Archive for december, 2014

Verslag vergadering van 10 december 2014: Inge Cordemans sprak over ‘Fresh expressions of Church’

december 15, 2014

OECUMENISCHE STUDIE- EN WERKGROEP WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van donderdag 10 december 2014
in de Oecumenische kapel te Brugge

Mevr. Inge Cordemans sprak over ‘Fresh expressions of Church’, uitdagende nieuwe kerkvormen, een project in de Anglicaanse kerk.

Unknown-3Sinds een tiental jaren bestaat in Groot-Brittannië de beweging Fresh Expressions of Church. Het is een beweging met een nieuwe visie op kerkvorming, uitgaand van de vraag: Hoe kan het gegeven ‘kerk’ opnieuw levendig, aansprekend en b(l)oeiend worden? Hoe kan de kerk mensen op een contextuele manier op het spoor van de navolging van Jezus zetten? Men wil vertrekken vanuit de basis en ondersteund door een theologische visie frisse kerkexpressies bieden, niet ter vervanging van, maar naast de bestaande kerkstructuren. Het gaat om een geslaagde ‘mixed-economy’, onder de leuze ‘Listen to people and enter their culture’. Er zijn vier eigen kenmerken van het project: contextueel, missionair, vormend en kerkelijk.

Men probeert mensen op een eenvoudige manier samen te brengen. I. Cordemans geeft enkele voorbeelden, o.a. het initiatief ‘Hot Chocolate’ in Londen, waar mensen in een tea-room in een drukke straat samenkomen. Op een andere plaats werden jongeren, die regelmatig elkaar ontmoetten naast een kerk, uitgenodigd binnen in de kerk te komen voor ontmoeting.

Intussen bestaan er zo’n 518 projecten van ‘Fresh expressions’ in 10 bisdommen. Zo’n 20.863 mensen deden er ooit aan mee. 40% van de bereikte mensen had geen kerkervaring.
Men gaat ervan uit dat God aan het werk is (een ‘baanbrekende’ God, zoals in de Bijbel). God is de trekker, wij doen met Hem mee.

Zowel ‘Kom en Zie!’ als ‘Ga en verkondig!’ zijn gebruikte leuzes. Het is niet of…of, maar én…én. Er worden ook ‘back-to-church Sundays’ georganiseerd, met laagdrempelige vieringen.

Fresh Expressions of Church ziet en stippelt een parcours uit in zes stappen:

1. Listening: luisteren naar elkaar.
2. Loving:
dienen en liefhebben.
3. Building community: gemeenschap opbouwen.
4. Exploring discipleship: ontdekken wat ‘leerling van Jezus’ zijn betekent. Er zijn helende ervaringen.
5. Church taking shape:
Kerk vormen.
6.
Do it again: opnieuw willen beginnen.

Alles wordt steeds ondersteund door het gebed.
Volgens I. Cordemans is het antwoord op de vraag ‘Hoe?’ ‘Ja’. Ze eindigt met een mooi statement:’Il faut avoir une musique intériere pour faire danser les peuples’ (Men moet eerst de muziek in zich hebben om het volk te doen dansen).

Meer info kan men vinden op de website: http://www.freshexpressions.org.uk

  1. Variapunten

1) Paus Franciscus was op 30 november in Constantinopel te gast bij de oecumenische patriarch Bartholomeos I om samen de feestdag van Sint-Andreas, de patroonheilige van de orthodoxe Kerk, te vieren. Allebei ondertekenden ze, bijna duizend jaar na de breuk tussen de Oosterse en Westerse christenheid van 1054, een verklaring waarin zij zich engageren voor de hereniging van de katholieke en de orthodoxe Kerk. Het akkoord moet een nieuwe impuls geven aan de dialoog tussen beide kerken.

2) Op zondag 30 november om 10.00 u. was er in ’t Keerske te Brugge een gezamenlijke viering door de Protestantse en Anglicaanse kerk n.a.v. hun 30 jaar delen van hetzelfde kerkgebouw.

3) Op 6 december was er een oecumenische vredesviering in Mesen in het kader van de ‘kerstbestanden tijdens de Eerste Wereldoorlog’. Er waren internationale vertegenwoordigers. Uit Zuid-Afrika was de dochter van Anglicaans bisschop Desmond Tutu aanwezig.

4) Het thema voor de oecumenische bidweek 2015 is ‘Geef mij wat te drinken’ (Joh 4,7). De teksten komen uit Brazilië. Op Zondag 25 januari 2015 om 16.00 u. is er in de Sint-Salvatorskathedraal Brugge een oecumenische vesperdienst. Voorganger is bisschop J. De Kesel. Het kathedraalkoor zingt o.l.v. Ignace Thevelein.

5) Op donderdag 26 februari 2015 is er in Brugge het bezoek van een gemengde internationale groep theologen uit de Rooms-katholieke en Protestantse kerk, o.l.v. prof. Peter De Mey. Mgr. Bonny zal hierbij aanwezig zijn. Er wordt een gebedsmoment voorzien in de oecumenische kapel. We koppelen onze volgende vergadering hieraan.

 6) Op dinsdag 12 mei 2015 om 20.00 u. in de Sint-Jakobskerk te Brugge: Taizé-Avondgebed n.a.v. de herdenking van 100 jaar geboorte van Frère Roger Schutz.

7) De orthodoxe parochie in Brugge bestaat volgend jaar 20 jaar. Er zal hierover een kunstboek gepubliceerd worden.

8) Op woensdagavond 3 juni 2015 plannen we opnieuw een Interkerkelijke Pinkstergebedswandeling.

9) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

 10) Volgende vergadering:

Donderdag 26 februari 2015 in de oecumenische kapel

 (verslag: H. Laridon)

Advertenties