Orthodoxe vesperdienst in onze kerk te Oostende in het teken van de gebedsweek voor de éénheid van de Christenen.

Dinsdag 23 januari 2018 ging in het kader van de bidweek voor de eenheid van de Christenen een oecumenische viering door in de Orthodoxe kerk HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. Voor de Orthodoxe gemeenschap van Oostende was het een bijzondere viering want voor de  tweede maal konden zij  voor de andere geloofsgemeenschappen gastheer zijn in hun zopas gerenoveerde kerk

DSC_0396.JPG

De Vesperdienst werd voorgegaan door Aartspriester Bernard Peckstadt, Rector van de parochie, in concelebratie met Vader Bart D’Huyvetter en Vader Andreas D’hoe, bedienaar van deze parochie. De Rooms-Katholieke kerk was vertegenwoordigd door de deken van Oostende  E.H. Antoon Wullepit en de Anglikaanse kerk door de Revd. Father Augustine Nwaeckwe en de Protestantse kerk door E.H. Dominee Andries Boekhout.

De bijbel lezing werd verzorgd door Dom. Andries Boeckhout en de evangelielezing werd er verzorgd door Vader Bernard Peckstadt.  Father Augustine Nwaeckwe las er het avondgebed. Deze vesperdienst werd  gezongen en verzorgd door het parochiekoor van Brugge en Oostende o.l.v. Stefaan Coudenys. Er was een heel grote opkomst van ongeveer een 120 tal mensen, leden van de katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe gemeenschappen bijna allen afkomstig uit de regio Oostende. De homilie werd gehouden door E.H. deken Antoon Wullepit.

DSC_0407.JPG

Dienst van de artoklasia of zegening van de vijf broden voorgegaan door Vader Bernard

De viering verliep sereen en ingetogen, volledig in de Orthodoxe traditie met op het einde de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft.

DSC_0394.JPG

Het koor o.l.v. Stefaan Coudenys

Tenslotte hield Vader Bernard op het einde nog een hartelijke woordje van dank aan de vele aanwezigen die gekomen waren om samen te bidden voor de eenheid van alle christenen. Verder stelde hij hen de zopas gerenoveerde kerk voor met de nodige uitleg over de iconostase, de fresco’s, iconen en de polyeleios of luchter. De avond werd verder afgesloten met een feestelijke receptie gehouden achteraan in ons Kerk, aangeboden aan de talrijke opgekomen aanwezigen. Een woordje van dank voor de mensen van onze parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze oecumenische avond.

Nog een woord van dank
E.H. Antoon Wullepit – Deken van Oostende

Dag Vader Bernard,

Veel dank en proficiat voor de oecumenische viering van gisteren.

We mochten ons allen van harte welkom weten in onze vroegere Sint Godelievekerk. De mooie en aansprekende herinrichting van de kerk, naar de orthodoxe traditie, heeft er een pareltje van gemaakt. Het nodigt ons allen uit tot een geest van gebed. Het is als een afglans van het hemelse Jeruzalem, een inkijk in de hemel.

Het vroegere koor is nu versierd met een fresco van de moeder Gods, de vaders, bisschoppen uit de oudste traditie van de kerk. Ook de iconstase is een sprekend getuigenis van de Heer, te midden van allen die getuigen van zijn heerlijkheid. We mochten allen delen in deze vesperdienst. Het reciteren van de eeuwenoude psalmen geeft ons inderdaad een dieper gevoel van verbondenheid, de voorbeden spreken over de noden en verlangens van ons allen. De zegening van de broden en het delen van het brood, opdat allen zich zouden voeden aan die lekkere gaven van Gods schepping, deed onder ons allen een diep gevoel van vriendschap en verbondenheid ontstaan. Het was inderdaad het brood van de vriendschap dat onder ons werd gedeeld.

Vader Bernard,  Vader Andreas en Vader Bart, maar evenzeer de gehele gemeenschap van de Orthodoxe kerkgemeenschap, in bijzonderheid het koor, we zijn jullie dankbaar voor het samen bidden, deze avond. Oprecht dank. We hopen dat we met ons gebed waarlijk welgevallig mochten zijn aan die diepste wens van Jezus: dat allen in hem één zouden mogen zijn. Van harte dank.

DSC_0419.JPG

Vader Andreas, Vader Bart, E.H. Antoon Wullepit de Deken van Oostende en Vader Bernard

Homilie gehouden tijdens de Oecumenische gebedsviering te Oostende
door E.H. Antoon Wullepit – deken van de stad Oostende

Thema : “Recht door zee” (Lezingen: Ex. 15, 1 – 21 en Mt. 9,18 – 26)

Zusters en Broeders.

DSC_0404.JPGEen vader is in groot verdriet, uitzichtloos , want zijn dochter is gestorven. Hij komt Jezus smeken opdat ze weer levend zou mogen worden. Het lijkt me deze avond te spreken over het verdriet van de Vader, de hemelse, want zijn dochter, de kerk, bruid van Christus, is haar levenskracht verloren. De verdeeldheid, die haar al jaren overheerst, ontneemt haar alle kracht tot getuigenis. Met reden zijn we hier samen om Jezus te vragen dat Hij zou komen om zijn bruid, de kerk, weer op te richten en haar de hand te reiken, opdat ze zou mogen opstaan en leven.

Zusters en broeders, het thema voor deze gebedsweek voor de eenheid luidt: “Ontzagwekkend, Heer, is uw hand.” En concreet voor deze avond: ‘want Hij leidt zijn volk ‘recht door zee’. Het wordt ons aangereikt door de christenen van de Caraïben, in bijzonderheid door mensen uit Haïti. Het is een zeer gekende bijbel tekst uit exodus. We lezen deze jubelzang ook, jaar op jaar, in de liturgie van de Paasnacht. Een jubel voor God omdat Hij met sterke hand zijn volk uit de verdrukking en slavernij van Egypte heeft bevrijd en door het water van de dood geleid. Mensen verdrukt in slavernij smeken God om redding. En Hij heeft de ellende van zijn volk gezien. Hij kent hun lijden en met sterke hand heeft hij hen redding gebracht.

Het lijkt me niet toevallig dat juist mensen uit Haïti, die dag aan dag onderdrukking ondergaan en slavernij , zich innerlijk gedreven voelen te grijpen naar zo’n woord. Ze lezen het als een woord van hoop in hun verknechte en mensonterende situatie. Een woord dat God ook hen de kracht geeft om op te staan.

Is het te ver gegrepen te denken dat ook de verdeeldheid onder christenen, doorheen de jaren van geschiedenis gegroeid, ons dag en nacht verknecht. We moeten niet zoeken naar schuldigen, ook niet de vraag stellen naar mogelijke onwilligen. We zijn allen slachtoffer van een verleden;  maar vandaag willen wij stilstaan bij de tranen van de Vader om zijn levenloze dochter.

We weten het, het was het diepste verlangen van Jezus dat we allen één zouden mogen zijn, uitdrukking van de eenheid van Jezus met de Vader. Jezus zelf heeft erom gebeden. Dat kunnen we met Hem deze avond doen. We vertrouwen ons allen, van de vier kerkelijke tradities, toe aan het gebed van Jezus tot de Vader.

Een mooi beeld wordt ons door de christenen van de Caraïben aangereikt. De verschillende kerken zijn als de vingers aan één hand. Elke vinger heeft zijn eigen levens en bewegingskracht, maar voor meer complexere handelingen hebben we meerdere vingers nodig in volmaakt samenspel. Allen zijn we geworteld in dezelfde hand. Het is de hand van jezus zelf, de hand die Hij ons reikt. De machtige hand Gods, die ooit de Hebreeën uit Egypte heeft geleid. Zou die hand van God ons ook vandaag niet leiden?

DSC_0467.JPG

Tijdens de receptie met onze secretaris Achille Venmans en zijn echtgenote van de Oecumenische studie en werkgroep van West-Vlaanderen.

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: