Archive for augustus, 2017

Uitnodiging Katholieke Nationale studiedag voor Oecumene op 7 oktober 2017 in de Sint-Andriesabdij te Zevenkerken

augustus 31, 2017

Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

1e9450df044dce34e9704bb21171bb90--martin-luther-martin-omalleyOp zaterdag 7 oktober (van 10.00 u tot 16.30 u.) vindt
in de Sint-Andriesabdij Zevenkerken een nationale
studiedag plaats (ingericht door de kath. nationale
commissie voor oecumene).
Titel: De impact van de Hervorming in onze kerken.
Er komen interessante sprekers.
Zie hieronder de uitnodiging, programma en inschrijvingsformulier.
Mag ik sterk aandringen om er aanwezig te zijn!
We laten dit gelden als onze bijeenkomst voor de maand oktober.
Voor november ontvangt u later nieuws.
Vriendelijke groeten,
Henk Laridon
voorzitter

Eenenvijftigste oecumenische ontmoetings- en studiedag

Cinquante et unième journée œcuménique d’étude et de rencontre

De impact van de Hervorming in onze Kerken

op zaterdag   07.10.2017 Sint-Andriesabdij te Zevenkerken 4

8200 Sint-Andries Brugge

09:30   Onthaal · Accueil

10:00   Gebed · Prière

Welkom door Mgr. Johan Bonny, bisschop-referent voor oecumene

Oecumenisch overzicht voor 2016-2017 door pater T. Barnas

10:30   Hoofdreferaat · Contribution principale: Ds Bruneau Jousselin, lutheraan (F)

11:45   Gebed · Prière

12:30   Middagmaal · Déje

14:00   Bijdrage vanuit andere christelijke Kerken · Contribution d’autres Eglises chrétiennes

  • Professor Annemarie Mayer, katholiek (N)
  • Professeur Antoine Arjakovsky, orthodox (F)
  • De heer Jelle Creemers, evangelical (N)

15:30   Pauze · Pause

15:45   Panelgesprek met de sprekers

Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden tot 15.30 uur

Moderator :  Professor em. Adelbert Denaux

16:30   Slotwoord : Professor Peter De Mey

 

Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene

 

images-1

Goede vrienden

2017 is een belangrijke verjaardag in de geschiedenis van Europa. Op 31 oktober 1517 drukte de augustijnermonnik Martin Luther zijn twijfels uit over de aflatenpraktijk binnen de katholieke Kerk en de theologie die deze ondersteunde. Hij deed dit onder de vorm van 95 stellingen die wilden uitnodigen tot een academisch debat. Deze gebeurtenis wordt beschouwd als de start van de Reformatie, een beweging die tot een breuk zonder voorgaande heeft geleid in kerk, cultuur en politiek.

De katholieke Kerk heeft samen met de Lutherse wereldbond al enkele jaren geleden de uitnodiging gelanceerd om de 500ste verjaardag van de Reformatie gezamenlijk te herdenken.

We nodigen u van harte uit op onze jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag die plaatsvindt op zaterdag 7 oktober 2017 van 10 tot 17 uur in de Sint-Andriesabdij in Zevenkerken (Zevenkerken 4 – 8200 Brugge). Sprekers van verschillende christelijke Kerken zullen ons een beeld geven van de figuur en de diepste intenties van Martin Luther.

De Lutherse pastor van de Brusselse museumkerk, Bruneau Jousselin, zal ons hier in zijn hoofdlezing bij helpen en op de diepe verwantschap wijzen tussen Luther en de Rijnlandse mystiek.

In de namiddag getuigen een orthodox, een evangelisch en katholiek christen dat hun respectieve Kerk ook nood heeft aan hervorming volgens de bekende uitspraak van Luther: Ecclesia semper reformanda.

De teksten van de referaten zijn op de studiedag beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

In bijlage vindt u een dagorde en een inschrijvingsformulier. U kan eveneens online inschrijven: https://oikoumene.interdio.be/

 In de hoop u in Zevenkerken te ontmoeten, groeten we u hartelijk

Etienne Quintiens                                                          Peter De Mey

secretaris                                                                         voorzitter

 

 

 

 

Advertenties

Uitnodiging werkvergadering op 12 september 2017- Over de Heilige Augustinus

augustus 31, 2017

Aan de leden van de Oecumenische studie-en werkgroep West-Vlaanderen

Beste leden,
b2edac7ade0c2581281d68b4483f0de7--church-icon-augustine-of-hippoIk bezorg jullie graag de info voor de eerste vergadering van het komende werkjaar:
Dinsdag 12 september 2017​ in de Oecumenische kapel te Brugge (welkom vanaf 18.15 u.).
Om 19.30 u. spreken mevr. Anne Desmet en zuster Christine Everaere over het project ‘Companheira Agostiniana’, geïnspireerd door de H. Augustinus, gedragen door de Zwartzusters uit Brugge.
Er volgt nog een uitnodiging op papier.
Hieronder vind je een uitnodiging voor een ‘Augustinus-evenement’, dat plaatsvindt in de Sint-Annakerk te Brugge op vrijdag 25 augustus.
Ik wens u allen een aangename zomer toe!
Henk Laridon
voorzitter
Uitnodiging Augustinus Evenement 25.08.2017-page-001