consensustekst middels lezingen, vormde de bijeenkomst in België de beslissende laatste stap. Een beperkt drafting team, dat op basis van de input van de laatste jaren momenteel een ontwerp-tekst voorbereidt, zal er haar werk voorstellen en deze tekst zal in intensieve werkvergaderingen worden geamendeerd. Men hoopt dan dat de vruchten van het werk tijdens het symbolisch belangrijke jaar 2017, de 500ste verjaardag van het begin van de Reformatie, publiek kunnen worden gemaakt.

Het thema van de bijeenkomst nu was ‘Justification and Sacramentality: The Christian Community as an agent for Justice’ (Rechtvaardiging en sacramentaliteit. De christengemeenschap in actie voor rechtvaardigheid).

Het dialooggezelschap bestond uit 7 Rooms-katholieken (met als co-voorzitter mgr. Kevin Rhoades, bisschop van Fort Wayne-South Bend, VSA) en 9 hervormden (met als co-voorzitter Rev. Dr. Martha Moore-Keish, professor aan het Columbia Theologisch seminarie en voorganger in de Presbyteraanse kerk, Decatur, Georgia, VSA). Prof. Peter De Mey, professor systematische theologie aan de KU Leuven, was één van de Rooms-katholieke vertegenwoordigers en gastheer dit jaar. Hij is tevens voorzitter van het Bureau van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene.

Prof. Peter De Mey loofde onze oecumenische groep en sprak een woord van dank uit voor het gebed en de gastvrijheid.

DSC_0127

Groepsfoto met de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de vertegenwoordigers van de Katholieke Kerk samen met onze werkgroep van Oecumene Brugge

Variapunten:

DSC_0113

De voorzitter E.H. Henk Laridon

0) De voorzitter uitte een woord van dank voor de deelname aan de initiatieven in de voorbije Bidweek voor de eenheid. Er waren op veel plaatsen gebedsmomenten. Een mooie vesperdienst in de kathedraal met veel volk. Er zijn wat klachten over de internationale brochure en de Nederlandstalige versie: De teksten zijn soms onvoldoende bruikbaar en de Nederlandse vertaling was niet altijd goed. De voorzitter heeft dit in Brussel kenbaar gemaakt.

1) Op 22 januari is in Brussel de orthodoxe bisschop Maximos van Evmenia (°1935) overleden. Hij was hulpbisschop van het aartsbisdom (oecumenisch patriarchaat van Constantinopel).

2) Van 29 januari tot 1 februari bracht de oecumenische patriarch van Constantinopel, Bartholomeos I, een bezoek aan België. Hij werd o.a. ontvangen door koning Filip en minister Reynders. Hij gaf een lezing aan de KU Leuven, ging voor in de orthodoxe kathedraal in Brussel en werd ontvangen door de Rooms-katholieke bisschoppenconferentie.

3) Na de terreur en angst van de voorbije weken organiseert een comité van officiële vertegenwoordigers van de christelijke kerken, het jodendom, de islam en de  vrijzinnigheid van België op zondag 15 maart in Brussel een nationale manifestatie ‘Together for Peace – Vrijheid en Respect’. De mars vertrekt om 14 uur aan de Stalingradlaan (nabij het Zuidstation) en eindigt om 16u30 aan de Kunstberg (nabij Centraal Station).

4) Op Goede Vrijdag 3 april is er in Ieper een Passietocht, met deelname van verschillende kerken. Start aan de Sint-Pieterskerk om 20.00 u.

5) Op dinsdag 12 mei 2015 om 20.00 u. in de Sint-Jakobskerk te Brugge: Taizé-Avondgebed n.a.v. de herdenking van 100 jaar geboorte van Frère Roger Schutz.

6) De orthodoxe parochie in Brugge bestaat volgend jaar 20 jaar. Er zal hierover een kunstboek gepubliceerd worden.

7) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

8) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

9) Volgende vergadering:

Vrijdag 20 maart in priorij OLV Bethanië te Loppem. Priester Marc Van Eenoo komt spreken over vredeswakes en herdenkingen Kerstbestanden (n.a.v. herdenkingen 100 jaar W.O. I).

Verslag vergadering van 10 december 2014: Inge Cordemans sprak over ‘Fresh expressions of Church’

december 15, 2014

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 10 december 2014
in de Oecumenische kapel te Brugge

Mevr. Inge Cordemans sprak over ‘Fresh expressions of Church’, uitdagende nieuwe kerkvormen, een project in de Anglicaanse kerk.

Unknown-3Sinds een tiental jaren bestaat in Groot-Brittannië de beweging Fresh Expressions of Church. Het is een beweging met een nieuwe visie op kerkvorming, uitgaand van de vraag: Hoe kan het gegeven ‘kerk’ opnieuw levendig, aansprekend en b(l)oeiend worden? Hoe kan de kerk mensen op een contextuele manier op het spoor van de navolging van Jezus zetten? Men wil vertrekken vanuit de basis en ondersteund door een theologische visie frisse kerkexpressies bieden, niet ter vervanging van, maar naast de bestaande kerkstructuren. Het gaat om een geslaagde ‘mixed-economy’, onder de leuze ‘Listen to people and enter their culture’. Er zijn vier eigen kenmerken van het project: contextueel, missionair, vormend en kerkelijk.

Men probeert mensen op een eenvoudige manier samen te brengen. I. Cordemans geeft enkele voorbeelden, o.a. het initiatief ‘Hot Chocolate’ in Londen, waar mensen in een tea-room in een drukke straat samenkomen. Op een andere plaats werden jongeren, die regelmatig elkaar ontmoetten naast een kerk, uitgenodigd binnen in de kerk te komen voor ontmoeting.

Intussen bestaan er zo’n 518 projecten van ‘Fresh expressions’ in 10 bisdommen. Zo’n 20.863 mensen deden er ooit aan mee. 40% van de bereikte mensen had geen kerkervaring.
Men gaat ervan uit dat God aan het werk is (een ‘baanbrekende’ God, zoals in de Bijbel). God is de trekker, wij doen met Hem mee.

Zowel ‘Kom en Zie!’ als ‘Ga en verkondig!’ zijn gebruikte leuzes. Het is niet of…of, maar én…én. Er worden ook ‘back-to-church Sundays’ georganiseerd, met laagdrempelige vieringen.

Fresh Expressions of Church ziet en stippelt een parcours uit in zes stappen:

1. Listening: luisteren naar elkaar.
2. Loving:
dienen en liefhebben.
3. Building community: gemeenschap opbouwen.
4. Exploring discipleship: ontdekken wat ‘leerling van Jezus’ zijn betekent. Er zijn helende ervaringen.
5. Church taking shape:
Kerk vormen.
6.
Do it again: opnieuw willen beginnen.

Alles wordt steeds ondersteund door het gebed.
Volgens I. Cordemans is het antwoord op de vraag ‘Hoe?’ ‘Ja’. Ze eindigt met een mooi statement:’Il faut avoir une musique intériere pour faire danser les peuples’ (Men moet eerst de muziek in zich hebben om het volk te doen dansen).

Meer info kan men vinden op de website: http://www.freshexpressions.org.uk

 1. Variapunten

1) Paus Franciscus was op 30 november in Constantinopel te gast bij de oecumenische patriarch Bartholomeos I om samen de feestdag van Sint-Andreas, de patroonheilige van de orthodoxe Kerk, te vieren. Allebei ondertekenden ze, bijna duizend jaar na de breuk tussen de Oosterse en Westerse christenheid van 1054, een verklaring waarin zij zich engageren voor de hereniging van de katholieke en de orthodoxe Kerk. Het akkoord moet een nieuwe impuls geven aan de dialoog tussen beide kerken.

2) Op zondag 30 november om 10.00 u. was er in ’t Keerske te Brugge een gezamenlijke viering door de Protestantse en Anglicaanse kerk n.a.v. hun 30 jaar delen van hetzelfde kerkgebouw.

3) Op 6 december was er een oecumenische vredesviering in Mesen in het kader van de ‘kerstbestanden tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Er waren internationale vertegenwoordigers. Uit Zuid-Afrika was de dochter van Anglicaans bisschop Desmond Tutu aanwezig.

4) Het thema voor de oecumenische bidweek 2015 is ‘Geef mij wat te drinken’ (Joh 4,7). De teksten komen uit Brazilië. Op Zondag 25 januari 2015 om 16.00 u. is er in de Sint-Salvatorskathedraal Brugge een oecumenische vesperdienst. Voorganger is bisschop J. De Kesel. Het kathedraalkoor zingt o.l.v. Ignace Thevelein.

5) Op donderdag 26 februari 2015 is er in Brugge het bezoek van een gemengde internationale groep theologen uit de Rooms-katholieke en Protestantse kerk, o.l.v. prof. Peter De Mey. Mgr. Bonny zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt een gebedsmoment voorzien in de oecumenische kapel. We koppelen onze volgende vergadering hieraan.

 6) Op dinsdag 12 mei 2015 om 20.00 u. in de Sint-Jakobskerk te Brugge: Taizé-Avondgebed n.a.v. de herdenking van 100 jaar geboorte van Frère Roger Schutz.

7) De orthodoxe parochie in Brugge bestaat volgend jaar 20 jaar. Er zal hierover een kunstboek gepubliceerd worden.

8) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

9) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

 10) Volgende vergadering:

Donderdag 26 februari 2015 in de oecumenische kapel

 (verslag: H. Laridon)