Archive for the ‘Mededelingen’ Category

Communiqué from the meeting of ARCIC III

juni 5, 2017

Communiqué from the meeting of ARCIC III

in Bildungshaus St Ursula, Erfurt

Arcic II

The Anglican-Roman Catholic International Commission (ARCIC) held the seventh meeting of its current phase (ARCIC III) in Erfurt, Germany, 14-20 May, 2017. The Commission  met  at  the St Ursula Educational and Catechetical Centre of the Diocese of Erfurt. The Centre is on a site which has been home to communities of consecrated life for over 800 years. A community of Ursuline sisters occupy part of the site and continue this tradition. The Commission is grateful to the director of the house Frau Carla Riechel, the guesthouse team, and the Ursuline sisters for making its stay so comfortable and for the context of prayer and spirituality in which it was able to conduct its work. The Commission also thanks Professor Myriam Wijlens for making so many of  the arrangements  for  its time in Erfurt.

The Erfurt meeting marks a considerable step forward. In response to the first part of its mandate, to examine “the Church as Communion, local and universa!” the Commission completed an agreed statement, the first of its current phase, entitled, Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional, Universa!. That the text was agreed owed much to an extensive process of redrafting over twelve months.

Walking Together on the Way employs the method of Receptive Ecumenism to examine the structures by which Catholics and Anglicans order and maintain communion at the local, regional and universal level. It examines common theological principles that Anglicans and Catholics share, and the differentiated structures, based on these principles, by which they make decisions. This method invites borh traditions to repentance and conversion, by looking at what is underdeveloped or wounded in themselves. It is also predicated on the belief that in our dialogue partner we meet a community in  which the Holy Spirit is alive and active. We can therefore ask flrstly, where our communities are in need of reform, and, secondly, what we can learn from the our dialogue partner to help us in  this growth. The Commission described this process as “receptive learning”.

The text prepares the way for the next ARCIC statement on the second part of its mandate, “how in communion the local and universa! Church comes to discern right ethical teaching.” The Commission rook time to review its work to date on rhis theme and proposed a schema to  be approved  at  the Informal Talks in October. Building on the ecdesiological text, the schema will guide the next phase of the work of ARCIC III.

The Commission had decided to meet in Erfurt to mark the 500rl, anniversary of  the  Reformation. Erfurt is a significant city in the life of Martin Luther. Ir was here chat he studied, decided to enter the Augustinian order, made his vows and was ordained. On Wednesday 17 May the Commission  visited the Augustinerkloster where we were guided by the minister, the Revd Or Irene  Mildenberger. Afrerwards the Commission was given a guided tour of the Roman Catholic Cathedra! of Se M ary’s by Dr Markus SchnauK On Thursday 18 May, the Commission was  privileged  to  meet  the  Catholic Bishop of Erfu rt , the Most Revd Ulrich Neymeyr, who spoke about the pastoral challenges faced by Christians in his diocese.

ARCIC III was particularly glad to complete its first agreed statement, and the first ARCIC statement since 2005, in this significant location and in this auspicious year. It hopes that Walking Together on the Way: Learning to be Church Local, Regional Universal will also be known as “The Erfurt Document”. The published text is expected to be available in 2018.

 

Advertenties

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

januari 23, 2017

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk
op maandag 23 januari 2017 te Oostende

dsc_0380

E.H. Antoon Wullepit Deken van Oostende

In het kader van de Bidweek voor de eenheid van de Christenen, die plaats had van 16 tot 23 januari 2017, vierden we een Oecumenische Gebedsviering op maandagavond 23 januari 2017 om 19u30 in de Katholieke dekenale kerk Sint-Petrus-en-Paulus te Oostende. Een dienst met als thema: “Ons verzoenen: de liefde van Christus drijft ons” (2 Kor 5,14-20).

Tijdens de dienst werden allen uitgenodigd tot het belijden van schuld. We gaan immers steeds verder met het oprichten van muren die ons scheiden, muren die gemeenschap en eenheid verhinderen.

Symbolisch werden steeds telkenmale twee stenen vooraan de altaar ruimte geplaatst, gevolgd door enkele voorgelezen woorden waarmee we vergeving vragen en om genade smeken. Dank aan Marie-Ethel, Frieda en Claude voor hun bijdrage hieraan.

dsc_0378

Oecumenische gebedsviering in de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Oostende

Na de Eerste lezing en gevolgd door de Antwoordpsalm nam Vader Bernard het woord en deed het gebed ter inleiding van de Evangelielezing.

De Evangelielezing werd verzorgd in het Engels door RevAugustine Nwaekwe. Vader Andreas las een gebed net voor de aanhef van het Onze Vader. Op het einde van de dienst, bij de zending, nodigde de E.H. deken van Oostende, Antoon Wullepit alle concelebranten uit om gezamenlijk de gelovigen te zegenen.

dsc_0375

De zang werd verzorgd door Diaken Jan Steel

Tal van leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen waren aanwezig voor dit gezamenlijk gebed naar zichtbare eenheid toe.

dsc_0373

Een mooie menigte van gelovigen kwamen meevieren in deze Oecumenische viering te Oostende

Nadien volgde een receptie in de nabij gelegen polyvalente zaal El Mar, gelegen in de Pastoor Pypestraat, waar de ontmoeting zich nog verder kon verdiepen .

Met onze oprechte dank voor de talrijke aanwezigen. Ook speciaal voor onze reeds genoemde parochianen die bijdroegen tot het welslagen van deze avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Verslag Vader Andreas

dsc_0385

De voorgangers tijdens de Oecumenische gebedsviering

De rijkdom der verscheidenheid

Dit is een uittreksel uit een artikel van “Kerk en Leven” 11 januari 2017, geschreven door E.H. Deken Antoon van de Petrus en Pauluskerk te Oostende, ter gelegenheid van de bidweek voor de eenheid der Kerken.

Oecumene begint met respect: de een voor de ander, elk in zijn traditie…/… Die vele jaren van naast elkaar bestaan, zelfs in rivaliteit en verdachtmaking, heeft aan de kerkgemeenschappen de kans gegeven tot ontwikkeling van datgene wat als waarheid werd gezien in de verscheidenheid…/… Deze ontwikkeling onthalen wij met vreugde. Zo hebben de protestante Kerkgemeenschappen immers een krachtige getuigenis van de waarheid van de Heilige Schrift ontwikkeld en tevens de diepste zin van ons gered worden door het geloof…/… De orthodoxe Kerk heeft gestalte gegeven aan de vele vormen van de viering van de goddelijke diensten. En de katholieke Kerk heeft vorm gegeven aan een rijkdom van diakonia.

 

 

 

Uitnodiging volgende werkvergadering met als thema: Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven? 15-11-2016

oktober 21, 2016

UITNODIGING VOLGENDE WERKVERGADERING
15 november 2016

Met als thema:
Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Graag dank ik degenen die aanwezig waren op de Memorial Service
voor Elizabeth Loze-Fraser in Oostende.

In de maand oktober zullen we geen vergadering houden.

Onze volgende vergadering zal op dinsdagavond 15 november zijn in de Oecumenische kapel te Brugge. We zullen het hebben over het afgelopen Panorthodox concilie in Kreta (juni 2016).

dsc_0491

Hiervoor hebben we een uitzonderlijke spreker:
Vader Heikki Huttunen, orthodox priester van Finse afkomst.
Momenteel is hij secretaris-generaal van de KEK (Conferentie van Europese Kerken).

Titel: Le concile de Crète, restera-t-il dan l’histoire?

Zal het Orthodox concilie van Kreta geschiedenis schrijven?

Programma
18.30 u. Vesperdienst in de Orthodoxe kerk
19.00 u. Broodmaaltijd
19.30 u. Werkvergadering met spreker.

We rekenen op een talrijke aanwezigheid.

Vriendelijke groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Zeewijding in Oostende met een Oecumenische gebedsdienst

juni 1, 2016

 Oecumenische gebedsdienst met zeewijding te Oostende

“Oostende voor Anker” – 28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei 2016 had in Oostende traditioneel de zee zegening plaats (vroeger zeewijding genoemd). Sinds 2016 is deze viering toegevoegd aan het programma van het maritieme evenement ‘Oostende voor Anker’, die in het teken staat van de visserij met haar tradities en folklore.Voor de eerste keer werd deze zee zegening vooraf gegaan door een Oecumenische gebedsdienst waarin de vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken in Oostende voorgingen.

DSC03939.JPG

Tijdens de Oecumenische gebedsdienst op het bevoorradingsschip van de Marine de “Godetia”

 Deze viering welke in het teken stond van “De wind in de zeilen” werd voorgegaan door E.H. Antoon Wullepit (deken van de stad Oostende), E.H. Dirk Demaeght, (almoezenier van de Zeemacht en visserij), Revd. Father Augustine Nwaekwe (rector van de Anglicaanse kerk te Oostende) en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de Orthodoxe parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende).

21_KWEB_ZEEZEGENING_ML2 3872x2592.JPG

 E.H. deken Antoon Wullepit die de dienst voorging deed er het openingsgebed en hield er de homilie, E.H. almoezenier Dirk Demaeght sprak er het verwelkomingswoord uit in 4 talen, E.H. Augustine sprak er het zegeningsgebed uit over het water en Vader Bernard zong er het evangelie volgens de evangelist Marcus (4,35-41). De dienst werd verder samengesteld met enkele mooie poëzieteksten welke werden voorgelezen terwijl het Oostendse koor ‘Gaudium Canticorum’ o.l.v. Filip Devisch er zorgde voor de muzikale opluistering.

DSC_0875.JPG

De Heer gouverneur Carl Decaluwé met zijn echtgenote

De gebedsdienst werd tevens bijgewoond door de Heer Carl Decaluwé (gouverneur van de provincie West-Vlaanderen) samen met zijn echtgenote, door de Heer Johan Vande Lanotte, burgemeester van de stad Oostende en nog tal van schepenen en prominenten van de stad Oostende.

13323996_251362235220700_1848017229_o kopie.jpg

Bij de zegening met het Bloemenkruis

Op het einde van de gebedsdienst sprak de deken een zegening uit met het bloemenkruis, zegende hiermee de zee en werd deze tenslotte in zee geworpen.

13320520_10209597250946782_3359132589618146342_o.jpg

Bij het zegenen van de schepen

Nadien gingen de vier voorgangers aan de zijkant van de boot staan en zegenden er afwisselend een twintigtal schepen en kleinere bootjes welke paradeerden naast het grote militaire schip.

Het was een heel mooie en ingetogen viering waarbij we speciaal onze Katholieke confraters willen danken om deze mooie viering met ons te willen delen. Tenslotte was er nog een feestelijke receptie welke aangeboden werd door de stad Oostende.

DSC03993.JPG

Vader Bernard zegent een zeilschip

De wereld van de zee is een aparte wereld,
met eigen bewoners, vissen en schaaldieren,
met eigen bezoekers, vissers en matrozen
en mensen die luieren in het zand.

Met eigen voertuigen, reuzen en notendopjes,
met eigen contouren, de haven en de kade,
met eigen geheimen, in de golven geborgen,
met eigen verhalen, gevaren en namen.

En er is geen wereld die zo sterk tot de verbeelding
van de mensen spreekt als de wereld van de zee.

De zee, stilte en storm, vrede en dronken geweld,
blauwe mantel die vrouwe aarde siert,
ze heeft altijd mensen bekoord:
dichters en durvers,
schilders en vertellers,
handelaars en wandelaars.

De zee, werkterrein van marine, kust- en zeevaarders,
schippers en vissers,
het zilte nat brengt hun brood op de plank.

Vissers, die hopen op Gods zegen over hun werk,
die voedsel binnenbrengen voor de mens aan land.

         mgr Eugene Laridon-hulpbisschop van Brugge

IMG_6115[1].JPG

Overlijdensbericht van Aartspriester Ignace Peckstadt

mei 15, 2016

Voor de EEUWIGHEID GEBOREN AARTSPRIESTER IGNACE PECKSTADT,
PIONIER VAN DE ORTHODOXE KERK IN VLAANDEREN

Lid van onze Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

 We vernemen het overlijden van de orthodoxe aartspriester Ignace Peckstadt (1926-2016). Hij is de vader van Vader Bernard en metropoliet Athenagoras Peckstadt, en was vele jaren trouw lid van onze oecumenische groep. Ons gebed en medeleven aan metropoliet Athenagoras van België, aan Vader Bernard en de hele familie.

 Vriendelijke groeten,

 Henk Laridon Voorzitter

Op 7 mei is Aartspriester Ignace Peckstadt, een gewaardeerde advocaat van de Balie van Gent en geliefd orthodox priester van de parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, overleden.

Dece_Ignace_Peckstadt.JPG

Aartspriester Ignace Peckstadt

Hij werd geboren in Evergem op 4 november 1926 in een Vlaams gezin en kwam tijdens zijn studiejaren in een eerste contact met de Orthodoxe Kerk, haar beleving en spiritualiteit. Hij was er door bezield en trok vele malen op reis naar de traditionele orthodoxe landen in de Balkan (Joegoslavië, Roemenië, Bulgarije, Griekenland, Turkije, Rusland), waar hij contacten legde met bisschoppen, theologen en monniken en monialen, waaronder met de grote Patriarch Athenagoras van Constantinopel. In de jaren zestig – in de periode van het IIe Vaticaans Concilie – richtte hij in Gent een genootschap op onder de noemer ‘Apostolos Andreas – contacten met de Orthodoxie’, dat grote figuren uit de Orthodoxe Kerk naar Vlaanderen bracht om er een divers publiek in te leiden in de rijkdom van de orthodoxe spiritualiteit.

In 1972 werd hij de stichter van de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent. Vanuit deze parochie en onder zijn impulsen verspreidde de Orthodoxie zich verder over het Vlaamse landgedeelte, waardoor hij gezien wordt als een pionier van de Orthodoxe Kerk in Vlaanderen. In 1974 werd hij te Parijs tot diaken gewijd en een jaar later tot priester, door Aartsbisschop Georges van Syracuse (Oecumenisch Patriarchaat). Door zijn vele contacten kon hij efficiënt bijdragen in het bekomen van een officiële erkenning van de Orthodoxe Kerk in ons land. Hij maakte deel uit van het orthodox Aartsbisdom van de Benelux (Oecumenisch Patriarchaat), aartsbisdom dat sinds 2013 geleid wordt door zijn zoon, Metropoliet Athenagoras, hoofd van de orthodoxe eredienst in ons land.

Op 2 mei 2016 vierde hij met zijn echtgenote Marie-Thérèse Janssens de 63e huwelijksverjaardag. Hij was de vader van vier kinderen, grootvader van tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Naast zijn zoon aartsbisschop, zijn eveneens de andere zoon (Bernard Peckstadt, parochie Brugge) en een schoonzoon (Dominique Verbeke, parochie Gent) orthodox priester.

777973193_809ba77497_o.jpg

Vader Ignace samen met E.H. Archimandriet Hildebrand Vandermaelen en E.P. Filip Noël van het Norbertijnenklooster in Averbode

Op oecumenisch vlak was hij vele jaren lid van het Interkerkelijk Beraad in Gent, van de Oecumenische Studie- en Werkgroep West-Vlaanderen en van het Overlegorgaan van de Christelijke Kerken in België, de hoogste oecumenische instantie in ons land. Op Europees niveau was hij de medebezieler van vele orthodoxe congressen.

 Van 1950 tot 1998 was hij actief advocaat aan de Balie in Gent, waarvan 9 jaar lid van de Raad der Orde en 16 jaar voorzitter van het Pro-Deo bureau, de dienst voor rechtshulp. Tevens was hij meer dan 35 jaar plaatsvervangend vrederechter en docent voor de rechtsvakken in het hoger onderwijs voor verpleegkundigen.

 Tenslotte was Aartspriester Ignace Peckstadt een graag gehoorde spreker. In de meest diverse middens werd hij uitgenodigd om er te spreken over de historische en spirituele aspecten van het orthodoxe christendom. Hij is tevens de auteur van twee boeken: De sterkte van Gods aanwezigheid. Wijsheid uit de orthodoxe spiritualiteit” (2001), Uitg. Averbode, 215p. en Een open venster op de Orthodoxe Kerk” (2005), Uitg. Averbode, 285p.

Dece_Ignace_Peckstadt2.JPG

Bezoek van Vader Ignace met zijn gezin aan de Grote Oecumenische Patriarch Athenagoras te Halki (16/08/1969)

Oecumenische gebedsviering te Knokke 22 januari 2016

januari 2, 2016

OECUMENISCHE GEBEDSVIERING
HEILIG HARTKERK
Dumortierlaan 50 Knokke-Heist

Tijdens de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen, welke weldra terug zal plaats vinden van 18 tot 25 januari, worden alle christenen opgeroepen te bidden voor meer onderlinge eenheid. De bidweek wil ons steeds opnieuw doen beseffen dat alle christelijke kerken eenzelfde oorsprong en roeping hebben.

In Knokke wonen katholieke, protestantse, orthodoxe en anglicaanse christenen. In de gebedsweek voor de eenheid van de christenen komen we op vrijdagavond 22 januari om 19u samen in de Heilig Hart kerk in de Dumortierlaan te Knokke voor een oecumenische gebedsdienst. Elk jaar is het een andere geloofsgemeenschap die instaat voor de organisatie van deze dienst. Dit jaar is het aan de beurt van de orthodoxe gemeenschap.

Sinds enkele jaren wordt aan een bepaalde oecumenische groep christenen uit een lokale Kerk gevraagd een bijbeltekst uit te kiezen, waaruit het jaar­thema wordt gehaald.

Dit jaar wordt door een groep vertegenwoordigers uit Letland als thema een tekst gekozen uit de eerste brief van Petrus die ons beschrijft wat we eigenlijk zijn als volgelingen van Christus: «Gij zijt echter een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een aangeworven volk: om te verkondigen de deugden van Hem, die u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht.» (cf. 1 Petrus 2,9)

Steeds opnieuw worden wij “gezonden” om van Gods Aanwezigheid in de wereld te getuigen en om er Zijn Boodschap te brengen. Ieder christen heeft een “missionaire” roeping in de wereld door ons universeel priesterschap. Meer dan ooit moeten wij volhouden in ons gebed voor de eenheid. Wij moeten er van getuigen dat God steeds in ons midden blijft, ons ziet, ons zegent, maar ook op ons vrij antwoord wacht, op het vrij antwoord van iedere gelovige mens.

Tenslotte mogen wij ons niet laten ontmoedigen door die eenheid die uit blijft. Maar laat ons als christenen samen bidden tijdens deze Oecumenische viering voor de eenheid van alle christenen. Maar vergeten wij toch vooral niet dat ook Christus bidt voor de eenheid van alle gelovigen : “Niet voor hen (de leerlingen) alleen bid Ik, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U…” (Joh. XVII, 2O).

 Aartspriester Bernard Peckstadt
rector van de Orthodoxe Kerk van Brugge

Affiche-Knokke.jpeg

Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling te Brugge

mei 29, 2015

UITNODIGING

INTERKERKELIJKE
PINKSTERGEBEDSWANDELING

woensdag 3 juni 2015 vanaf 19.15 uur

Pentecoste

Samen bidden met christenen uit verschillende kerken

19.30u. : Start in H. Bloedkapel (beneden), Burg Brugge

Einde 21.30u

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

graag herinner ik u aan onze Oecumenische Pinkstergebedswandeling woensdag aanstaande 3 juni 2015.

U kunt de volledige wandeling meemaken of op één van de plaatsen aanwezig zijn.

Er zijn volgende gebedsmomenten:

– 19.30 u. H. Bloedkapel (beneden in de H.-Blasiuskapel) Burg.

Gebed geleid door E.H. H. Laridon en Ds. Nick Vandeputte

– ‘t Keerske: ontvangst door VPKB, gebed geleid door Rev. Augustine Nwaekwe

 Orthodoxe kerk, Ezelstraat: gebed geleid door Vader Andreas D’hoe

Oecumenische kapel: Oecumenisch gebed geleid door E.H. K. Priem

De gebedsmomenten zijn kort. Einde om 21.30 u.

Er is nog ontmoeting en een drankje in de bovenzaal Ezelstraat.

Hartelijke Pinkstergroeten,

Henk Laridon

voorzitter

Viering 20 jaar orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena in Brugge

mei 5, 2015

Op 21 april 2015 vierden we het twintigjarige bestaan van onze orthodoxe kerk toegewijd aan de HH. Konstantijn en Helena in Brugge.

DSC_0062

De Heer Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Z.E. Metropoliet Athenagoras van België, en Z.E. Bisschop Jozef De Kesel

Omstreeks 19u30 ging te plechtigheid van start met een academische zitting waar een aantal vooraanstaanden het woord namen. Centraal stond de voorstelling van een kunsthistorisch boek, met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” waarin de eeuwenlange geschiedenis wordt beschreven van ons huidig pand en kerk in de Ezelstraat 83-85.

Dit schitterende werk bevat heel wat interessante historische informatie die wordt afgewisseld en geïllustreerd met prachtige foto’s. Tevens was er na de uiteenzettingen een inhuldiging voorzien van een gelegenheidstentoonstelling in onze Oecumenische kapel.

DSC_0002

Het inleidend woord en de voorstelling van de diverse sprekers werd verzorgd door Justine Peckstadt

DSC_0022

E.H. Henk Laridon en E.H. Prof. Adelbert Denaux

De verwelkoming, het inleidend woord en de voorstelling van de diverse sprekers werd verzorgd door Justine Peckstadt. Onder de prominente aanwezigen waren o.a. EH. Kannunik Adelbert Denaux, professor emeritus en voorzitter van de V.Z.W. Beheerraad Oecumene Brugge, E.H. Kurt Priem, rector van de Oecumenische kapel, E.H. Henk Laridon, voorzitter van de Oecumenische studie en gebedsgroep West-Vlaanderen.

Voorts waren er drie Monialen, namelijk Zuster Gabriëla, Zuster Elisabeth en Zuster Sergei van het Patriarchaal monasterium “Saint John the Baptist” te Maldon. Ook de orthodoxe priesters Vader Dominique Verbeke en presbytera Martine, Vader Stavros Triantafyllou en presbytera Adriana en Vader Konstantinos Kenanidis waren aanwezig. Zuster Dominique en Zuster Jacqueline vertegenwoordigden het naburige Karmelietessenklooster.DSC_0069

Tussen de speechen door bracht ons huiskoor telkens een lied uit onze rijke orthodoxe traditie, kwestie van het geheel niet te zwaar te maken .

We kregen als eerste het Paastroparion Christos anesti (Christus is verrezen) in een Byzantijnse melodie te horen.

De eerste spreker die de spits mocht afbijten was onze rector van de parochie Aartspriester Bernard Peckstadt en hij had het “Over de viering 20 jaar orthodoxe parochie Brugge.” Daarna werd het Paastroparion Kristos voskresij (Christus is verrezen) in de Slavische melodie gezongen.

De volgende persoon die het woord nam was de heemkundige dhr. Paul van de Woenstijne die de voorstelling van het boek “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” op zich nam. Dit werd afgewisseld met de Paashymne Pascha.

DSC_0028 kopie

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België sprak over “Herinneringen bij 20 jaar Orthodoxe parochie Brugge”. Het koor bracht de mooie Avondhymne Vriendelijk licht dat we kennen uit de vesperdienst.

Dhr. Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed van de stad Brugge bracht de volgende toespraak. Het Troparion van onze patroonheiligen HH. Konstantijn en Helena kon uiteraard niet ontbreken op het repertorium, het Onze Vader volgde.

Tot slot nam Aartspriester Bernard Peckstadt nogmaals het woord en richtte een dankwoord met overhandiging van het kunstboek aan de personaliteiten en auteurs van het boek. Als laatste stuk werd de prachtige Hymne tot de Moeder Gods Chere Nymfi anymfefte (Verheug U, ongehuwde bruid) in de Byzantijnse melodie gezongen.

DSC_0079 bis

De heer Carl Decaluwé gouverneur van de provincie West-Vlaanderen mocht de tentoonstelling openen.

Het volgende hoofdstuk van de avond was de officiële inhuldiging van de tentoonstelling. De heer Carl Decaluwé gouverneur van de provincie West-Vlaanderen mocht het obligatoire lintje doorknippen en werd bijgestaan door onze bisschop Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het geheel oogt esthetisch heel mooi en professioneel. We wensen vooral de vrijwilligers Patrick en Claude de bedanken voor hun werk bij de inventarisatie van de vele liturgische stukken en de algemene opzet van deze expositie.

De tentoonstelling, de orthodoxe kerk in Brugge, een verhaal met vele facetten is nog te bekijken van 25/04/2015 tot 07/06/2015 en dit elke vrijdag, zaterdag en zondag telkens tussen 14u00 en 17u00.

Na dit eerder formele stuk werd de academische zitting afgesloten en werden de aanwezigen uitgenodigd op de feestelijke receptie, voor een natje en een droogje, die doorging bij de Paters Karmelieten in de Ezelstraat 28 in Brugge. Dit luidde het einde in van een geslaagde avond.

Uiteraard was dit evenement maar mogelijk door de inzet van onze trouwe vrijwilligers. Aan allen hartelijk dank!

De Orthodoxe parochie van Brugge blies zojuist 20 kaarsjes uit, een mooier cadeau konden we haar niet geven.

CCI30052015Het boek “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” is verschenen op 25 april 2015 en kost 34,50 euro. Het kan besteld worden in de betere boekhandel of rechtstreeks via onze parochie door te mailen en het gepaste bedrag te betalen op rekening van: Orthodoxe Parochie Brugge, Ezelstraat 85 – 8000 Brugge

Rekeningnummer:  IBAN: BE24 748038386138   BIC: KREDBEBB

Kan besteld worden op dit e-mailadres: orthodox.brugge@skynet.be

Paus Franciscus bezoekt Oecumenisch Patriarchaat ter gelegenheid van het patroonfeest

november 30, 2014

Paus Franciscus bezoekt Oecumenisch Patriarchaat ter gelegenheid
van het patroonfeest van de Kerk van Constantinopel,
het feest van de Heilige Apostel Andreas

CONSTANTINOPEL – 29 en 30 november 2014

Van 29 tot 30 november bracht Paus Franciscus een bezoek aan Turkije om in de eerste plaats er een officieel bezoek te brengen aan de eerste Troon van de Orthodoxe Kerk wereldwijd. De zetel van het Oecumenisch Patriarchaat bevindt zich in de oude en nu arme wijk van de Fanar.

UnknownHet is de derde maal dat Paus Franciscus en Oecumenisch Patriarch Bartholomeos elkaar ontmoeten, eerst in Jeruzalem, dan in het Vaticaan en nu in Constantinopel. Constantinopel is een trouwe bondgenoot van de Rooms-Katholieke en zoekt in alle eerlijkheid naar het volledig herstel tussen de twee zuster-Kerken. Het is de vierde paus die een bezoek brengt aan de Fanar: Paulus VI (1967), Johannes-Paulus II (1979) en Benedictus (2006), telkens ter gelegenheid van het patroonsfeest van de Kerk van Constantinopel, het feest van de Heilige Apostel Andreas.

Doxologie – Op zaterdagavond 29 november 2014 werd de Paus plechtig ontvangen door de Oecumenische Patriarch Bartholomeos en de leden van de Heilige Synode. Onze Metropoliet Athenagoras van België was er ook aanwezig als lid van de Heilige Synode en stond aan de zijde van de Oecumenische Patriarch voor de ontvangst van Paus Franciscus.

Tijdens de viering van de Doxologie (dienst van dankzegging) zaterdagavond in Phanar, beklemtoonde de paus dat dit bezoek in het teken stond van de verbondenheid van de katholieke en de orthodoxe Kerk. Zo zei de Paus verder:

De heilige Petrus en Andreas waren broeders van bij de geboorte, maar door hun ontmoeting met Jezus werden zij broeders in het geloof. Zo moeten ook wij allen broeders zijn die samen geloven in de verrezen Heer.” Paus Franciscus werd er geflankeerd door de oecumenische patriarch Bartholomeus. Het was de eerste ontmoeting in Istanbul tussen beide kerkleiders, die eerder dit jaar samen naar Jeruzalem reisden.

Unknown-4Dit pausbezoek aan de Phanar, de hoofdzetel van het Oecumenische Patriarchaat, versterkt de positie van de Oecumenische Patriarch binnen de wereldorthodoxie. Net als zijn voorganger Benedictus XVI bestempelde ook Paus Franciscus de orthodoxe kerk als ‘zusterkerk’. Hij omschreef de patriarch als zijn ‘geliefde broeder’. Hij prees en dankte patriarch Bartholomeus ook voor zijn inzet voor de eenheid van de christenen.

Unknown-8Op zijn beurt bestempelde de Oecumenische Patriarch Bartholomeos het bezoek kort voor zijn ontmoeting als ‘historisch’, omdat beide kerkleiders samen voor de vrede en de eenheid bidden: “Wij voelen ons als broeders in Christus. Wij willen samenwerken om bij te dragen tot de vrede wereldwijd en het welzijn van de hele mensheid.

De Paus buigt voor Bartolomeus en ontvangt van hem de zegen.

10448242_10152412169971496_241484355476658117_nTijdens de Doxologie in de Patriarchale Kerk van de Heilige Georges in de Phanar, zei Franciscus: “Onze vreugde is groter omdat haar bron ontspruit in onze gedeeld vertrouwen in Gods trouw. Ondertussen vroeg Patriarch Bartolomeus de bemiddeling van de “heilige Vaders”, op wiens leer ons gezamenlijk geloof tijdens het eerste millennium was gebaseerd.”

Aan het einde van zijn toespraak, vroeg Paus Franciscus Patriarch Bartolomeus om zijn zegen en boog voor hem om die te ontvangen. Bartolomeus kuste Franciscus op het hoofd. En zo werd de tweede dag van het pauselijk bezoek afgesloten met een zeer symbolisch gebaar.

Het was al nacht in Istambul de avond van het feest van de Heilige Andreas, Patroonheilige van de Orthodoxe Patriarchale Kerk, toen Franciscus de kerk binnen kwam met zijn broeder Bartolomeus. Hun korte gebedsstonde gaf de wereld een voorsmaakje van wat er morgen zou gebeuren wanner de Paus de Goddelijke Liturgie zou bijwonen die door de Oecumenische Patriarch zal gecelebreerd worden. Bij de ingang van de kerk, vereerde de Paus een groot met zilver beslagen icoon.

In zijn welkomstwoord, sprak Bartolomeus tot Franciscus over de liefde van Apostel Petrus voor zijn broer Andreas, de eerst geroepene. De Patriarch herinnerde aan gelijkaardige bezoeker door hun voorgangers en noemde Paus Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Hij sprak over de wil van Franciscus en de zeer Heilige Kerk van Rome om de broederlijke en stabiele vooruitgang met de Orthodoxe Kerk op weg naar het herstel van de volledige communie tussen de kerken. Bartolomeus zei dat hij het bezoek van Franciscus zag als een gebeurtenis vol gunstige tekens voor de toekomst”.

De Patriarch dankte de Katholieken voor de teruggave van de relikwieën van de heilige Eufemia en sprak ook over de heilige Basilius en de heilige Johannes Chrysostomos. “Moge deze heilige Vaderen op wiens leer ons gezamenlijk geloof van het eerste millennium was gebaseerd, bemiddelen bij onze Heer opdat wij de volle eenheid van onze Kerken mogen terugvinden en aldus Zijn goddelijke wil vervullen”.

Unknown-9Terwijl ik uit ganser harte “dank u” zeg voor uw broederlijk welkom. Ik voel dat onze vreugde groter is omdat haar bron van buiten komt en niet uit onszelf. Zij is geen gevolg van ons engagement, of van onze inspanningen – al zijn die wel degelijk nodig. Zij ontstaat door ons gezamenlijk geloof in de trouw van God”. Zo antwoordde Franciscus.

Franciscus voegde er aan toe: “als we spreken over de vreugde en de vrede die de wereld niet kan geven, maar die de Heer Verrezen Jezus beloofde aan zijn leerlingen. Petrus en Andreas hoorden deze belofte; zij ontvingen deze gave. Zij waren bloedbroeders, maar hun ontmoeting met Christus transformeerde hen tot broeders in het geloof en naastenliefde. Op deze vreugdevolle avond, in dit avondgebed, wil ik dit benadrukken: zij werden broeders in hoop”.

Paus Franciscus woont de Goddelijke Liturgie bij in de Fanar

Op zondag 30 november woont de Paus Franciscus er de Goddelijke Liturgie bij voorgegaan door de Oecumenische Patriarch, in concelebratie met de leden van de permanente Heilige Synode. Tijdens de Goddelijke Liturgie wordt een gemeenschappelijke verklaring van de Paus en de Oecumenische Patriarch voorgelezen.

article_19913_81918Wij moeten blijven streven naar de eenheid van de katholieke en de orthodoxe Kerken. De schreeuw van de vele slachtoffers van het geweld moet ons aansporen dat pad naar de eenheid te versnellen.” Dat zei paus Franciscus, op de feestdag van de Heilige apostel Andreas, op het einde van de Goddelijke Liturgie volgens de byzantijnse traditie in de Sint-Georgioskathedraal van Phanar. “Echte dialoog is steeds een ontmoeting tussen mensen met een naam, een geschiedenis en een gezicht en niet louter een uitwisseling van ideeën.”

Paus Franciscus: “Eenheid betekent niet de onderwerping van de andere, maar de aanvaarding van de gaven die God eenieder heeft gegeven. Ik verzeker ieder van u dat de katholieke Kerk voor het doel van de christelijke eenheid geen enkele andere voorwaarde wil opleggen dan de gedeelde belijdenis van het geloof. Het enige wat de katholieke Kerk wenst en wat ik als bisschop van Rome wens, is de eenheid met de orthodoxe Kerken.”

Franciscus herinnerde aan de breuk in 1054, maar eveneens aan de omhelzing van Patriarch Athenagoras en Paus Paulus VI, 50 jaar geleden in Jeruzalem, evenals de publicatie van het oecumene document ‘Unitatis Redintegratio’, dat 50 jaar geleden door het Tweede Vaticaans Concilie werd gepubliceerd.

De jonge generaties zijn niet in staat zijn om de wijsheid te verwerven en de hoop levendig te houden, indien wij er niet in slagen om een authentiek humanisme door te geven, dat is gebaseerd op het evangelie en duizend jaar ervaring van de kerk. Jongeren – en daarbij denk ik in het bijzonder aan ontelbare orthodoxen, katholieken en protestanten die elkaar tijdens de door de gemeenschap van Taizé georganiseerde internationale ontmoetingen treffen – dagen ons vandaag uit om vooruitgang te maken in de richting van de volledige christelijke eenheid.”

article_19913_81902

Zowel de Paus als de Oecumenische Patriarch Bartholomeos benadrukten dat verzoening en eenheid een noodzaak is, “in naam van de armen en vervolgde christenen”. De patriarch deed zijn bijnaam van ‘groene patriarch’ alle eer aan door er nog aan toe te voegen: “Wie de naam van de grote vredestichter aanroept, moet het pad naar de eenheid bewandelen. Wij moeten ons afvragen welke planeet de komende generaties zullen erven, indien wij die planeet zo genadeloos en onomkeerbaar uit hebzucht blijven vernietigen.” .

Ondertekening van de gemeenschappelijke verklaring

15291691834_db69c6dbe9Paus Franciscus en de Oecumenische Patriarch Bartholomeos I spreken in een gemeenschappelijke verklaring hun vastbeslotenheid uit tot de versterking van de inspanningen voor de eenheid van alle christenen en in het bijzonder van orthodoxen en katholieken, trouw aan de oproep van Christus.

De herinnering aan de apostelen, die het goede nieuws van het evangelie hebben uitgedragen, door hun verkondiging en het getuigenis van hun martelaarschap, versterkt ons streven om samen in liefde en waarheid op weg te gaan om de onderlinge verdeeldheid te overwinnen. Als herders van de kerk vragen wij onze gelovigen om zich aan te sluiten bij ons gebed, opdat allen mogen een zijn en de wereld zou geloven.”

“Wij spreken onze gemeenschappelijke bezorgdheid uit over de huidige situatie in Irak, Syrië en het hele Midden-Oosten. Wij delen het verlangen naar vrede en stabiliteit en de wil om conflicten op te lossen door dialoog en verzoening. Wij vragen al diegenen die verantwoordelijkheid dragen voor de bestemming van de volkeren om hun engagement voor de lijdende gemeenschappen te versterken, opdat zij in hun geboorteland kunnen blijven. Wij kunnen geen Midden-Oosten aanvaarden zonder de christenen, die er al tweeduizend jaar de naam van Christus belijden. Vele broeders en zusters worden vervolgd en zijn met geweld uit hun huizen verdreven. Soms lijkt het alsof elke waarde van het menselijke leven verloren is, dat mensen niet langer van belang zijn en voor andere belangen kunnen worden opgeofferd, terwijl dit alles op onverschilligheid lijkt onthaald te worden.article_19913_81949

De heilige Paulus herinnert er ons aan: Als een lid lijdt, zo lijden wij allen mede. Als een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede (1 Kor 12,26). Net zoals het bloed van de martelaren de kiem heeft gelegd voor de kracht en vruchtbaarheid van de Kerk, zo kan ook het dagelijkse lijden een effectief instrument zijn voor eenheid. De verschrikkelijke situatie van de christenen en allen die lijden in het Midden-Oosten vereist niet enkel ons onophoudelijke gebed, maar ook een passend antwoord van de internationale gemeenschap.”

Beide kerkleiders benadrukken nog de ernst van de situatie, die de solidariteit van alle mensen van goede wil vereist. Zij beklemtonen de noodzaak van de dialoog met de islam, gebaseerd op wederzijds respect en vriendschap op basis van de gemeenschappelijke waarden.

“Moslims en christenen zijn opgeroepen om samen te werken voor de rechtvaardigheid, de vrede en het respect voor de waardigheid en de rechten van elke persoon, in het bijzonder in gebieden waar christenen en moslims eeuwenlang in vrede hebben samengeleefd en nu gebukt gaan onder de tragische verschrikkingen van oorlog.

Wij roepen alle christelijke leiders op om de interreligieuze dialoog voort te zetten en te versterken en om zich tot het uiterste in te spannen om de vrede en de solidariteit tussen mensen en volkeren te bevorderen.”

Bron: (Kerknet)

D155FBEB-00A6-4062-B90E-F7351804F6B9_mw1024_s_n

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Bezoek van Paus Franciscus aan het Oecumenisch Patriarchaat: KLIK HIER

Activiteiten voor de bidweek van de éénheid in West-Vlaanderen

december 31, 2013

Bidweek voor de éénheid van de christenen
18-25 januari 2014
oekumene4
Activiteiten

Te Brugge
Op zondag 19 januari om 10.00 u. in de Protestantse kerk (VPKB) ’t Keerske, Keersstraat 1, eredienst in het teken van de bidweek.

Op zondag 19 januari om 16.00u. in de Sint-Salvatorskathedraal: Oecumenische vesperdienst.

Op vrijdag 24 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 25 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie.

 Te Ieper
Op zaterdag 18 januari om 18.00 u. in de kerk Onze Lieve Vrouw Middelares, Capucienestraat 48: oecumenische gebedsdienst.

 Te Izegem
Op vrijdag 17 januari om 19.30 u. in het Sint-Michielshuis, Papestraat 9: Taizé-gebed, georganiseerd door de decanale jeugddienst i.s.m. de Sint-Michielsbeweging.

 Te Knokke
Op vrijdag 24 januari om 19.00 u. in de Anglicaanse kerk (Zoutelaan) : oecumenische viering.

Te Kortrijk
Op woensdag 22 januari om 19.00 u. in de Sint-Michielskerk: samen bidden met protestanten, orthodoxen en katholieken. Nadien ontmoeting.

 Te Oostende
Op vrijdag 17 januari om 19.30 u. in de kapel O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen (Rachel Lancsweertplein): gebed in de geest van Taizé.

Op woensdag 22 januari om 19.00 u. in de decanale Sint-Petrus en Pauluskerk: oecumenische gebedsviering voorgegaan dit jaar door de Katholieke kerk o.l.v. E.H. deken Antoon Wullepit.

 Te Torhout
Op donderdag 23 januari om 19.00 u. in de decanale Sint-Pieterskerk: gebedswake voor de eenheid.

 Te Waregem
Op zaterdag 18 januari om 19.00 in de Ark (Zuiderlaan 44): oecumenische gebedsviering.

Uitwisseling
In het weekend van 18-19 januari gaan de priesters Kurt Priem en Frederik Ghesquière de homilie verzorgen in de Engelse parochies Stamford en Scunthorpe (in de bisdommen Lincoln en Nottingham).