Archive for april, 2016

Verslag van de vergadering van donderdag 21 april 2016 in de WZC Westervier Sint-Kruis Brugge

april 28, 2016

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 21 april 2016
in de WZC Westervier Sint-Kruis Brugge.

DSCN0511.JPG

Aanwezig: Lies Ackaert, Martine Buyle, Lucas Croene, Marilyn Porter, Francine Degrave, Wilfried Desrumaux, V. Andreas D’Hoe, Jacqueline Feys, Henk Laridon, Francine Missuwe, V. Bernard Peckstadt, Kurt Priem, Hildebrand Vandermaelen, Frans Van der Sar, Lutt Vandorpe, Marc Verbeke, José Vercaemst, Dominique Ballegeer (spreker).

Verontschuldigd: Zr. Lucas Debusschere, Adelbert Denaux, Patrick Desmarets, Francis Jonckheere, Elizabeth Loze-Fraser, Rita, Maidel, Michel Nuttens, Zr. Josine Van Caneghem, Nick Vandeputte, Guido Van der Meersch, Ward Vanoverbeke, Christa Van Hollebeke, Dr en mevr. Van Houtte, Achille Venmans.

Agenda
1. Gebed (geleid door diaken Wilfried)

  1. Broodmaaltijd
  2. Werkvergadering

Priester Dominique Ballegeer (°1961) sprak ons over ‘Solidariteit met vluchtelingen’. Dominique is priester van het bisdom Brugge en gewijd in 1988. Hij was een tijd medepastoor in Lauwe en pastoor in Roeselare. Daarna was hij verschillende jaren Fidei-Donum priester in El Salvador. Thans is hij pastoraal begeleider bij migrantengemeenschappen (Pro Migrantibus) en in het centrum ‘De Refuge’ te Brugge.

Hij heeft contacten met Latijns-Amerikanen in Brussel. In Oostende is hij voorzitter van de vzw Jakoeboe, die vluchtelingen wiDSCN0521.JPGl ondersteunen. Maandelijks leidt hij in Oostende (kapel Hazegras) een multiculturele viering. In het gesloten centrum voor illegalen ‘De Refuge’ in Brugge is hij pastoraal actief en leidt er vieringen. Daar vindt hij spijtig dat de moslim-imams, behalve in de Ramadan, daar niet naartoe komen.

De vreemdelingen zijn niet meer weg te denken in onze samenleving. Tot in de kleinste dorpen toe zijn ze. Oostende is een ‘terminusstad’. Velen die er wilden vertrekken overzee, konden niet en zijn er blijven plakken. In Oostende zijn er tussen de 150 en 160 verschillende nationaliteiten aanwezig. Taalbarrière is soms een probleem, maar Dominique ervaart dat, als mensen elkaar willen verstaan, elkaar ook verstaan.

Het bezoek van paus Franciscus en patriarch Bartholomeos, samen met de patriarch van Athene, aan de vluchtelingen op het eiland Lesbos, ervaart hij als zeer indrukwekkend. Kerkleiders geven een krachtig signaal.

DSCN0524.JPG

Dominique vindt inspiratie in het Bijbelboek Apocalyps hoofdstuk 7: Johannes schrijft er zijn visioen vanuit het eiland Patmos. Hij zag een ‘menigte die niet te tellen was’. ‘God zal alle tranen uit hun ogen wissen’, staat er. Hij wil blijven geloven in de kleine goedheid van de mens en net in het negatieve blijven steken. In Mt 25 is één van de werken van barmhartigheid:’Ik was een vreemdeling, en jullie hebben mij opgenomen’.

Hij leest nog een passage voor uit het werk van Willem Vermandere, De laatste zeven woorden, waarin de auteur verwijst naar Genesis 4: De sedentaire mens (Kaïn) vermoordt er de nomade (zijn broer, herder Abel).

Dominique spreekt met bewondering over voetbaltrainer Ronny uit Sijsele, die vluchtelingen laat voetballen en er een ploeg mee vormt, tegen de sympathie van sommige van zijn vrienden in.

  1. Varia
DSCN0519.JPG

E.H. Henk Laridon voorzitter van de Oecumenische studie en werkgroep van West-Vlaanderen brengt ons de variapunten

1) Op zaterdag 23 en zondag 24 april is er Erfgoedweekend. Thema: Rituelen. De orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena in de Ezelstraat is open zaterdag en zondag telkens van 14.00 u. tot 17.00 u. Er is een expositie rond de Heilige Doop en Myronzalving. Iedereen welkom!

De protestantse en anglicaanse kerk (Keerske) is open de zaterdag van 11.00 u. tot 17.00 u en de zondag van 12.00 u. tot 17.00 u. Er is een expositie over geboorterituelen en doopsel.
Op zondag om 18.00 u : Anglicaanse Eucharist, begeleid door het koor Cor serenata Ladies choir uit Wales.

2) Er is een Panorthodox Concilie in juni.
Op de Synaxis van de primaten van de Orthodoxe kerk, gehouden in Chambésy-Genève van 21 tot 28 januari, werd overeengekomen dat het ‘Heilig en Groot oecumenisch concilie’ zal plaatsvinden in Kreta van 17 tot 27 juni 2016.

3) In Brugge is er op donderdag 5 mei vanaf 15.00 u. de Heilig Bloedprocessie.

4) Van 11 tot 19 mei vindt in Toronto (Canada) een volgende bijeenkomst plaats van ARCIC III (overleg tussen Anglicaanse en Rooms-katholieke kerk. Kan. Adelbert Denaux zal er aan deelnemen.

5) In Ieper herdenkt men 450 jaar Beeldenstorm. Er is van 11 juni tot 11 september een tentoonstelling in de Sint-Maartenskathedraal. Er is een geleide wandeling op zondag 12 juni (om 14.30 u. en 16.30 u.) alsook op zondag 11 september. De wandeling start aan de Toeristische dienst, Grote Markt 34 ( € 3,5 ).

6) In Tallinn (Estland) is er van 5 tot 10 juli het oecumenische E.I.I.R.-congres voor religieuzen. Het thema is:’Heureux les miséricordieux’.

7) De nationale studiedag van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene zal plaatsvinden in Brussel in de Guimardstraat op zaterdag 26 november 2016.
Het is de 50ste editie, dus een jubileum.

8) In 2017 zal men 500 jaar Reformatie vieren. De voorbereidingen zijn (vooral in Duitsland) reeds aan de gang.

9) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

10) Volgende vergadering : Nog te bepalen.

(verslag: H. Laridon)

DSCN0512.JPG

Tijdens het bezoek aan het WZC Westervier in Sint-Kruis Brugge o.l.v. E.H. diaken Wilfried Desrumaux

 

Advertenties