7. Gebedsweek voor de éénheid

B024_AbbePaul

Rev. L’Abbé Paul Couturier

De Bidweek of jaarlijkse gebedsweek voor de éénheid.

Begin de 20e eeuw werd het initiatief hiervoor genomen door Father Paul Watson van de Amerikaanse “Episcopal Church” terwijl in Engeland de Reverend Spencer Jones een der grote bewonderaars ervan was en later in Frankrijk Abbé Couturier, die ook aan de “Gebedsweek”  een nieuwe, universeel-kerkelijke richting gaf. Abbé Couturier heeft die intentie verbreed en gemaakt tot wat ze thans nog is: hereniging van alle christenen. Van toen af werd dan ook in de andere Kerken geijverd om de Bidweek ingang te doen vinden en sinds enkele jaren is de viering ervan zowat algemeen.

Sinds enkele jaren wordt aan een bepaalde oecumenische groep christenen uit een lokale Kerk gevraagd een bijbeltekst uit te kiezen, waaruit het jaar ­thema wordt gehaald. Dit jaar werd als thema gekozen voor de bidweek voor de éénheid januari 2014: “Is Christus dan verdeeld?” (1Kor 1,13).

 Tot vóór korte tijd waren de gebedsintenties van de Bidweek elke dag voor een bepaalde Kerk of geloofsgemeenschap. Men heeft echter ingezien dat hiermee de aandacht meer gevestigd bleef op wat de verschillende Kerken van elkaar gescheiden houdt dan op wat ze reeds gemeenschappelijk hebben. Sinds een paar jaar bidt men nu samen voor alle Kerken van een bepaald land of continent.

 Dit jaar heeft de “Gebedsweek voor de Eenheid”  plaats op een ogenblik dat de geschiedenis waarop veel redenen tot ongerustheid bestaan voor wie naar de toekomst kijkt; want de wereldvrede en zelfs de overleving van gans de mensheid wordt bedreigd.

Toch zijn er ook tastbare tekenen die erop wijzen dat God de christenen dichter tot elkaar brengt. Onweerlegbare tekenen duiden op een opmerkelijke toenadering tussen de Kerken voor wat de opvatting van de eenheid zelf betreft en de betekenis van de doop, huwelijk, eucharistie, kerkelijk ambt en gezag. Nooit tevoren kende men in de geschiedenis van de oecumene zoveel wederzijds verantwoordelijkheidsbesef en vaste wil om tot de volledige zichtbare eenheid te komen. En toch dreigen op elk ogenblik ons egoïsme, ons gebrek aan edelmoedigheid en doorzettingsvermogen een gevaar te vormen om al onze goede pogingen teniet te doen. Meer dan ooit moeten wij volhouden in ons gebed voor de eenheid.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: