Archive for november, 2015

Verslag van de vergadering van donderdag 26 november 2015

november 27, 2015

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 26 november 2015
in de oecumenische kapel te Brugge

Agenda
1. Gebedsdienst.   Broodmaaltijd

2. Werkvergadering

De heer Francis Jonckheere (auteur) sprak over zijn boek Jozef van den Berg. Van poppenspeler tot acteur van Christus, Lannoo, 2014. Dit boek werd genomineerd als het ‘spirituele boek 2015’. Het kende in 5 maanden vier drukken.

9789401418447De spreker behandelde het eerste deel van zijn boek (getiteld: De Scène, Zijn wereld. De Spoor-Zoeker).

Jozef van de Berg was tijdens de jaren tachtig van de vorige eeuw een beroemd poppenspeler, die in vele landen zijn publiek op een magistrale wijze bespeelde. De auteur maakte verschillende voorstellingen van hem mee en had verschillende sterke ontmoetingen met hem.

Op 14 september 1989 stond Jozef in de Antwerpse Singel voor het laatst op de planken met het stuk ‘Genoeg gewacht’. Hijzelf zei:’Ik ben een werkelijkheid genaderd die niet meer te spelen is. De zoeker zoekt, maar hij wordt gevonden’. Hij liet zijn theaterleven voor wat het was en werd kluizenaar. Dit is hij nu al 25 jaar.

Het boek is een resultaat van een kleedkamergesprek en tientallen ontmoetingen. Aanvankelijk in de fietsenstalling op de parkeerplaats en de kerk en het gemeentehuis van Neerijnen (NL), waar Jozef op 1 augustus 1991 zijn intrek had genomen en tot op vandaag enkele straten verderop, in het deurloze hutje in de tuin van de familie Hazelhoff. Na enige aarzeling ging Jozef in op de vraag van de auteur en de uitgeverij Lannoo om een boek samen te stellen. Alles is in samenspraak met hem neergeschreven.

Jozef zelf is heel creatief. Hij maakte zijn poppen zelf. Hij kon wel 10 stemmen spelen. Midden een volle carrière – hij speelde in 20 landen – vond hij het genoeg. Een inwendige bekering. ‘Ik heb iemand gevonden’, zei hij: ‘Jezus Christus’. Het poppetje van de ziel kon hij niet langer wegstoppen. Hij ging op bezoek bij Vader Porphyrios, een blinde Grieks-Orthodoxe Vader. Hij legde zijn plan voor om kluizenaar te worden. De Vader zei:’Het is Gods wil. Jij moet nu acteur van Christus worden’. Jozef zegde zijn theatercarrière vaarwel. Hij verliet ook zijn vrouw en vier kinderen. Hij werd kluizenaar. Na 25 jaar is hij het nog steeds.

Hij vond dat, na zo’n ontmoeting met Jezus Christus, hij niet langer kon ‘spelen’. Nu beleeft Jozef wat hij voorheen heeft gespeeld, zo meent de auteur. Jozef is nu 66 jaar. Hij leeft sober en slaapt op de grond. Kinderen en mensen komen hem voedsel en zaken brengen. Van de ‘overvloed’, die hij heeft deelt hij nog aan mensen mee. Hij is diep gelukkig.

Francis Jonckheere liet ons beelden zijn van een opvoering van Jozef. In een volgende beurt (misschien in februari of maart) wil hij het tweede deel van zijn boek bespreken.

image-4514575

  1. Varia

1) Op 27 oktober is Ds. Dr. Samuel Simons (°1927, uit Sint-Amandsberg) overleden. Hij was verschillende jaren lid van onze groep. Hij was de grote bezieler van de leprazending. De dankdienst vond plaats op 31 oktober in de Verenigde Protestantse kerk in Gent. We schreven een kaartje aan zijn echtgenote Renée Hugaerts.

2) Op 6 november werd de Brugse bisschop Jozef De Kesel door paus Franciscus benoemd tot nieuwe aartsbisschop van België en bisschop van het bisdom Mechelen-Brussel. Op zondag 6 december om 15.00 u. in de Sint-Jakobskerk in Brugge is er een dankdienst.
Op zaterdag 12 december om 15.00 u. in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is de aanstellingsviering.

3) Van 19 tot 23 november brachten 6 Belgische bisschoppen (o.a. mgr. De Kesel en mgr. Bonny) een bezoek aan Constantinopel en patriarch Bartholomeos. Ze waren samen met de orthodoxe metropoliet Athenagoras Peckstadt.

4) Op zaterdag 28 november (van 10 tot 17 u.) in de Oude abdij Drongen houdt de Katholieke Nationale Commissie voor oecumene haar jaarlijkse studiedag. Thema: De relaties tussen de Kerken en de Staat; de casus van het godsdienstonderwijs in België. Het hoofdreferaat wordt gehouden door Dr Pantelis Kalaitzides, Grieks-orthodox theoloog en directeur van de theologische academie van Volos (Griekenland).

5) Het thema voor de bidweek in januari 2016 luidt:’Het Woord is aan jou’, op basis van de tekst 1 Petrus 2,9-10: De teksten komen uit Letland. De oecumenische vesperdienst in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge in de bidweek zal plaatsvinden op zondag 24 januari 2016 om 16.00 u. Graag alle gekende initiatieven melden aan de voorzitter.

6) In Ieper plant men in 2016 een herdenking van 450 jaar Beeldenstorm.

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

8) Volgende vergadering (in oecumenische kapel Brugge):
Woensdag 9 december om 14.30 u

(verslag: H. Laridon)

Advertenties

Bezoek van Z.A. de oecumenische patriarch Bartholomeos aan België

november 20, 2015

Bezoek van Z.A. de Oecumenische Patriarch Bartholomeos aan België

Zondag 15 november 2015 – Brussel

Episkepsi_Patriarxou_Noembrios2.jpgZijne Al-heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartolomeus is op zondag 15 november 2015 aangekomen op de luchthaven in Brussel, vergezeld van de derde Diaken van het Patriarchaat Mr. Niphon Tsimali en de heren Patros Bazzgarlo en Nikolaos Magginas, voor een bezoek van drie dagen, met als voornaamste gebeurtenis een conferentie waarop de Primaat van de Orthodoxie uitgenodigd werd in het kader van de “Grote Katholieke Conferenties” om het thema te ontwikkelen; “De spirituele uitdagingen waar onze huidige maatschappij mee geconfronteerd wordt”.

Zijne Al-heiligheid werd op de luchthaven verwelkomd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België vergezeld van Zijne Excellentie Bisschop Petros van Troas en enkele priesters van de Metropool. Bij die verwelkoming was ook zijne Excellentie de heer Bart Peeters Ambassadeur en van het protocol van het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken, Hare Excellentie de Ambassadrice van Griekenland in België, Mevrouw Eletheria Galathianaki, Zijne Excellentie de Ambassadeur van Turkije, de heer Hakan Olcay, de Griekse Generaal bij de NAVO, de heer Zachariadis, de voorzitter van “Grote Katholieke Conferenties” de heer Emmanuel Cornu en de Eerwaarde Vader Tommy Scholtès, verantwoordelijke voor de pers en de communicatie van de Bisschoppelijke Conferentie van België.

Het instituut van de “Grote Katholieke Conferenties” werkt al sinds 1931 te Brussel en is bezield door een open geest, nieuwsgierigheid en vrijheid van gedachte met respect voor alle meningen. Het instituut geniet een grote waardering in de intellectuele wereld en bij het wetenschappelijk onderzoek. Het wordt geleid door een comité van eminente leden uit de Belgische samenleving, met als directeur de reeds genoemde Emmanuel Cornu, advocaat te Brussel en door vicepresident de heer Guy Keutgen, ereprofessor aan de VUB. In de loop der jaren, heeft van deze tribune uiteenzettingen gehoord gewijd aan religieuze en filosofische thema’s, aan de evolutie der wetenschappen, de economie, de kunst de literatuur of ook aan politieke ideeën. Dit van zovele mannen en vrouwen die een stempel op hun manier op hun tijd hebben gedrukt in hun respectievelijke domeinen.

Zijne Al-heiligheid en zijn gevolg hebben een bezoek gebracht aan hare Excellentie de Ambassadrice van Griekenland, mevrouw Galatianaki die een diner heeft aangeboden ter ere van de Oecumenische Patriarch. In zijn toespraak bedankte Zijne Al-heiligheid de Ambassadrice voor de uitnodiging en voor het diner en vertelde hij onder andere: “Ver van ons, als mens van de Kerk, om ons te moeien met de politiek en met politieke kwesties. Nochtans, levend in de wereld, kunnen wij niet onverschillig blijven voor de problemen die de wereld en de mensen bezighouden. Meer nog, het is onze plicht bij te dragen aan hun oplossingen, door de manieren voor te stellen die door het christelijk geloof gesuggereerd worden, te weten, het vreedzaam en harmonieus samenwonen van mensen in wederzijdse liefde of, ten minste, in wederzijds respect en aanvaarding van de andere in zijn anders zijn. Toch hebben we allen vastgesteld dat de poging om de inzichten en de belangen van de ene op te leggen aan de andere conflicten veroorzaakt en bloedige oorlogen die geen enkel probleem oplossen, maar er in tegendeel nog andere veroorzaken, waardoor de mensen en de betrokken volkeren geleid worden naar nog meer vernedering en wanhoop.

 

Oecumenische Vredeswake te Knokke-Heist

november 15, 2015

Op uitnodiging van de gemeente werd op woensdag 11 november 2015 een 9de oecumenische vredeswake gehouden in het teken van the Hunger Games in de Margaretakerk te Knokke.

 De muzikale ondersteuning kwam van de For Freedom Pipe Band en door Almost Heaven met pakkende anti-oorlogssongs. Zanger-gitarist Willieboy, zangeres Jenny Hoste en violiste Hilde De Ketelaere spelen er live Engels- en Nederlandse anti-oorlogssongs van Bob Dylan, John Lennon, Pete Seeger, the Deep Dark Woods en Wilfried Latruwe. De gedichten en vredesteksten werden gebracht door leerlingen en leerkrachten uit de verschillende scholen in onze gemeente. Er was een mooie powerpoint met afbeeldingen over oorlog en vrede.

 Zo werd de vredeswake een totaalgebeuren van luisteren naar muziek en teksten, kijken naar zinvolle beelden op het scherm en het aanvoelen dat vrede belangrijk is en blijft. Tijdens het bidden van het oecumenische Onze Vader wisten we ons verbonden met elkaar en met God, bron van alle vrede.

 In deze gebedsdienst gingen naast E.H. Pradip Smagge en zijn katholieke medecelebranten, ook reverend Stephen Murray van de Anglicaanse kerk, dominee Alexander Eberson van de Protestantse kerk en aartspriester Bernard Peckstadt van de Orthodoxe kerk voor in deze oecumenische vredesviering. Onder het motto van the Hunger Games “Hoop is het enige wat angst overwint” staat dit jaar het thema van de wereldwijde vluchtelingencrisis centraal.

 Het was voor alle aanwezigen, zowel jong als minder jong, een deugddoende vredeswake. Nogmaals dank ook aan de organisatoren.