Archive for mei, 2015

Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling te Brugge

mei 29, 2015

UITNODIGING

INTERKERKELIJKE
PINKSTERGEBEDSWANDELING

woensdag 3 juni 2015 vanaf 19.15 uur

Pentecoste

Samen bidden met christenen uit verschillende kerken

19.30u. : Start in H. Bloedkapel (beneden), Burg Brugge

Einde 21.30u

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep,

graag herinner ik u aan onze Oecumenische Pinkstergebedswandeling woensdag aanstaande 3 juni 2015.

U kunt de volledige wandeling meemaken of op één van de plaatsen aanwezig zijn.

Er zijn volgende gebedsmomenten:

– 19.30 u. H. Bloedkapel (beneden in de H.-Blasiuskapel) Burg.

Gebed geleid door E.H. H. Laridon en Ds. Nick Vandeputte

– ‘t Keerske: ontvangst door VPKB, gebed geleid door Rev. Augustine Nwaekwe

 Orthodoxe kerk, Ezelstraat: gebed geleid door Vader Andreas D’hoe

Oecumenische kapel: Oecumenisch gebed geleid door E.H. K. Priem

De gebedsmomenten zijn kort. Einde om 21.30 u.

Er is nog ontmoeting en een drankje in de bovenzaal Ezelstraat.

Hartelijke Pinkstergroeten,

Henk Laridon

voorzitter

Advertenties

Verslag van de vergadering van dinsdag 12 mei 2015

mei 15, 2015

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel

Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

Agenda
1. Broodmaaltijd

2. Bezoek aan de expo ’20 jaar orthodoxe parochie in Brugge’ in de oecumenische kapel, o.l.v. Vader Bernard Peckstadt. Zie Variapunt 2. Het kunstboek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) is te koop tegen 34,50 euro.

DSC_0084

Enkele panelen van de tentoonstelling bij de viering van 20 jaar Orthodoxe parochie Brugge

In 1995 werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd in het voormalig godshuis Sint-Joos, voorgegaan door mgr. Panteleimon, toenmalig metropoliet van België. De parochie van de HH. Konstantijn en Helena werd opgericht. V. Athenagoras werd er priester. Toen hij in 2003 bisschop werd, werd zijn broer V. Bernard Peckstadt de priester, tot op heden.

In 2006 gaf de vzw Oecumene het akkoord om de oecumenische kapel en de orthodoxe kapel (in het passantenhuis) te ruilen. In juni 2006 werd de nieuwe kerk ingewijd. Dan volgden werken en aanpassingen. In juni 2008 werd de volledig vernieuwde kerk (zoals ze er nu is) geopend en officieel ingewijd. Onze hartelijke gelukwensen voor 20 jaar parochie.

We bezochten de expo. Verschillende zaken zijn/waren hier te bezichtigen: geschiedenis van de orthodoxe kerk, geschiedenis van het godshuis Sint-Joos, geschiedenis van de parochie, situering van de Orthodoxe kerk en attributen uit de Orthodoxe liturgie.

3. Deelname aan het Taizé-gebed in de Sint-Jakobskerk, n.a.v. 100 jaar geboorte Frère Roger Schutz.

IMG_2526

Deelname aan het Taizégebed o.l.v. Inge Cordemans

O.l.v. van Inge Cordemans (voormalig lid van onze groep) en in aanwezigheid van mgr. Jozef De Kesel en zo’n 350 aanwezigen werd gebeden en gezongen in de geest van Taizé. Taizé is een dorpje in het Franse Bourgondië, waar sedert 1940 een oecumenische broedergemeenschap leeft, opgericht door de Zwitserse protestant Roger Schutz. Jaarlijks komen duizenden mensen (en vooral veel jongeren naar Taizé).

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

Een delegatie van onze Oecumenische studie en werkgroep West-Vlaanderen namen ook deel aan deze heel mooie viering

4. Varia

1) Mariette Vanden Abbeele verlaat Brugge en ook onze groep. Ze dankt en looft onze groep en de manier van samenkomen. We danken haar oprecht. Haar adres in Nederland is: Peppengouw 1, NL – 1351NA Almere.

2) Op dinsdagavond 21 april werd in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena
20 jaar orthodoxe parochie in Brugge gevierd in aanwezigheid van metropoliet Athenagoras. Toespraken werden gehouden door de metropoliet, V. Bernard, en de heren Paul Van de Woestijne (heemkundige) en Benoit Kervyn (consulent religieus erfgoed van de stad Brugge).
Het boek Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk in Brugge (uitgeverij Van de Wiele) werd voorgesteld. Provinciegouverneur Carl De Caluwé opende de tentoonstelling.

3) Op 5 mei is in Brugge mevr. Hilda De Groote overleden. De uitvaart was op 11 mei in Sint-Kruis. Hilda was een tijdje lid van onze groep.

4) In het Orthodoxe Oecumenische patriarchaat van Constantinopel wordt op 23 mei Vader Leonid D’Hoe   tot priester gewijd. Proficiat! Hij zal Vader Bernard Peckstadt bijstaan in de orthodoxe parochie van de Heiligen Kyrillos en Methodios te Oostende.

5) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

6) Op 30 september en 1 oktober gaat in Londen een ontmoetingscolloquium door tussen de bisschoppen (en afgevaardigden) van de bisdommen Lincoln (angl.), Nottingham (RK), Brugge en Harnosand (Luthers bisdom in Zweden).

7) De federatie Assebroek (Brugge) klopt bij ons aan. Op zondag 1 november (van 18.00 u. tot 20.30 u.) wil men er een evocatie houden, met een inbreng van verschillende kerken en godsdiensten, met teksten, liederen e.a., over hoe men omgaat met dood en afscheid van geliefden. Is er belangstelling?

8) In Koolkerke (Brugge) plant men op zondag 22 november om 10.00 u. in de Sint-Niklaaskerk opnieuw een oecumenische herdenkingsviering W.O. I.

9) In Ieper plant men in 2016 een herdenking van 450 jaar Beeldenstorm.

affiche klein tentoonstelling

Viering 20 jaar orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena in Brugge

mei 5, 2015

Op 21 april 2015 vierden we het twintigjarige bestaan van onze orthodoxe kerk toegewijd aan de HH. Konstantijn en Helena in Brugge.

DSC_0062

De Heer Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Z.E. Metropoliet Athenagoras van België, en Z.E. Bisschop Jozef De Kesel

Omstreeks 19u30 ging te plechtigheid van start met een academische zitting waar een aantal vooraanstaanden het woord namen. Centraal stond de voorstelling van een kunsthistorisch boek, met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” waarin de eeuwenlange geschiedenis wordt beschreven van ons huidig pand en kerk in de Ezelstraat 83-85.

Dit schitterende werk bevat heel wat interessante historische informatie die wordt afgewisseld en geïllustreerd met prachtige foto’s. Tevens was er na de uiteenzettingen een inhuldiging voorzien van een gelegenheidstentoonstelling in onze Oecumenische kapel.

DSC_0002

Het inleidend woord en de voorstelling van de diverse sprekers werd verzorgd door Justine Peckstadt

DSC_0022

E.H. Henk Laridon en E.H. Prof. Adelbert Denaux

De verwelkoming, het inleidend woord en de voorstelling van de diverse sprekers werd verzorgd door Justine Peckstadt. Onder de prominente aanwezigen waren o.a. EH. Kannunik Adelbert Denaux, professor emeritus en voorzitter van de V.Z.W. Beheerraad Oecumene Brugge, E.H. Kurt Priem, rector van de Oecumenische kapel, E.H. Henk Laridon, voorzitter van de Oecumenische studie en gebedsgroep West-Vlaanderen.

Voorts waren er drie Monialen, namelijk Zuster Gabriëla, Zuster Elisabeth en Zuster Sergei van het Patriarchaal monasterium “Saint John the Baptist” te Maldon. Ook de orthodoxe priesters Vader Dominique Verbeke en presbytera Martine, Vader Stavros Triantafyllou en presbytera Adriana en Vader Konstantinos Kenanidis waren aanwezig. Zuster Dominique en Zuster Jacqueline vertegenwoordigden het naburige Karmelietessenklooster.DSC_0069

Tussen de speechen door bracht ons huiskoor telkens een lied uit onze rijke orthodoxe traditie, kwestie van het geheel niet te zwaar te maken .

We kregen als eerste het Paastroparion Christos anesti (Christus is verrezen) in een Byzantijnse melodie te horen.

De eerste spreker die de spits mocht afbijten was onze rector van de parochie Aartspriester Bernard Peckstadt en hij had het “Over de viering 20 jaar orthodoxe parochie Brugge.” Daarna werd het Paastroparion Kristos voskresij (Christus is verrezen) in de Slavische melodie gezongen.

De volgende persoon die het woord nam was de heemkundige dhr. Paul van de Woenstijne die de voorstelling van het boek “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” op zich nam. Dit werd afgewisseld met de Paashymne Pascha.

DSC_0028 kopie

Z.E. Metropoliet Athenagoras van België

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België sprak over “Herinneringen bij 20 jaar Orthodoxe parochie Brugge”. Het koor bracht de mooie Avondhymne Vriendelijk licht dat we kennen uit de vesperdienst.

Dhr. Benoit Kervyn, consulent religieus erfgoed van de stad Brugge bracht de volgende toespraak. Het Troparion van onze patroonheiligen HH. Konstantijn en Helena kon uiteraard niet ontbreken op het repertorium, het Onze Vader volgde.

Tot slot nam Aartspriester Bernard Peckstadt nogmaals het woord en richtte een dankwoord met overhandiging van het kunstboek aan de personaliteiten en auteurs van het boek. Als laatste stuk werd de prachtige Hymne tot de Moeder Gods Chere Nymfi anymfefte (Verheug U, ongehuwde bruid) in de Byzantijnse melodie gezongen.

DSC_0079 bis

De heer Carl Decaluwé gouverneur van de provincie West-Vlaanderen mocht de tentoonstelling openen.

Het volgende hoofdstuk van de avond was de officiële inhuldiging van de tentoonstelling. De heer Carl Decaluwé gouverneur van de provincie West-Vlaanderen mocht het obligatoire lintje doorknippen en werd bijgestaan door onze bisschop Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België. Het geheel oogt esthetisch heel mooi en professioneel. We wensen vooral de vrijwilligers Patrick en Claude de bedanken voor hun werk bij de inventarisatie van de vele liturgische stukken en de algemene opzet van deze expositie.

De tentoonstelling, de orthodoxe kerk in Brugge, een verhaal met vele facetten is nog te bekijken van 25/04/2015 tot 07/06/2015 en dit elke vrijdag, zaterdag en zondag telkens tussen 14u00 en 17u00.

Na dit eerder formele stuk werd de academische zitting afgesloten en werden de aanwezigen uitgenodigd op de feestelijke receptie, voor een natje en een droogje, die doorging bij de Paters Karmelieten in de Ezelstraat 28 in Brugge. Dit luidde het einde in van een geslaagde avond.

Uiteraard was dit evenement maar mogelijk door de inzet van onze trouwe vrijwilligers. Aan allen hartelijk dank!

De Orthodoxe parochie van Brugge blies zojuist 20 kaarsjes uit, een mooier cadeau konden we haar niet geven.

CCI30052015Het boek “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge” is verschenen op 25 april 2015 en kost 34,50 euro. Het kan besteld worden in de betere boekhandel of rechtstreeks via onze parochie door te mailen en het gepaste bedrag te betalen op rekening van: Orthodoxe Parochie Brugge, Ezelstraat 85 – 8000 Brugge

Rekeningnummer:  IBAN: BE24 748038386138   BIC: KREDBEBB

Kan besteld worden op dit e-mailadres: orthodox.brugge@skynet.be