Archive for februari, 2015

Uitnodiging: Theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk op bezoek in Brugge

februari 12, 2015
OECUMENISCHE  STUDIE- EN  WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN
 
U i t n o d i g i n g

d o n d e r d a g   2 6   f e b r u a r i   ’15
vanaf 17.00 uur,

in  de  Oecumenische kapel
Ezelstraat  83
Brugge

Goede oecumenische vriend(in)

Onze volgende bijeenkomst wijkt enigszins af van het gewone stramien.  Van 22 tot 28 februari heeft er in Gent een internationale dialoog plaats tussen de vertegenwoordigers en theologen van de World Communion of Reformed Churches en de Katholieke Kerk.  Op 26 februari brengt een groep van zestien deelnemers een bezoek aan Brugge, onder leiding van onze ‘past-president’ mgr. Johan Bonny.  De wandeling eindigt met een gebedsmoment in de oecumenische kapel.  Ze stellen er prijs op om samen met ons te bidden en nadien een kort contactmoment te hebben.  Voor ons een unieke kans voor een echte oecumenische ontmoeting.  Hoe ziet het programma er uit?

–  17.00 uur:  welkom, ontvangst en uitwisseling;
–  17.30 uur:  gezamenlijk gebed;
– 18.00 uur:  korte ontmoeting, evaluatie bidweek, planning, mededelingen en rondvraag;
–  18.30 uur:  broodjesmaaltijd;
–  19.00 uur:  einde.

Graag verwittigen als je niet kunt komen:  bij de voorzitter (050/44 49 56)  of henk.laridon@vives.be) of bij de secretaris (059/7O 57 28  of  achille.venmans@gmail.com) en dit ten laatste op woensdag 25 februari.

We hopen mekaar weer te zien voor een vroege, een korte, maar vooral boeiende ontmoeting.  Intussen allerhartelijkst gegroet!

Henk Laridon  Voorzitter     

en Achille Venmans,  secretaris

Advertenties