Archive for juni, 2016

Verslag van de vergadering van donderdag 9 juni 2016 in Oudenburg

juni 10, 2016

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 9 juni 2016
in Oudenburg.

Aanwezig: Martine Buyle, Lucas Croene, Francine Degrave, Wilfried Desrumaux, Jacqueline Feys, Henk Laridon, Francine Missuwe, Kurt Priem, V. Thomas, V. Joan, Zr. Josine Van Caneghem, Hildebrand Vandermaelen, , Lutt Vandorpe, pastoor Noë Clarysse (en enkele medewerkers), Stephan Rodenbach en echtgenote.

Verontschuldigd: Zr. Lucas Debusschere, Elizabeth Loze-Fraser, Cyriel Moeyaert, Michel Nuttens, V. Bernard Peckstadt, Zr. Laurentia Segers, Guido Van der Meersch, Christa Van Hollebeke, Dr en mevr. Van Houtte, Ward Vanoverbeke, Achille Venmans, José Vercaemst.

02011-8460-oudenburg-onze-lieve-vrouw-kerk-07.jpg

Onze Lieve Vrouwekerk – Oudenburg

Agenda

    1. Gebed in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Ontvangst door pastoor Noë Clarysse.
Het gebed werd bijgewoond door enkele parochianen, priesters en zusters uit de omgeving.

  1. Broodmaaltijd in het klooster van de zusters van de H. Familie
  1. Werkvergadering

De heer Stephan Rodenbach toonde ons twee filmmontages:

  • De Wereldjongerendagen in het verleden (Rome, Czestochowa, Parijs, Keulen, Sidney, Madrid, Rio de Janeiro).
  • Paus Franciscus en de aankondiging van de Wereldjongerendagen in juli in Krakau.
  1. Varia

1) Op 7 mei is in Eeklo ons medelid Vader Ignace Peckstadt (°1926), aartspriester van de Orthodoxe kerk, overleden. Hij was de stichter van de orthodoxe parochie H. Apostel Andreas te Gent. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn jarenlange oecumenische inzet ook in West-Vlaanderen. De begrafenisdienst vond plaats te Gent op 14 mei. Onze dank, ons gebed en steun aan de familie.

2) Van 11 tot 19 mei vond in Toronto (Canada) een volgende bijeenkomst plaats van ARCIC III (overleg tussen Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk). Kan. Adelbert Denaux was er aanwezig. ARCIC publiceert in het najaar een nieuw, gemeenschappelijk document ‘Towards a Church fully reconciled’. De publicatie valt samen met de vijftigste verjaardag van de katholiek-anglicaanse dialoog, die na het Tweede Vaticaans Concilie onder impuls van paus Paulus VI en de anglicaanse aartsbisschop Michael Ramsey werd opgestart. Achttien theologen en bisschoppen hielden in Toronto overleg, waarin de definitieve versie werd besproken van het document dat beide Kerken oproept om van elkaar te leren. Tegelijk werd benadrukt dat het pad naar volledige eenheid van de christenen nog bijzonder lang is. Katholieken en anglicanen moeten beter samenwerken en vaker gemeenschappelijke ethische standpunten innemen.

3) Op zaterdag 28 mei vond in Oostende voor het eerst een oecumenische zee-zegening plaats.

4) In Kreta vindt het Panorthodox ‘Heilig en Groot oecumenisch concilie’ plaats van 17 tot 27 juni.

5) Op 25 juni is er in het Bijbelhuis Zevenkerken een ‘Bijbelevent’, met talrijke activiteiten rond de Bijbel.

6) In Ieper herdenkt men 450 jaar Beeldenstorm. Er is van 11 juni tot 11 september een tentoonstelling in de Sint-Maartenskathedraal. Er is een geleide wandeling op zondag 12 juni (om 14.30 u. en 16.30 u.) alsook op zondag 11 september. De wandeling start aan de Toeristische dienst, Grote Markt 34 ( € 3,5 ). Op 21 augustus is er een verzoeningsdienst op het Sint-Maartensplein. Zie website: http://www.beeldenstorm450.eu.

7) In Tallinn (Estland) is er van 5 tot 10 juli het oecumenische E.I.I.R.-congres voor religieuzen. Het thema is:’Heureux les miséricordieux’.

8) Op 13 juli viert ons medelid E.H. José Vercaemst zijn gouden priesterjubileum. Hartelijk proficiat om 50 jaar priester-zijn.

9) De nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene zal plaatsvinden in Brussel in de Guimardstraat op zaterdag 26 november 2016.
Het is de 50ste editie, dus een jubileum.

10) In 2017 zal men 500 jaar Reformatie vieren. De voorbereidingen zijn (vooral in Duitsland) reeds aan de gang.

11) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/ 

Advertenties

Zeewijding in Oostende met een Oecumenische gebedsdienst

juni 1, 2016

 Oecumenische gebedsdienst met zeewijding te Oostende

“Oostende voor Anker” – 28 mei 2016

Op zaterdag 28 mei 2016 had in Oostende traditioneel de zee zegening plaats (vroeger zeewijding genoemd). Sinds 2016 is deze viering toegevoegd aan het programma van het maritieme evenement ‘Oostende voor Anker’, die in het teken staat van de visserij met haar tradities en folklore.Voor de eerste keer werd deze zee zegening vooraf gegaan door een Oecumenische gebedsdienst waarin de vertegenwoordigers van de verschillende Christelijke kerken in Oostende voorgingen.

DSC03939.JPG

Tijdens de Oecumenische gebedsdienst op het bevoorradingsschip van de Marine de “Godetia”

 Deze viering welke in het teken stond van “De wind in de zeilen” werd voorgegaan door E.H. Antoon Wullepit (deken van de stad Oostende), E.H. Dirk Demaeght, (almoezenier van de Zeemacht en visserij), Revd. Father Augustine Nwaekwe (rector van de Anglicaanse kerk te Oostende) en Aartspriester Bernard Peckstadt (rector van de Orthodoxe parochie van de HH Kyrillos en Methodios te Oostende).

21_KWEB_ZEEZEGENING_ML2 3872x2592.JPG

 E.H. deken Antoon Wullepit die de dienst voorging deed er het openingsgebed en hield er de homilie, E.H. almoezenier Dirk Demaeght sprak er het verwelkomingswoord uit in 4 talen, E.H. Augustine sprak er het zegeningsgebed uit over het water en Vader Bernard zong er het evangelie volgens de evangelist Marcus (4,35-41). De dienst werd verder samengesteld met enkele mooie poëzieteksten welke werden voorgelezen terwijl het Oostendse koor ‘Gaudium Canticorum’ o.l.v. Filip Devisch er zorgde voor de muzikale opluistering.

DSC_0875.JPG

De Heer gouverneur Carl Decaluwé met zijn echtgenote

De gebedsdienst werd tevens bijgewoond door de Heer Carl Decaluwé (gouverneur van de provincie West-Vlaanderen) samen met zijn echtgenote, door de Heer Johan Vande Lanotte, burgemeester van de stad Oostende en nog tal van schepenen en prominenten van de stad Oostende.

13323996_251362235220700_1848017229_o kopie.jpg

Bij de zegening met het Bloemenkruis

Op het einde van de gebedsdienst sprak de deken een zegening uit met het bloemenkruis, zegende hiermee de zee en werd deze tenslotte in zee geworpen.

13320520_10209597250946782_3359132589618146342_o.jpg

Bij het zegenen van de schepen

Nadien gingen de vier voorgangers aan de zijkant van de boot staan en zegenden er afwisselend een twintigtal schepen en kleinere bootjes welke paradeerden naast het grote militaire schip.

Het was een heel mooie en ingetogen viering waarbij we speciaal onze Katholieke confraters willen danken om deze mooie viering met ons te willen delen. Tenslotte was er nog een feestelijke receptie welke aangeboden werd door de stad Oostende.

DSC03993.JPG

Vader Bernard zegent een zeilschip

De wereld van de zee is een aparte wereld,
met eigen bewoners, vissen en schaaldieren,
met eigen bezoekers, vissers en matrozen
en mensen die luieren in het zand.

Met eigen voertuigen, reuzen en notendopjes,
met eigen contouren, de haven en de kade,
met eigen geheimen, in de golven geborgen,
met eigen verhalen, gevaren en namen.

En er is geen wereld die zo sterk tot de verbeelding
van de mensen spreekt als de wereld van de zee.

De zee, stilte en storm, vrede en dronken geweld,
blauwe mantel die vrouwe aarde siert,
ze heeft altijd mensen bekoord:
dichters en durvers,
schilders en vertellers,
handelaars en wandelaars.

De zee, werkterrein van marine, kust- en zeevaarders,
schippers en vissers,
het zilte nat brengt hun brood op de plank.

Vissers, die hopen op Gods zegen over hun werk,
die voedsel binnenbrengen voor de mens aan land.

         mgr Eugene Laridon-hulpbisschop van Brugge

IMG_6115[1].JPG