Archive for augustus, 2015

Tiende verjaardag van het overlijden van Broeder Roger van Taizé

augustus 23, 2015

Tiende verjaardag van het overlijden van Broeder Roger van Taizé

RV6179_Articolo.jpgOp zondag 16 augustus bezocht Zijne Excellentie Bisschop Jean van Charioupolis de gemeenschap van Taizé als vertegenwoordiger van Zijne Heiligheid en Oecumenisch Patriarch Bartholomeus,  deel te nemen aan de viering ter ere van de honderdste geboortedag en de tiende verjaardag van het overlijden van Broeder Roger.

Hij las er een boodschap voor van Zijne Heiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos.

 2015 is een jubileumjaar voor uw gemeenschap en wij willen u bij deze gelegenheid dan ook feliciteren. Bij dit samenvallen van de honderdste verjaardag van de geboorte en de tiende verjaardag van het overlijden van Broeder Roger, wordt deze spirituele verjaardag ook gekenmerkt door het vijfenzeventig jaar bestaan van uw gemeenschap.

 Het samenkomen van deze drie gebeurtenissen is een duidelijk teken van de onlosmakelijke band tussen de charismatische figuur van uw stichter, Broeder Roger en de spirituele moed die hij getoond heeft door zijn oecumenische roeping duidelijk te maken. Het is niet voldoende een visie te hebben, men moet ook nog bekwaam zijn om er een ziel en een lichaam aan te geven. En dus, geïnspireerd door de kracht van de dwingende noodzaak aan eenheid van de christenen, heeft Broeder Roger niet alleen gewerkt aan de uitwendige zaken van een waarachtige Multi confessionele gemeenschap maar was hij ook de promotor van een spiritueel oecumenische beweging die gekenmerkt is door een bijzondere aandacht voor de jongeren.

 De eenheid van de christenen is een vanzelfsprekendheid waar wij aan gehecht zijn door een onomkeerbare verbintenis. Maar, naarmate de tijd vordert, de decennia zich opvolgen, het enthousiasme van het begin wat uitdooft, stijgt de noodzaak om ons weer te bezinnen over het waarom van die eenheid. Naast het gebod van Christus in het Evangelie van Johannes “Wees één” (Joh. 17, 21), voldoende reden alleen om ter zoeken naar het herstel van de banden van gemeenschap, is het noodzakelijk de steeds hernieuwde actualiteit te begrijpen van dit gebod. Natuurlijk evolueren de historische omstandigheden. Maar ons blijvend streven naar toenadering van alle christenen, naar de eenheid van onze Kerken gaat samen met het feit dat de tijd gunstig is voor een oecumenische heropleving in een waarachtige katholieke Kerk.

 RV4406_Articolo.jpgBroeder Roger heeft u als testament spirituele hoop nagelaten. De blik hiervan is altijd op de toekomst gericht en vindt haar kiem in de jongste generaties. Wij willen het belang benadrukken van de missie van de Gemeenschap van Taizé wat betreft dit oecumenische leven dat zijn bron vindt in een broederlijke geest beleefd in de trouw aan de Heilige Schriften en de Kerkvaders.

 Wij besluiten deze eenvoudige mededeling met u te herinneren aan de woorden van de orthodoxe theoloog Olivier Clément: “Het geloof is een sleutelwoord in Taizé. De druk bezochte ontmoetingen die de gemeenschap organiseerde in Europa en op andere continenten, maken deel uit van een pelgrimstocht van vertrouwen op aarde. Het woord “vertrouwen” is misschien een van de eenvoudigste woorden, van de meest alledaagse en simpele die er bestaan, maar tegelijk ook een van de meest wezenlijke.”

Het is ook in deze geest van “vertrouwen” in de Heer, dat wij u nogmaals feliciteren ter gelegenheid van dit jubileumjaar voor uw gemeenschap en wij bidden tot Christus onze God opdat hij uw belangrijke missie in hoop moge doen groeien ten dienste van de eenheid der christenen.

 Broeder Roger Schutz, geboren op 12 mei 1915 in Provence (Vaud, Zwitserland) overleed op 16 augustus 2005 te Taizé (Saöne-et-Loire, Frankrijk) en is een protestantse geestelijke en stichter in der jaren 40 van de monastieke gemeenschap van Taizé, een klein dorp in de Bougogne, met als doel te streven naar christelijke eenheid. Hij hield vooral van de orthodoxe Kerk en had nauw contact met Metropoliet Damaskinos van Adrianopolos en met theoloog Olivier Clément zaliger.

 images.jpeg

Advertenties

Bezoek van de Anglicaanse parochie St. Denys te Sleaford en de katholieke parochie H. Kruisverheffing te Sint-Kruis

augustus 10, 2015

Bezoek van de Anglicaanse parochie St. Denys te Sleaford
en de katholieke parochie H. Kruisverheffing te Sint-Kruis

Al meerdere jaren, in het kader van de oecumene, bestaat er tussen de katholieke parochie H.Kruisverheffing te Sint-Kruis-Brugge en de Anglicaanse parochie St. Denys te Sleaford in het bisdom Lincoln een twinning, een verbroedering. De parochies houden wederzijds nauw contact en zijn jaarlijks om de beurt bij elkaar te gast. Er wordt steeds gezorgd voor een gevarieerd programma.

Op 8 augustus 2015 kwam een twintigtal parochianen van Sleaford op bezoek te Sint-Kruis. Een van de activiteiten was een bezoek aan de Oecumenische en Orthodoxe kerk in de Ezelstraat.

Daar stond priester Henk Laridon, voorzitter van de oecumenische werkgroep, bisdom Brugge, de groep te woord. Vlot overschakelend van het Nederlands naar het Engels vertelde hij de geschiedenis van deze “gecombineerde” ruimte.

Terloops gaf hij ook nog wat uitleg over het ontstaan van de godshuizen in Brugge.

In de orthodoxe kapel boeide hij ons met uitleg over de iconen, de kleuren en de orthodoxe gezangen, de liturgie en rituelen van de orthodoxe gemeenschap.

 Het was voor beide parochies een zeer leerrijke uiteenzetting.

sleaford 2015 ,1.JPG