Archive for the ‘Uitnodiging Studiegroep’ Category

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 21 mei 2019 in Brugge

mei 15, 2019

De Oecumenische studie- en Werkgroep West-Vlaanderen

en de Orthodoxe Parochie van de HH Konstantijn en Helena

nodigen u samen uit voor een uitzonderlijke voordracht:

“ Oecumene in een orthodoxe context:

Een brug tussen Oosters en Westers christendom”

Hiervoor hebben we een uitzonderlijke spreker:

Vader Dominique Verbeke

aartspriester en rector van de orthodox parochie
van de Heilige apostel Andreas te Gent

 

Deze voordracht zal plaats hebben

op dinsdagavond 21 mei 2019 om 19.30u

in de Oecumenische kapel

Ezelstraat 85 te Brugge.

Programma

18.00 u. Welkom

18.15 u. Vesperdienst in de Orthodoxe kerk

(Feest van de HH Konstantijn en Helena)

19.00 u. Broodmaaltijd

19.45 u. Voordracht van Vader Dominique Verbeke

Spreekt ons over over “ Oecumene in een orthodoxe context:

Een brug tussen Oosters en Westers christendom

Daarna volgen de vraagstelling en de mededelingen

We hopen op een talrijke aanwezigheid.


Graag uw aanwezigheid melden per mail

voor maandag 19 mei 2019:

orthodoxie.brugge@skynet.be

tel: 0476/499577  (Vader Bernard)

We heten je van harte welkom en sturen je onze oecumenische groeten!

E.H. Deken Henk Laridon   (Voorzitter Oecumenische groep)

                   Vader Bernard Peckstadt     (rector orthodoxe parochie Brugge)

Advertenties

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 28 maart 2019 in Waregem

maart 21, 2019

UITNODIGING

Vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen
28 maart 2019 in Waregem

 

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Beste leden,

Graag herinner ik u aan onze bijeenkomst op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

medium.jpg

Voor de agenda:

Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

Mevr. Jima Kasbarsoum zal ons vertellen over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. We hebben het ook nog over enkele mooie oecumenische gedachten van protestants theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Beste groeten,

Henk Laridon,

voorzitter

Uitnodiging: Evangelische kerk – 19 februari 2019

januari 29, 2019

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Ik kondig meteen de volgende vergadering aan:

i282882364556979868._szw480h1280_.jpg

19 februari om 18.30 u.​  in de evangelische kerk.

Nog eens herinneren aan onze komende vergadering te Brugge op dinsdag 19 februari 2019 in de evangelische kerk in de Naaldenstraat 18 (centrum).

Naast een toelichting door ons medelid en predikant Patrick Couchement, krijgen we een toelichting bij de werking van een project van wereldwijde evangelisatie via de radio: ‘Trans World Radio’.

Wie met de wagen komt wordt aangeraden de stad binnen te rijden via de Ezelstraat en verderop in de Sint-Jakobsstraat de parking Biekorf te nemen.

We worden ontvangen door ons medelid Patrick Couchement.

Met oecumenische groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 18 september 2018

augustus 25, 2018

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Beste leden,

Ik nodig je al graag uit op onze eerste vergadering van het nieuwe werkjaar (je krijgt het ook nog per post): Dinsdag 18 september 2018 in de oecumenische kapel te Brugge.

Gebedsmoment om 18.30 u.

We hebben het over ’70 jaar Wereldraad van Kerken ‘ (1948-2018), voorbereid door enkele leden.

We hopen er, met uw steun, een mooie documentaire avond van te maken.

Verdere data volgen nog.

Je bent ook welkom op mijn aanstelling als nieuwe deken van Waregem in de dekenale kerk St Amandus op zondag 28 oktober om 15.00 u.

Beste groet,

Henk Laridon

voorzitter

70 jaar Wereldraad van Kerken

Deze maand wordt in Amsterdam herdacht dat de Wereldraad van Kerken daar 70 jaar geleden werd opgericht.

De eerste zitting op 23 augustus 1948 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam © WCC

De eerste zitting op 23 augustus 1948 in de Nieuwe Kerk van Amsterdam © WCC

Op 23 augustus wordt de zeventigste verjaardag gevierd van de oprichting van de Wereldraad van Kerken, het belangrijkste oecumenische overlegorgaan. De feestelijke internationale viering in de Nieuwe Kerkin Amsterdam met Olav Fykse Tveiten Agnes Abuom, respectievelijk secretaris-generaal en voorzitter van het bestuur van de Wereldraad, en tal van andere prominenten, start om 16 uur. In de ochtend is er een symposium over het thema gastvrijheid bij de pelgrimage naar vrede en gerechtigheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een Vredesmars door de stad Amsterdam.

De Wereldraad van Kerken werd op 23 augustus 1948 opgericht in de Nieuwe Kerk van Amsterdam, naar het voorbeeld van de Volkerenbond. Al in 1937-1938 was principieel besloten tot de oprichting van het oecumenische overlegorgaan. Maar door de Tweede Wereldoorlog liepen die plannen vertraging op. Uiteindelijk werd de Wereldraad van Kerken in augustus 1948 door een honderdtal lidkerken opgericht. Het Oecumenische overlegorgaan telt vandaag 350 protestantse, oudkatholieke, anglicaanse en orthodoxe lidkerken, die samen een half miljard christenen wereldwijd vertegenwoordigen. De Heilige Stoel is geen lid, maar onderhoudt wel nauwe banden en heeft de status van waarnemer.

Bron: WCC

Uitnodiging Katholieke Nationale studiedag voor Oecumene op 7 oktober 2017 in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken

augustus 31, 2017

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

1e9450df044dce34e9704bb21171bb90--martin-luther-martin-omalleyOp zaterdag 7 oktober (van 10.00 u tot 16.30 u.) vindt
in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken een nationale
studiedag plaats (ingericht door de kath. nationale
commissie voor oecumene).
Titel: De impact van de Hervorming in onze kerken.
Er komen interessante sprekers.
Zie hieronder de uitnodiging, programma en inschrijvingsformulier.
Mag ik sterk aandringen om er aanwezig te zijn!
We laten dit gelden als onze bijeenkomst voor de maand oktober.
Voor november ontvangt u later nieuws.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter

Eenenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag

Cinquante et unième journée œcuménique d’étude et de rencontre

De impact van de Hervorming in onze Kerken

op zaterdag   07.10.2017 Sint-Andriesabdij te Zevenkerken 4

8200 Sint-Andries Brugge

09:30   Onthaal · Accueil

10:00   Gebed · Prière

Welkom door Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor oecumene

Oecumenisch overzicht voor 2016-2017 door pater T. Barnas

10:30   Hoofdreferaat · Contribution principale: Ds Bruneau Jousselin, lutheraan (F)

11:45   Gebed · Prière

12:30   Middagmaal · Déje

14:00   Bijdrage vanuit andere christelijke Kerken · Contribution d’autres Eglises chrétiennes

  • Professor Annemarie Mayer, katholiek (N)
  • Professeur Antoine Arjakovsky, orthodox (F)
  • De heer Jelle Creemers, evangelical (N)

15:30   Pauze · Pause

15:45   Panelgesprek met de sprekers

Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot 15.30 uur

Moderator :  Professor em. Adelbert Denaux

16:30   Slotwoord : Professor Peter De Mey

 

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene

 

images-1

Goede vrienden

2017 is een belangrijke verjaardag in de geschiedenis van Europa. Op 31 oktober 1517 drukte de augustijnermonnik Martin Luther zijn twijfels uit over de aflatenpraktijk binnen de katholieke Kerk en de theologie die deze ondersteunde. Hij deed dit onder de vorm van 95 stellingen die wilden uitnodigen tot een academisch debat. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als de start van de Reformatie, een beweging die tot een breuk zonder voorgaande heeft geleid in kerk, cultuur en politiek.

De katholieke Kerk heeft samen met de Lutherse wereldbond al enkele jaren geleden de uitnodiging gelanceerd om de 500ste verjaardag van de Reformatie gezamenlijk te herdenken.

We nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag die plaatsvindt op zaterdag 7 oktober 2017 van 10 tot 17 uur in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (Zevenkerken 4 – 8200 Brugge). Sprekers van verschillende christelijke Kerken zullen ons een beeld geven van de figuur en de diepste intenties van Martin Luther.

De Lutherse pastor van de Brusselse museumkerk, Bruneau Jousselin, zal ons hier in zijn hoofdlezing bij helpen en op de diepe verwantschap wijzen tussen Luther en de Rijnlandse mystiek.

In de namiddag getuigen een orthodox, een evangelisch en katholiek christen dat hun respectieve Kerk ook nood heeft aan hervorming volgens de bekende uitspraak van Luther: Ecclesia semper reformanda.

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier. U kan eveneens online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/

 In de hoop u in Zevenkerken te ontmoeten, groeten we u hartelijk

Etienne Quintiens                                                          Peter De Mey

secretaris                                                                         voorzitter

 

 

 

 

Uitnodiging werkvergadering op 12 september 2017- Over de Heilige Augustinus

augustus 31, 2017

Aan de leden van de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,
b2edac7ade0c2581281d68b4483f0de7--church-icon-augustine-of-hippoIk bezorg jullie graag de info voor de eerste vergadering van het komende werkjaar:
Dinsdag 12 september 2017​ in de Oecumenische kapel te Brugge (welkom vanaf 18.15 u.).
Om 19.30 u. spreken mevr. Anne Desmet en zuster Christine Everaere over het project ‘Companheira Agostiniana’, geïnspireerd door de H. Augustinus, gedragen door de Zwartzusters uit Brugge.
Er volgt nog een uitnodiging op papier.
Hieronder vind je een uitnodiging voor een ‘Augustinus-evenement’, dat plaatsvindt in de Sint-Annakerk te Brugge op vrijdag 25 augustus.
Ik wens u allen een aangename zomer toe!
Henk Laridon
voorzitter
Uitnodiging Augustinus Evenement 25.08.2017-page-001

Uitnodiging volgende werkvergadering met als thema: Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven? 15-11-2016

oktober 21, 2016

UITNODIGING VOLGENDE WERKVERGADERING
15 november 2016

Met als thema:
Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Graag dank ik degenen die aanwezig waren op de Memorial Service
voor Elizabeth Loze-Fraser in Oostende.

In de maand oktober zullen we geen vergadering houden.

Onze volgende vergadering zal op dinsdagavond 15 november zijn in de Oecumenische kapel te Brugge. We zullen het hebben over het afgelopen Panorthodox concilie in Kreta (juni 2016).

dsc_0491

Hiervoor hebben we een uitzonderlijke spreker:
Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.
Momenteel is hij secretaris-generaal van de KEK (Conferentie van Europese Kerken).

Titel: Le concile de Crète, restera-t-il dan l’histoire?

Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Programma
18.30 u. Vesperdienst in de Orthodoxe kerk
19.00 u. Broodmaaltijd
19.30 u. Werkvergadering met spreker.

We rekenen op een talrijke aanwezigheid.

Vriendelijke groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Uitnodiging 1e Werkvergadering: Kan. Adelbert Denaux spreekt over ‘ARCIC III’.

september 15, 2016

Uitnodiging
1e Werkvergadering van het nieuwe werkjaar 2016-2017

Kan. Adelbert Denaux spreekt over ‘ARCIC III’.

Aan de leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,

We starten het nieuwe werkjaar op donderdag 22 september in de Oecumenische kapel (Ezelstraat 83) te Brugge.

18.30 u.: gebed
18.50 u.: Broodmaaltijd

19.30 u.: Werkvergadering: Kan. Adelbert Denaux spreekt ons over ‘ARCIC III’:  Een stand van zaken in de dialoog tussen de Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk na de bijeenkomst in Toronto in mei 2016.

Varia.

Nieuwe leden zijn zeker welkom.

P.S.:  De verzoeningsdienst te Ieper, die gepland was voor 21 augustus, in het kader van 450 jaar beeldenstorm, is wegens omstandigheden naar een latere datum verplaatst.

Beste groeten,

Henk Laridon
voorzitter

DSC_0164 2.JPG

De Oecumenische Studie en Werkgroep van West-Vlaanderen

 

Uitnodiging: Theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk op bezoek in Brugge

februari 12, 2015
OECUMENISCHE  STUDIE- EN  WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN
 
U i t n o d i g i n g

d o n d e r d a g   2 6   f e b r u a r i   ’15
vanaf 17.00 uur,

in  de  Oecumenische kapel
Ezelstraat  83
Brugge

Goede oecumenische vriend(in)

Onze volgende bijeenkomst wijkt enigszins af van het gewone stramien.  Van 22 tot 28 februari heeft er in Gent een internationale dialoog plaats tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk.  Op 26 februari brengt een groep van zestien deelnemers een bezoek aan Brugge, onder leiding van onze ‘past-president’ mgr. Johan Bonny.  De wandeling eindigt met een gebedsmoment in de oecumenische kapel.  Ze stellen er prijs op om samen met ons te bidden en nadien een kort contactmoment te hebben.  Voor ons een unieke kans voor een echte oecumenische ontmoeting.  Hoe ziet het programma er uit?

–  17.00 uur:  welkom, ontvangst en uitwisseling;
–  17.30 uur:  gezamenlijk gebed;
– 18.00 uur:  korte ontmoeting, evaluatie bidweek, planning, mededelingen en rondvraag;
–  18.30 uur:  broodjesmaaltijd;
–  19.00 uur:  einde.

Graag verwittigen als je niet kunt komen:  bij de voorzitter (050/44 49 56)  of henk.laridon@vives.be) of bij de secretaris (059/7O 57 28  of  achille.venmans@gmail.com) en dit ten laatste op woensdag 25 februari.

We hopen mekaar weer te zien voor een vroege, een korte, maar vooral boeiende ontmoeting.  Intussen allerhartelijkst gegroet!

Henk Laridon  Voorzitter     

en Achille Venmans,  secretaris

Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling te Brugge

juni 9, 2014

UITNODIGING

INTERKERKELIJKE
PINKSTERGEBEDSWANDELING

woensdag 11 juni 2014 vanaf 19.15 uur

rublev-angels-at-mamre-trinity1

Samen bidden met christenen uit verschillende kerken

19.30u. : Start in H. Bloedkapel (beneden), Burg Brugge

Einde 21.30u

DSC_0427

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

graag herinner ik u aan onze Oecumenische Pinkstergebedswandeling woensdag aanstaande 11 juni.

U kunt de volledige wandeling meemaken of op één van de plaatsen aanwezig zijn.

Er zijn volgende gebedsmomenten:

– 19.30 u. H. Bloedkapel (beneden in de H.-Blasiuskapel) Burg.

Gebed geleid door H. Laridon en Ds. Nick Vandeputte

– ’t Keerske: ontvangst door VPKB, gebed geleid door Rev. Augustine Nwaekwe

 Orthodoxe kerk, Ezelstraat: gebed geleid door V. Bernard Peckstadt

Oecumenische kapel: gebed geleid door K. Priem

De gebedsmomenten zijn kort. Einde om 21.30 u.

Er is nog ontmoeting en een drankje in de bovenzaal Ezelstraat.

Hartelijke Pinkstergroeten,

Henk Laridon

voorzitter