Archive for november, 2017

Uitnodiging vergadering op 22 november 2017 – Over Luther en het Boek

november 16, 2017
UITNODIGING
Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep
West-Vlaanderen,
Graag kondig ik de volgende vergadering aan.
Woensdag 22 november
in het Grootseminarie, Potterierei 72, Brugge
18.00 u.: welkom
18.15 u.: gebedsmoment
18.40 u.: Broodmaaltijd en varia
19.30 u.: We maken een voordracht mee in de aula van het Grootseminarie
‘Luther en het Boek’ (over de invloed van het protestantisme op boeken in het algemeen).
De voordracht wordt gebracht door prof. Andrew Pettegree (universiteit St Andrews, UK) en
heeft de titel ‘Print and the Reformation. A drama in three acts’ en is in het Engels.
Het is een organisatie van drie Brugse bibliotheken (Grootseminarie, Cultuurbibliotheek en openbare bibliotheek).
De toegang is 5 euro, maar onze leden mogen binnen aan 2 euro.
U ontvangt nog een uitnodiging met de post.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter
Advertenties