Archive for oktober, 2017

Oecumenische ontmoetings- en studiedag te Sint-Andries Brugge.

oktober 11, 2017

Op zaterdag 7 oktober 2017 ging in de Sint-Andriesabdij te Sint-Andries Brugge de eenenvijftigste Oecumenische ontmoetings- en studiedag door georganiseerd door de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene. Het thema van de dag was: “de impact van de Hervorming in onze Kerken” .

Als vertegenwoordigers van onze Orthodoxe Parochies te Brugge en Oostende waren Aartspriester Bernard Peckstadt en Priester Andreas D’hoe aanwezig.

De dag ging van start met een gebed waarna Mgr. Johan Bonny, Katholiek Bisschop-referent voor Oecumene, iedereen welkom heette. Pater Thaddée Barnas, monnik van het benedictijnen klooster te Chevetogne, gaf een overzicht van de belangrijkste Oecumenische gebeurtenissen van oktober 2016 tot oktober 2017. Daarna volgde het hoofdreferaat door de heer Bruneau Jousselin, lutheraan en pastor te Brussel in de museumkerk, waarbij hij het had over Luthers hervorming en zijn belang gisteren en vandaag.

Na het gebed was het tijd voor het middagmaal. Tijdens de namiddag kwamen nog verschillende bijdragen vanuit andere Christelijke Kerken. Een Katholieke presentatie werd gegeven door professor Annemarie C. Mayer waarin zij het had over de noodzaak van voortdurende hervorming en vernieuwing  die ook binnen de Katholieke Kerk steeds aanwezig was en is.

Daarna volgde de Orthodoxe bijdrage door de Franse professor van Slavische oorsprong Antoine Arjakovsky. Hij leeft sinds 1994 in Oost-Europa waar hij in 2004 samen met de Griekse katholieke priester, Iwan Daco, een instituut voor Oecumenische studies opgericht heeft in Lviv en waar hij de directeur van is. Hij had het ook over, volgens hem,  noodzakelijke hervormingen binnen de Orthodoxe Kerk. De heer Jelle Creemers, hoofddocent religiewetenschappen aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en lid van de Evangelische kerk te Aarschot sloot het rijtje sprekers af en probeerde een antwoord te formuleren op de vraag of er binnen de evangelische en pinksterkerken nood is aan voortdurende reformatie.

Na een korte pauze was er een panelgesprek met alle sprekers die antwoorden gaven op vragen die schriftelijk konden geformuleerd worden tijdens de dag.

Het slotwoord was voor Professor Peter de Mey van de KUL.

Advertenties

Ds. Frans van der Sar van de Protestantse gemeente gaat op pensioen

oktober 6, 2017

20170924_110349.jpg

“Ds. Frans van der Sar nam op 24 september afscheid van de Protestantse Gemeente in Brugge in ’t Keerske. Hij gaat met pensioen en woont inmiddels in Schiedam, dichter bij zijn kinderen.

In zijn afscheidspreek sprak hij over de eerste Korinthe brief, hoofdstuk 12, waar Paulus spreekt over de Kerk als het Lichaam van Christus. De Kerk is een geestelijke realiteit. Ze leeft uit de Heilige Geest. Maar ze is ook een fysieke realiteit in de verbondenheid van haar leden binnen het Lichaam van Christus. Een fysieke realiteit waarin zich de tegenwoordigheid van Christus in deze wereld voortzet.

In de Geest en in dit Lichaam, dat de Kerk is, omvat God de wereld met zijn liefde. Ds. van der Sar sprak zijn dankbaarheid uit dat hij deze liefdevolle verbondenheid ook in de oecumenische relaties in Brugge zo sterk heeft mogen ervaren”.

Unknown-1.jpeg

Unknown.jpeg

Op de foto Dom. Frans van der Sar met zijn echtgenote Annemarie van Andel.

Het was bijzonder voor mij schreef hij ons: “om in liturgieën die hij bij woonde in de Orthodoxe parochie te Brugge een diepere toegang te vinden tot de Orthodoxe spiritualiteit”.

Wij wensen hem nog veel geluk toe en nog vele jaren.