Onze orthodoxe vesperdienst in het teken van de bidweek met de deelname van Mgr Lode Aerts – Bisschop van Brugge

Onze orthodoxe vesperdienst met Artoklasia
in het teken van de bidweek voor de eenheid der Christenen

Op zaterdag 21 januari 2017 werd er in de orthodoxe parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena te Brugge de orthodoxe vesperdienst gevierd in het kader van de bidweek voor de eenheid van christenen.

Dit jaar werd deze vesperdienst bekroond met het bezoek van de nieuwe bisschop van Brugge Mgr Lode Aerts die voor de eerste maal onze kerk bezocht.

2017-01-oecumenische-vespers-6

Mgr Lode Aerts bij het lezen van het avondgebed

Deze vesperdienst werd er verder bijgewoond door E.H. Henk Laridon (professor aan het Grootseminarie en voorzitter van de oecumenische studie- en gebedsgroep van West-Vlaanderen), E.H. Kanunnik Prof. Dr. Adelbert Denaux, E.H. Philippe Hallein (professor en president aan het Grootseminarie te Brugge), E.H. Diaken Wilfried Desrumaux en Diaken Guy Heirbaut allen van de Katholieke Kerk, alsook door E.H. Dominee Frans Van der Sar van de Protestantse Kerk, door Vader Bart D’huyvetter en Vader Andreas D’hoe uit Oostende van de Orthodoxe kerk.

We waren ook blij dat er vanuit enkele kloostergemeenschappen in en rond Brugge, een delegatie aanwezig was waaronder twee zusters van de Karmelitessen en een zuster van de Zwartzusters.

2017-01-oecumenische-vespers-4

Het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys

Vader Bernard Peckstadt, de rector van de parochie ging er in de vesperdienst voor, en het parochiekoor o.l.v. Stefaan Coudenys, verzorgde er heel mooi deze vesperdienst. Op het einde van de vesperdienst was er ook de dienst van de artoklasia met het zegenen van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn, als symbolen van de door ons verlangde eenheid, en dit in een geest van onnoemelijke erkentelijkheid voor God- een teruggave voor alles wat Hij ons heeft gegeven en nog geeft. Het zijn oerelementen van voedsel en drank geput uit Gods natuur, die noodzakelijk zijn voor het leven.

2017-01-oecumenische-vespers-20

Bij de zegening van de vijf broden, de olie, de tarwe en de wijn.

Op het einde van de dienst gaf Vader Bernard een korte toespraak en verwelkomde allen heel hartelijk. In zijn verwelkomingswoordje zei hij er onder meer: “Monseigneur Lode, ik houd eraan u als – de nieuwe Bisschop van Brugge – te verwelkomen en te danken omdat u op onze uitnodiging zijt ingegaan, om met ons samen te bidden tijdens deze bidweek voor de eenheid van de christenen. Monseigneur, het is de eerste maal dat u onze parochie bezoekt. Maar we weten evenwel dat de Orthodoxe Kerk u niet onbekend is, daar u in Gent regelmatig de orthodoxe parochie van de Heilige Apostel Andreas hebt bezocht. We weten dat u heel open staat en een medewerker bent van de Oecumene.”

DSC_0246.JPG

Mgr Lode Aerts – de nieuwe Bisschop van Brugge met Vader Bernard Peckstadt

Nadien was er ook nog een toespraak door Mgr Lode Aerts, de nieuwe bisschop van Brugge. Hij zei onder meer hoezeer hij getroffen was door de schoonheid van onze kleine orthodoxe Kerk en vooral door de mooie dienst en de liturgische gezangen.

Dit is voor hem een getuigenis van het sterke geloof dat de orthodoxe Kerk in de loop der tijden heeft bewaard en doorgegeven tot op deze dag; een geloof in Gods grootheid en zijn barmhartigheid. Terwijl de Katholieke Kerk zich ontwikkeld heeft in de liefde voor de evenmens, in zovele vormen van naastenliefde en sociaal engagement, zo heeft de Orthodoxe Kerk de liefdevolle aanbidding tot God ontwikkeld in haar mooie liturgische diensten, gezangen, iconen en fresco’s, en ook doorheen het voortdurend gebed der gelovigen.

Er was een grote menigte van ongeveer 60 gelovigen van de verschillende zustergemeenschappen van Brugge aanwezig, die er gekomen waren om samen te bidden in deze bidweek voor de Eenheid van alle christenen.

dsc_0289

Mgr. Lode Aerts – Bisschop van Brugge, E.H. Henk Laridon en Vader Bernard Peckstadt

Nadien volgde er nog een feestelijke receptie in de parochiezaal om er de nieuwe bisschop Monseigneur Lode van Brugge te verwelkomen samen met de vele aanwezigen.

Een woordje van dank voor de mensen van de orthodoxe parochie die zich hier voor ingezet hebben en zo bijgedragen hebben tot het welslagen van deze van deze oecumenische avond.

Voor meer foto’s: KLIK HIER

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: