Archive for the ‘Oecumenische vieringen’ Category

Oecumenische Gebedsviering in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist

januari 22, 2016

Op vrijdag 22 januari 2016 kwamen zo’n 80 christenen DSC_0034.jpgsamen voor de oecumenische gebedsdienst in de Heilig Hartkerk te Knokke-Heist.

Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

Dit jaar waren we te gast in de Heilig Hartkerk en was het de Orthodoxe Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Letland. Dit jaar heeft men als thema gekozen: “Geroepen worden tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9) Het thema werd uitvoerig besproken door Vader Bernard Peckstadt tijdens zijn homilie.

DSC_0032.jpg

Van links naar rechts Father Stephen Murray, Priester Willy Snauwaert, Priester Pradip Smagge, Dominee Alexander Eberson en Vader Bernard Peckstadt

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (beide van de Federatie Knokke-Heist), (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

Het openingswoord als ook het evangelie en de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door Aartspriester Bernard Peckstadt. De eerste lezing uit de profetie van Jesaja werd gelezen door Monique vanuit de katholieke kerk en tweede lezing werd gezongen door Nicolas Peckstadt van de Orthodoxe kerk. De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen. Vermits het aan de orthodoxe kerk was om deze viering voor te bereiden werd er ook door hen geopteerd om een typische heel oude Byzantijnse hymne te zingen in het Grieks namelijk Phos Ilaron wat in het nederlands vertaald betekent Vriendelijk licht. Deze hymne werd daar gebracht door Vader Bernard Peckstadt samen met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste.

DSC_0024.jpg

Vader Bernard met zijn twee zonen Nicolas en Baptiste zingen samen Phos Ilaron (Vriendelijk licht)

Verder werd de oecumenische viering muzikaal begeleid door de pianist Koen Pauly van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

DSC_0043.jpg

De voorgangers en lectoren op het eind van de Oecumenische viering

 

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

DSC_0046.jpg

Tijdens de receptie

Advertenties

Orthodoxe vesperdienst in de orthodoxe kerk te Oostende in het teken van de gebedsweek voor de éénheid van de Christenen

januari 21, 2016

Op donderdag 21 januari 2016 had in de Orthodoxe Kerk van De HH Kyrillos en Methodios aan de Goedheistraat 9 te Oostende  de Oecumenische vesperdienst in het teken van de bidweek voor de eenheid plaatst met deelname van vertegenwoordigers en  gelovigen van de Anglikaanse, Rooms-Katholieke en Orthodoxe Kerk.

De Rooms-Katholieke kerk was vertegenwoordigd door de deken van Oostende  E.H. Antoon Wullepit en de Anglikaanse kerk door de Revd. Father Augustine Nwaeckwe .

DSC_0493.JPG

Vader Bernard en Vader Andreas, bij de kleine intocht tijdens de vesperdienst

 

Er was een grote opkomst van ongeveer een 100 tal mensen, bijna allen afkomstig uit de regio Oostende. De homilie werd gehouden door Vader Bernard, rector van de Orthodoxe parochie H.H. Kyrillos en Methodios. Op het einde van de vesperdienst werd de zegening van de broden of Artoklosia gehouden, die symbool staat voor de verbondenheid tussen de verschillende kerkgemeenschappen.

DSC_0539.JPG

Een hartelijke woordje van dank door V. Bernard aan de vele aanwezigen, die gekomen waren om samen met ons te bidden voor de eenheid van alle christenen, sloot de plechtigheid af. De avond werd verder afgesloten met een receptie gehouden achteraan in ons Kerk, aangeboden aan de talrijke opgekomen aanwezigen. Een woordje van dank voor de mensen van onze parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Ook dank aan ons koor, versterkt door een enkele mensen van Brugge, voor de goede verzorging van de vesperdienst.

verslag Cathy Van Bruaene

Orthodoxe vesperdienst in de kerk
HH.Kyrillos en Methodios te Oostende.

Donderdag 21 januari ging in het kader van de week voor de eenheid van de Christenen een oecumenische viering door in de Orthodoxe kerk HH.Kyrillos en Methodios te Oostende. Voor de Orthodoxe gemeenschap van Oostende was het een bijzondere viering want voor de eerste maal konden zij voor de andere geloofsgemeenschappen gastheer zijn in een volwaardig kerkgebouw. De invulling van het gebouw oogt reeds mooi en zal zoals vader Bernard vertelde nog mooier worden.

DSC_0524.JPG

Tijdens de Artoklasia de zegening van de vijf broden

Er waren veel gelovigen van de verschillende Christelijke gemeenschappen opgedaagd. Sommigen onder hen kenden reeds het kerkgebouw omdat zij er waren geweest tijdens een open deur dag maar voor velen die niet vertrouwd zijn met de Orthodoxe kerk was het een eerste en aangename kennismaking.

Ik heb verschillende keren gehoord hoe vriendelijk de gastheren zijn. Voor buitenstaanders is de Orthodoxie soms iets vreemds maar nu konden zij zich er een beeld van vormen hoe dicht wij eigenlijk naast elkaar staan maar toch soms zo weinig van elkaar weten.

DSC_0544.JPG

Vader Bernard tijdens zijn dankwoord, de katholieke kerk was vertegenwoordigd door E.H. Deken Antoon Wullepit en de Anglicaanse kerk door Revd Father Augustine

De viering verliep sereen en ingetogen, volledig in de Orthodoxe traditie met een vesperdienst. Aan iedereen werd een mooie brochure aangeboden met de teksten en lezingen zodat men goed kon volgen. Eén van de mooie momenten was de artoklasia of zegening van de broden waarbij de vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen een cirkel vormden om de te zegenen broden. Mij deed het veel plezier toen vader Bernard tijdens het Litiegebed tijdens de smeekbeden naast de heiligen, martelaren, patriarchen ook de H.Godelieve vernoemde de patrones van de voormalige katholieke kerk.

Na de dienst was er een gesmaakte receptie waar de aanwezigen echt gestalte gaven aan hun broer en zuster zijn en elkaar wederzijds beter hebben leren kennen. Een woord van dank aan de mensen die deze receptie hebben verzorgd is zeker op zijn plaats.

DSC_0593.JPG

Aartspriester Bernard Peckstadt met Gilbert Van Geyt

Als gewezen verantwoordelijke voor het kerkgebouw toen het nog gebruikt werd door de Katholieke kerk ben ik zeer gelukkig te zien hoe het kerkgebouw wordt gebruikt en ook hoe wij eigenlijk, ondanks verschillen in geloof zo dicht naast elkaar staan. In zijn dankwoord zei vader Bernard o.m. dat iedereen altijd welkom is in de kerk.

Het thema van de gebedsweek was : “Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare vervullingen des Heren” (Petrus 2,9), wel deze avond was voor mij een wonderbare vervulling !

Gilbert Van Geyt,
gewezen voorzitter kerkraad voormalige Sint Godelieveparochie.

DSC_0578.JPG

E.H. Deken Antoon Wullepit tijdens de receptie

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2016)

januari 3, 2016

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2016)
Thema: ‘
Geroepen tot het verkondigen van de wonderbare
vervullingen des Heren’  (1 Petus 2,9)

petrus_paulus_LR+(02)

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 22 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 23 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie. Meer info: KLIK HIER

Op zondag 24 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 24 januari om 16.00 u.
in de Sint-Salvatorskathedraal

images-1

OECUMENISCHE VESPERDIENST

Te Ieper
Op zondag 24 januari om 18.00 u. in de Protestantse kerk, Beluikstraat 19: oecumenische gebedsdienst, m.m.v. het kon. Sintniklaasmannenkoor.

 Te Izegem
Op vrijdag 15 januari om 19.30 u in de winterkapel van de Sint- Tillokerk, in samenwerking met de Verenigde Protestantse kerk van Wevelgem.

Te Knokke

Op vrijdag 22 januari om 19.00 u. in de Heilig Hartkerk (Dumortierlaan 50) : Oecumenische gebedsviering. Nadien receptie. (Dit jaar georganiseerd door de Orthodoxe gemeenschap)
voor meer info: KLIK HIER

Te Kortrijk

Op woensdag 20 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische vespers, met protestanten, orthodoxen en katholieken. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis bij een drankje en een hapje.

Te Oostende

Op donderdag 21 januari om 19.00 u. in de Orthodoxe kerk van de heiligen Cyrilles en Methodios (Goedheidstraat 9): Orthodoxe vesperdienst met artoklasia (zegening van de vijf broden). Nadien receptie. Voor meer info: KLIK HIER

 Te Roeselare
Op zondag 17 januari om 10.00 u. in de Sint-Godelievekerk: viering volgens de Latijnse ritus, opgeluisterd met Byzantijnse gezangen in het Nederlands en het Oud-Slavisch door het mannenkoor Jubilate uit Waarschoot (o.l.v. Stefaan De Vriendt).

Op zaterdag 23 januari om 17.30 u. in de Sint-Godelievekerk: gezamenlijke viering (katholieken en protestanten) met refreinen van Taizé. Dominee Peter van bruggen houdt de overweging. Deken Renaat Desmedt sluit de dienst af met een zending en zegen.

Te Torhout

Op dinsdag 19 januari om 19.00 u. in het Missiehuis van Scheut (Bruggestraat 9): oecumenische gebedswake en broodmaaltijd. Om 20.00 u. toespraak door priester Henk Laridon.

Te Waregem

Op zaterdag 23 januari om 19.00 u. in de bovenzaal van De Ark (Zuiderlaan 44): Gebedsdienst met mensen van de Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Pinkstergemeenschap, de Evangelische Christenen. Ontmoeting en drankje achteraf

Oecumenische gebedsviering te Knokke 22 januari 2016

januari 2, 2016

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING
HEILIG HARTKERK
Dumortierlaan 50 Knokke-Heist

Tijdens de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, welke weldra terug zal plaats vinden van 18 tot 25 januari, worden alle christenen opgeroepen te bidden voor meer onderlinge eenheid. De bidweek wil ons steeds opnieuw doen beseffen dat alle christelijke kerken eenzelfde oorsprong en roeping hebben.

In Knokke wonen katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse christenen. In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen komen we op vrijdagavond 22 januari om 19u samen in de Heilig Hart kerk in de Dumortierlaan te Knokke voor een oecumenische gebedsdienst. Elk jaar is het een andere geloofsgemeenschap die instaat voor de organisatie van deze dienst. Dit jaar is het aan de beurt van de orthodoxe gemeenschap.

Sinds enkele jaren wordt aan een bepaalde oecumenische groep christenen uit een lokale Kerk gevraagd een bijbeltekst uit te kiezen, waaruit het jaar­thema wordt gehaald.

Dit jaar wordt door een groep vertegenwoordigers uit Letland als thema een tekst gekozen uit de eerste brief van Petrus die ons beschrijft wat we eigenlijk zijn als volgelingen van Christus: «Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.» (cf. 1 Petrus 2,9)

Steeds opnieuw worden wij “gezonden” om van Gods Aanwezigheid in de wereld te getuigen en om er Zijn Boodschap te brengen. Ieder christen heeft een “missionaire” roeping in de wereld door ons universeel priesterschap. Meer dan ooit moeten wij volhouden in ons gebed voor de eenheid. Wij moeten er van getuigen dat God steeds in ons midden blijft, ons ziet, ons zegent, maar ook op ons vrij antwoord wacht, op het vrij antwoord van iedere gelovige mens.

Tenslotte mogen wij ons niet laten ontmoedigen door die eenheid die uit blijft. Maar laat ons als christenen samen bidden tijdens deze Oecumenische viering voor de eenheid van alle christenen. Maar vergeten wij toch vooral niet dat ook Christus bidt voor de eenheid van alle gelovigen : “Niet voor hen (de leerlingen) alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U…” (Joh. XVII, 2O).

 Aartspriester Bernard Peckstadt
rector van de Orthodoxe Kerk van Brugge

Affiche-Knokke.jpeg

Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling te Brugge

mei 29, 2015

UITNODIGING

INTERKERKELIJKE
PINKSTERGEBEDSWANDELING

woensdag 3 juni 2015 vanaf 19.15 uur

Pentecoste

Samen bidden met christenen uit verschillende kerken

19.30u. : Start in H. Bloedkapel (beneden), Burg Brugge

Einde 21.30u

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

graag herinner ik u aan onze Oecumenische Pinkstergebedswandeling woensdag aanstaande 3 juni 2015.

U kunt de volledige wandeling meemaken of op één van de plaatsen aanwezig zijn.

Er zijn volgende gebedsmomenten:

– 19.30 u. H. Bloedkapel (beneden in de H.-Blasiuskapel) Burg.

Gebed geleid door E.H. H. Laridon en Ds. Nick Vandeputte

– ‘t Keerske: ontvangst door VPKB, gebed geleid door Rev. Augustine Nwaekwe

 Orthodoxe kerk, Ezelstraat: gebed geleid door Vader Andreas D’hoe

Oecumenische kapel: Oecumenisch gebed geleid door E.H. K. Priem

De gebedsmomenten zijn kort. Einde om 21.30 u.

Er is nog ontmoeting en een drankje in de bovenzaal Ezelstraat.

Hartelijke Pinkstergroeten,

Henk Laridon

voorzitter

Verslag van de vergadering van dinsdag 12 mei 2015

mei 15, 2015

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel

Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

Agenda
1. Broodmaaltijd

2. Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel, o.l.v. Vader Bernard Peckstadt. Zie Variapunt 2. Het kunstboek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) is te koop tegen 34,50 euro.

DSC_0084

Enkele panelen van de tentoonstelling bij de viering van 20 jaar Orthodoxe parochie Brugge

In 1995 werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in het voormalig godshuis Sint-Joos, voorgegaan door mgr. Panteleimon, toenmalig metropoliet van België. De parochie van de HH. Konstantijn en Helena werd opgericht. V. Athenagoras werd er priester. Toen hij in 2003 bisschop werd, werd zijn broer V. Bernard Peckstadt de priester, tot op heden.

In 2006 gaf de vzw Oecumene het akkoord om de oecumenische kapel en de orthodoxe kapel (in het passantenhuis) te ruilen. In juni 2006 werd de nieuwe kerk ingewijd. Dan volgden werken en aanpassingen. In juni 2008 werd de volledig vernieuwde kerk (zoals ze er nu is) geopend en officieel ingewijd. Onze hartelijke gelukwensen voor 20 jaar parochie.

We bezochten de expo. Verschillende zaken zijn/waren hier te bezichtigen: geschiedenis van de orthodoxe kerk, geschiedenis van het godshuis Sint-Joos, geschiedenis van de parochie, situering van de Orthodoxe kerk en attributen uit de Orthodoxe liturgie.

3. Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

IMG_2526

Deelname aan het Taizégebed o.l.v. Inge Cordemans

O.l.v. van Inge Cordemans (voormalig lid van onze groep) en in aanwezigheid van mgr. Jozef De Kesel en zo’n 350 aanwezigen werd gebeden en gezongen in de geest van Taizé. Taizé is een dorpje in het Franse Bourgondië, waar sedert 1940 een oecumenische broedergemeenschap leeft, opgericht door de Zwitserse protestant Roger Schutz. Jaarlijks komen duizenden mensen (en vooral veel jongeren naar Taizé).

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

4. Varia

1) Mariette Vanden Abbeele verlaat Brugge en ook onze groep. Ze dankt en looft onze groep en de manier van samenkomen. We danken haar oprecht. Haar adres in Nederland is: Peppengouw 1, NL – 1351NA Almere.

2) Op dinsdagavond 21 april werd in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena
20 jaar orthodoxe parochie in Brugge gevierd in aanwezigheid van metropoliet Athenagoras. Toespraken werden gehouden door de metropoliet, V. Bernard, en de heren Paul Van de Woestijne (heemkundige) en Benoit Kervyn (consulent religieus erfgoed van de stad Brugge).
Het boek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) werd voorgesteld. Provinciegouverneur Carl De Caluwé opende de tentoonstelling.

3) Op 5 mei is in Brugge mevr. Hilda De Groote overleden. De uitvaart was op 11 mei in Sint-Kruis. Hilda was een tijdje lid van onze groep.

4) In het Orthodoxe Oecumenische patriarchaat van Constantinopel wordt op 23 mei Vader Leonid D’Hoe   tot priester gewijd. Proficiat! Hij zal Vader Bernard Peckstadt bijstaan in de orthodoxe parochie van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende.

5) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

6) Op 30 september en 1 oktober gaat in Londen een ontmoetingscolloquium door tussen de bisschoppen (en afgevaardigden) van de bisdommen Lincoln (angl.), Nottingham (RK), Brugge en Harnosand (Luthers bisdom in Zweden).

7) De federatie Assebroek (Brugge) klopt bij ons aan. Op zondag 1 november (van 18.00 u. tot 20.30 u.) wil men er een evocatie houden, met een inbreng van verschillende kerken en godsdiensten, met teksten, liederen e.a., over hoe men omgaat met dood en afscheid van geliefden. Is er belangstelling?

8) In Koolkerke (Brugge) plant men op zondag 22 november om 10.00 u. in de Sint-Niklaaskerk opnieuw een oecumenische herdenkingsviering W.O. I.

9) In Ieper plant men in 2016 een herdenking van 450 jaar Beeldenstorm.

affiche klein tentoonstelling

Oecumenische Vesperdienst in de Sint Salvatorskathedraal te Brugge

januari 25, 2015

DSC_1703BRUGGE: Op zondag 25 januari 2015 werd reeds voor de negende maal in het kader van de Bidweek voor de Eenheid der Christenen in de Sint-Salvators kathedraal te Brugge een “Oecumenisch Vesperdienst” gehouden. Dit jaar had men als thema gekozen: ‘Jezus zei haar: “Geef mij wat te drinken” (Joh. 4,7)

Anglicanen, Protestanten, Rooms-Katholieken,   en Orthodoxen kwamen in de Kathedraal bijeen om God te loven en te prijzen én om te bidden voor eenheid. Dit jaar was het de beurt aan de Katholieke Kerk om deze oecumenische dienst te vieren.

Zo gingen er voor: Z.E. Bisschop Jozef De Kesel, E.H. Prof en Kanunnik Adelbert Denaux, E.H. Kanunnik Jan Tilleman (Deken van de stad Brugge) E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) en E.H. Kurt Priem (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en rector van de Oecumenische kapel van Brugge van de Rooms-Katholieke. E.H. Dominee Frans van de Sar van de Protestantse Kerk, Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk, de Predikant Nick Vandeputte van de Pinkstergemeenschap en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de orthodoxe parochie van de H.H. Konstantijn en Helena te Brugge) en Oikonomos Bart D’Huyvetter van de Orthodoxe Kerk.

DSC_1714

DSC_1711

E.H. Henk Laridon, voorzitter van de Oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen

Monseigneur Jozef De Kesel (Bisschop van Brugge) die voorging in de dienst deed er het welkomstwoord en hield dit jaar de homilie. E.H. Dom. Frans van de Sar en Vader Bernard Peckstadt en lazen er afgewisseld enkele psalmgebeden en E.H. Henk Laridon las het evangelie.

Dit alles werd afgewisseld met gezangen opgeluisterd door het prachtige Kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein en begeleid door Ignace Michiels op het orgel..

Dit jaar was er terug een heel grote opkomst en het werd een heel deugd-doende gebedsdienst voor de aanwezige gelovigen. Ook vanuit onze orthodoxe parochie was er een delegatie van parochianen aanwezig.

DSC_1717

Het kathedraalkoor o.l.v. Ignace Thevelein

Moge dit samen bidden ons dichter bij elkaar brengen. Nadien werd er nog een glaasje aangeboden onder de toren van de Sint-Salvatorskathedraal en was er nog een broederlijke ontmoeting met de aanwezigen.

DSC_1718

Homilie gehouden door Bisschop Jozef Dekesel
tijdens  de Oecumenische vespersdienst

DSC_1712

Z.E. Bisschop Jozef De Kesel – Bisschop van Brugge

Goede vrienden. Het evangelie dat we hoorden is het begin van het vierde hoofdstuk van Johannes. Het is de Bijbeltekst die dit jaar gekozen werd voor de Gebedsweek voor de eenheid. Jezus ontmoet een vrouw, een Samaritaanse. Het verhaal verwijst niet alleen naar een ontmoeting van toen. Het heeft een dubbele bodem. Het wil duidelijk maken wat geloven betekent. Waarom en hoe iemand christen wordt. Want daar ligt de oorsprong van het geloof: in de ontmoeting met Christus.

Een Samaritaanse vrouw komt water putten. Altijd weer moet ze de weg afleggen naar de bron om water te halen. Beschikte ze maar zelf over een bron van levend water. Dan hoefde ze niet telkens opnieuw te komen. Jezus zegt haar dat Hij haar water kan geven waarvan ze nooit meer dorst krijgt. Je ziet dat de betekenis verschuift, verdiept. Het is niet meer Jezus die dorst heeft maar die vrouw. En haar dorst is niet te stillen. Er is zoveel waaraan ze haar dorst probeert te lessen. Ze zoekt van het ene naar het andere. Vijf mannen heeft ze al gehad. Maar er is geen water dat haar dorst kan stillen.

 Die vrouw wordt beeld van de zoekende mens. Zoekend naar wat aan het leven eenheid en richting kan geven. Men kan natuurlijk ook leven van de ene vluchtige ervaring naar de andere, zijn dorst lessen aan de ene bron en dan weer aan een andere. Het is wellicht de zwakte van de moderne mens. Hij beschikt over oneindig veel mogelijkheden en middelen, maar mist een overtuiging die richting en zin geeft aan zijn leven. Een consequent leven, trouw aan een overtuiging, is het dát niet wat ons leven richting geeft, orde schept in de jungle van onze verlangens?

 Die levensovertuiging kan Jezus ons geven. Het water waarvan we niet opnieuw dorst krijgen, is Christus zelf. Het is ‘diegene die met u spreekt’, zegt Hij tot de vrouw. Het is in het teken van het water dat ook onze ontmoeting met Hem begonnen is, toen we in zijn naam gedoopt werden. Het is daar dat ons leven zin en richting heeft gekregen. Het moet iets kostbaar blijven voor ons. We moeten het koesteren, vernieuwen, verdiepen.

 Het is dit water van het doopsel dat ons als christenen zo verenigd. Het is waar dat de eenheid nog niet volledig is. We zijn verdeeld. Maar niet helemaal. Er is een verscheidenheid die de eenheid niet bedreigt, integendeel. Er is een verscheidenheid die te maken heeft met onze eigen oorsprong, onze traditie en cultuur. Er is een verscheidenheid die juist de rijkdom van het geloof en van de Kerk uitmaakt. Die verscheidenheid moeten we koesteren als een kostbaar goed.

 Maar dat wil niet zeggen dat we de verdeeldheid mogen minimaliseren, laat staan ontkennen. Die verdeeldheid is er wel degelijk. Het gevaar is niet denkbeeldig dat we erin berusten. Maar hoe paradoxaal het ook mag lijken, we kunnen maar tot volledige en zichtbare eenheid komen juist vanuit het besef dat we nu al door de doop zo diep met elkaar verbonden zijn. Door de doop zijn we met Christus begraven en met Hem verrezen. Hem behoren we toe. Hij is het levend water. Hij is onze eenheid.

 Hoe meer we dié eenheid beleven, hoe meer we werken aan de toekomstige eenheid. We zoeken niet naar iets dat er niet is of waar we alleen maar van dromen. We streven naar iets dat aan het groeien is, zichtbaar moet worden, voltooid. Onze eenheid is groter dan onze verdeeldheid. Ook naar buiten uit moeten we die eenheid meer manifesteren. We mogen naar buiten niet overkomen als andere godsdiensten. Want dat zij we niet. We zijn christenen. We delen allen in het één en zelfde geloof. We hebben Christus ontmoet. Hij heeft ons gelaafd aan de bron van levend water. Hoe verscheiden en zelfs verdeeld we ook zijn, Hij heeft ons allen geroepen om van Hem te getuigen. Werken aan de eenheid betekent elkaar vasthouden en steunen in deze gemeenschappelijke roeping. Alleen dan mogen we ook bidden en uitzien, vol vertrouwen, naar de dag waarop Gods Geest ons zal voeren naar de zichtbare eenheid van de Kerk.

DSC_1710

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia in teken van de bidweek voor de Christenen

januari 24, 2015

BRUGGE: Op zaterdag 24 januari 2015 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

 DSC_1661Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor samen met Vader Bart D’Huyvetter. Er was een menigte van ongeveer 60 gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig die er gekomen waren om samen te bidden als afsluiting van deze bidweek voor de Eenheid van alle Christenen.

 De Katholieke kerk werd er vertegenwoordigd door E.H. Prof. Kanunnik Adelbert Denaux, E.H. José Vercaemst, Diaken Wilfried Desrumaux en de anglicaanse kerk werd er vertegenwoordigd door Reverend Father Stephen Murray (priester in Gent en Knokke-Heist) en de Protestantse kerk werd vertegenwoordigd door Dominee Frans van de Sar.

DSC_1665

We waren ook blij dat er vanuit enkele klooster gemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig waren waaronder twee paters van de Witte Paters, drie zusters van de Karmelitessen als ook 3 zusters van de Zwartzusters.

DSC_1670

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard er een homilie en verwelkomde hen allen heel hartelijk. Nadien volgde er nog een receptie in de parochiezaal voor alle aanwezigen. Dank aan allen die ons hebben geholpen voor de dienst en de ontvangst van onze medebroeders.

Homilie na de vespers en artoklasia
Gebedsweek voor de eenheid van de Christenen

 Aartspriester Bernard Peckstadt

Dierbare broeders en zusters,

Van harte welkom in onze orthodoxe parochie van de HH.Konstantijn en Helena hier te Brugge. Dank voor het komen meebidden met ons, speciaal in deze gebedsweek voor de eenheid der christenen.

Dit jaar heeft men als thema gekozen: Waar Jezus haar zei “Geef mij wat te drinken” Uit de evangelielezing van Johannes (4,7): Over het verhaal van de Kananese vrouw.

 Persoonlijk denk ik dat men dit thema niet voor niets heeft gekozen. Het zijn de woorden van de Heer die tot ieder van ons gericht zijn. Het levende water waar Jezus over spreekt, is het water van de Doop waarin Hij Zelf is afgedaald het water waarboven de Heilige Geest zweefde om het vruchtbaar te maken. In dat water zijn ook wij gedoopt, als beeld van onze deelname aan Jezus dood en Opstanding. Het water was vroeger eerst een teken van de dood, waarin mensen ondergingen en verdronken, maar door Jezus is het ’t teken van leven!

Het teken waaruit al het leven is geboren wordt in het leven wat Jezus ons geeft is het eeuwig leven. Daarom noemt Hij dit water ook ‘levend water’, dat in ons binnenste opwelt tot een bron ten behoeve van eeuwig leven. Want dat is wat Jezus ons is komen brengen in deze wereld: de Opstanding uit de doden en het eeuwig leven. Dat eeuwig leven begint hier, nu al. Nog voordat dit leven beëindigd is mogen we in de Kerk, in de Heilige Mysteriën, de H. Communie, in de Doop en in de Zalving deel krijgen aan dat eeuwige leven dat Jezus is komen brengen.

Dat eeuwig leven is ook het hemelse leven. Dat is het engel gelijke leven. Als we dat leven ontvangen, dan moeten we ook ons uiterste best doen om het zo ook te leiden. Het is een leven dat helemaal voortkomt uit en bezield en gedreven wordt door de liefde: de liefde tot God, met heel ons hart en heel ons verstand en met al onze krachten, en de liefde tot elkaar en tot onszelf.

Wij dienen met de verschillende christelijke gemeenschappen die wij vooral in deze week van de eenheid mogen ontmoeten, samen te overleggen, samen te bidden, elkaar leren liefhebben om samen te getuigen “als christenen”, om het licht van Christus terug meer in de wereld te brengen.

Nooit zoveel als vandaag hebben de mensen nood gehad aan de zin van het leven. Alles verandert met een ongewone snelheid, waardoor de mens zich afvraagt : waarom? De wereld wordt bedreigd: niet alleen omwille van oorlog en terreur, maar evenzeer door de onzin, de verveling, en de afwezigheid van Christus. De mens zal geen antwoord vinden in drugs, erotisme, of in de politieke godsdiensten die gestrand zijn daar waar ze schenen te triomferen. Er is slechts één antwoord : het is de manifestatie van de éne Christus door zijn ene Kerk.

Deze manifestatie mag niet meer uitblijven. De Geest verdraagt de luxe niet meer van de scheiding van de christenen, van de discussies waar men zich op zijn gemak zet… Wij moeten antwoorden. En wij kunnen slechts gezamenlijk antwoorden. Te vaak lijken wij tevreden over onszelf. Wij zien ons als de zuiveren. Als diegenen die de waarheid bezitten. En wij veroordelen de anderen. Maar het leven en de geschiedenis zijn daar, en kloppen aan de deur van de Kerk, om haar essentiële vragen te stellen.

Hetgeen de mens het meest ontbreekt, is de Geest van Christus, de nederigheid, het onthaal zonder belang, de bekwaamheid van het beste van de andere te zien : kortom de verzoening in Christus. Wij hebben nood aan Christus, want zonder Hem zijn wij niets. De mensheid verenigt zich, maar deze eenmaking zal echter het geweld niet ontvluchten, dan alleen wanneer het unieke karakter van elke persoon, de originaliteit van elk volk zal worden gewaardeerd. De gist van deze eenheid in de verscheidenheid kan slechts de Kerk zijn, naar het beeld van de Drie-eenheid.

De moderne mens zoekt de vrijheid en de verantwoordelijkheid, maar hij zal de inhoud van deze vrijheid slechts in de liefde vinden; de liefde die – om de dood te overwinnen – gevoed dient te worden door het regelmatig deelnemen aan de Eucharistie… Het is dit precies dit wat we zoeken, nl. als christenen zoveel mogelijk samen getuigen van het Evangelie, opdat door onze actieve deelname in de vorming van de ontwikkelingen, de wereld de huidige crisissen kan trotseren, en een toekomst kan voorbereiden die waardig is voor de geschiedenis en vooral waardig voor de mens, zonder echter het geloof te verliezen.

Bidden wij samen, alle dagen maar heel speciaal vandaag, en danken wij God voor deze grote genade die wij van Hem mogen ontvangen, om een gemeenschappelijke getuigenis te mogen brengen in de ontredderde wereld die Zijn aanwezigheid zo brood nodig heeft.

Vergeten wij immers niet dat wat ooit een Russisch theoloog heeft gezegd, namelijk «dat de muren van de scheiding van de Kerken niet tot in de hemel reiken…». We mogen er ons van overtuigen, ook in de wereld van heiligen is er geen scheiding tussen Oost en West. Ook wij moeten onze eenheid terugvinden in de Traditie van de Onverdeelde Kerk, die ons gemeenschappelijk erfgoed is.

Wij hebben hier zojuist 5 broden gezegend, tarwe, olie en wijn, als een –in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven.

DSC_1656

Vanavond nodigen wij U uit dit broederlijk te delen in een geest van eenheid en samenhorigheid, maar ook als prefiguratie van onze zo zeer verlangde eucharistische communio of gemeenschapsband, die ooit hersteld zal worden op een ogenblik dat God zelf zal bepalen. Aan ons om Zijn medewerker te zijn en dit ideaal – de zichtbare eenheid van de christenen – na te streven! Amen.

 

Oecumenische Gebedsviering in de Margaretha kerk te Knokke-Heist

januari 23, 2015

KNOKKE: Op vrijdag 23 januari 2015 kwamen zo’n 80 christenen samen voor de oecumenische gebedsdienst in de Margareta Kerk te Knokke-Heist. Vanuit de anglicaanse, katholieke, protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen hebben we samen gezongen en gebeden om de eenheid van de christenen.

Dit jaar waren 16164066319_0661e04301_kwe te gast in de Margaretakerk en was het de Katholieke Kerk die dit jaar de organisatie van de dienst op zich nam. Het werd een stemmig en zinvol gebedsmoment met teksten aangereikt door de christenen uit Braziliaanse Kerken. Het thema ‘Jezus zei haar: “Geef mij wat te drinken” (Joh. 4,7) werd uitvoerig besproken door E.H. Pradip Smagge tijdens zijn homilie.

Voorgangers in de dienst waren; Dominee Alexander Eberson (protestantse kerk), E.H. Jan Van Wassenhoven, E.H. Pradip Smagge, E.H. Willy Snauwaert, (allen van de Federatie Knokke-Heist) en E.H. Henk Laridon (Professor aan het Grootseminarie van Brugge en voorzitter van de oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen) (katholieke priesters), Reverend Father Stephen Murray (anglicaans kerk), en Aartspriester Bernard Peckstadt (orthodoxe kerk).

15730333823_67bb20747e_k

Het openingswoord als ook de homilie werd gehouden door de organiserende gemeenschap door E.H. Pradip Smagge. De eerste lezing uit de Korintiërs werd gezongen door Priester Bernard Peckstadt en de evangelielezing volgens de evangelist Marcus met het verhaal van Kafarnaüm werd gelezen door E.H. Jan Van Wassenhoven.

De andere voorbeden en smeekbeden werden verder door de verschillende voorgangers voorgelezen. De oecumenische viering werd muzikaal begeleid door de orgelist van de Katholieke kerk en dit met samenzang traditie getrouw verzorgd door E.H. Willy Snauwaert.

16350251765_8d79550277_k

Het samen zingen en bidden in verbondenheid is een hoopvol teken voor de christenen in Knokke-Heist want we zijn allen van Christus en Christus maakt ons één.

Na de gebedsdienst was er een gezellige ontmoeting bij een drankje en een koekje.  Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen. Met heel veel dank aan allen die deze liturgie ondersteunden en ook het gezellig samenzijn achteraf.

15727853554_550116039c_k-1

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Oecumenische vesperdienst in de Anglikaanse kerk te Oostende

januari 22, 2015

OOSTENDE: Op donderdag 22 januari 2015 werd een vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen in de Anglikaanse kerk te Oostende. Dit jaar was het de beurt aan de Anglikaanse Kerk om in deze oecumenische dienst voor te gaan en dit te organiseren.

DSC_1627

Revd. Father Augustine Nwaekwevan de Anglikaanse kerk

Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglicaanse Kerk ging in deze vesperdienst voor samen met E.H. Antoon Wullepit, Deken van Oostende, E.H. Frans De Somville van de Kapucijnenkerk van de Rooms-Katholieke Kerk en Aartspriester Bernard Peckstadt rector van de orthodoxe parochie HH Kyrillos en Methodios en Oikonomos Bart D’Huyvetter Bart van de Orthodoxe Kerk.

DSC_1628

Het welkomstwoord en enkele gebeden alsook de homilie en de slotzegen werd verzorgd door de Revd. Father Augustine Nwaekwe van de Anglikaanse Kerk. De eerste lezing werd er gelezen door Gys Speltinck van de Anglikaanse Kerk en de schriftlezing over de Kananese vrouw werd er gelezen door Vader Bernard Peckstadt. Verder waren er nog enkele voorbeden en smeekbeden die er afwisselend gelezen werden door de aanwezige voorgangers.

DSC_1649

De dienst werd er mooi verzorgd met momenten van samenzang. Een menigte gelovigen uit de regio Oostende waren gekomen om deze dienst bij te wonen waaronder ook een delegatie van onze parochianen van onze orthodoxe parochie van Oostende.

Tenslotte volgde er nog een receptie achteraan in de kerk voor alle aanwezigen. Dank aan Revd. Father Augustine Nwaekwe en Gys Speltinck voor de dienst en de ontvangst van deze oecumenische viering. Moge dit samen bidden ons steeds dichter bij elkaar brengen.

DSC_1650

Homilie gehouden door Revd. Father Augustine Nwaekwe
van de Anglikaanse Kerk

We kennen allemaal het belang van water voor het menselijk leven. We maken gebruik van water per dag, ofwel om te drinken, of koken, voor het wassen, of voor een douche. Mensen, dieren en planten kunnen niet overleven zonder water.
In veel culturen wordt water aangeboden aan de gasten als een diepe teken van welkom. Tijdens onze groep bezoek aan Uganda over de missie in 2011, de mensen die we bezochten bood ons water op ons te verwelkomen op hun huis. Daarom, water is een kostbaar goed overal, en voor alle tijden en seizoenen.

DSC_1640

In de christelijke traditie, maken we gebruik van water in de doop als teken van reiniging, die ook symbool voor het begin van ons nieuwe leven in Christus. Water wordt gebruikt door sporters, voetballers, atleten. Als ze moe zijn, dan drinken ze wat water, en krijgen ze nieuwe energie om door te gaan.
In vervolgens Palestina, een land dat was (en is nog steeds) stoffig en vol met rotsen, grotendeels een woestijn gebied, kunnen we het erover eens dat het water was, en is meer dan een kostbaar goed.

Alles wat we vinden in deze lang verhaal is goed bekend bij ons. Maar ik wil een paar snelle opmerkingen te maken; en dan trek je een paar lessen uit de ontmoeting van Jezus en de Samaritaanse vrouw.
Eerste- over Jezus, hem, een vreemdeling, moe en dorstig na een lange reis zien we. Hij had geen emmer om water te putten, en de put is diep als de vrouw hem vertelde. Hij heeft hulp nodig. Dus hij zegt tegen de vrouw bij de bron: ‘geef mij water te drinken’.
Tweede- over de vrouw; ze bezit de emmer. De goed zelf behoorde tot haar volk, en het was in haar land. Ze was in het comfort van haar traditie en voelde dat Jezus werd oversteken traditie door zijn verzoek van water uit haar.
Thirdly- over de toegang tot water, de vrouw was in een bevoorrechte positie. Toch was zij dertig van het water dat Jezus zelf was in een bevoorrechte positie aan te bieden. Terwijl de vrouw zou fysieke water bieden, zou Jezus haar bieden het levende water.
Welke lessen kunnen we leren?
1. In deze ontmoeting, zien we de nederigheid en de menselijkheid van Jezus weer gegeven. Als mens, hij is nederig en open om te ontvangen van anderen.
2. De ontmoeting bood hen de kans om te leren kennen en om de behoefte van de ander te dienen.
3. Het nodigt ons uit om te weten dat we kunnen verder gaan dan de grenzen en tradities. Dit zal niet verminderen wat of wie we zijn
4. Wij zijn rijker en sterker in onze missie als we onszelf openstellen voor anderen, zonder enige vrees of bedreigingen.
5. Wij zijn in staat om beter te begrijpen en ook om de behoeften van anderen beter van dienst als we bereid zijn om een dialoog aan te gaan, anders blijven we in het comfort van onze eigen wereld en traditie.

Het is mogelijk dat onze jaarlijkse oecumenische dienst ook is een traditie geworden dat we niet alleen maar willen verder gaan. Misschien is het tijd dat we denken aan iets buiten samen verder januari. Het kan zijn dat er mogelijkheden voor gezamenlijke missie acties, samenwerking en complementariteit in onze missie als partners in de missie. Of moeten we zeggen: ‘tot volgend jaar’.

‘Geef me een drankje,’ wijst op het feit dat zowel Jezus en de Samaritaanse vrouw iets van de ander nodig. ‘Geef me een drankje’ nodigt ons allen, gemeenschappen, kerken, culturen, etniciteiten, religies, rassen en kleuren om te weten dat we elkaar nodig hebben. Laten we leren om te vertrouwen en van elkaar afhankelijk zijn, wetende dat eenheid in verscheidenheid is een geschenk van God aan de kerk en aan de wereld. Amen.