Archive for april, 2014

Verslag van de vergadering van dinsdag 1 april 2014 in Bethanië te Loppem

april 9, 2014

Verslag van de vergadering
van dinsdag 1 april 2014
in de priorij O.L.V. van Bethanië te Loppem

Loppem_Priorij_O.L.V._van_Bethanië

Agenda

1. Vesperdienst met de zustergemeenschap, gevolgd door de maaltijd.

2. Werkvergadering:

Dhr. John van Schaik (historicus en theoloog, Professor in Utrecht en Rotterdam, wonend in Izegem) sprak er over

‘De actuele toestand van de kerken in Nederland’

De spreker toont verschillende statistieken over geloof en kerkbeleving in Nederland tussen 1966 en 2006. Een onderzoek ‘God in Nederland’ is zijn bron. Tussen 1966 en 2006 zijn volgende verschillen te merken: In 1966 was nog 67% van de bevolking lid van een kerk, in 2006 nog amper 39%. Het aantal Rooms-katholieken daalde van 35% naar 16%, het aantal Protestanten (PKN) daalde van 25% naar 14%. Het aantal regelmatig praktiserenden daalde van 50% naar 16% . Het aantal buitenkerkelijke gelovigen daarentegen steeg van 33% naar 61%.

De vaststelling is wel dat de vrijzinnigheid niet is toegenomen. Er zijn verschillende Nederlandse kerken. Sommigen doen aan ‘rondpompen’, waarmee men bedoelt dat men van kerk verandert. Er blijken nogal wat ‘zwevende gelovigen’ te zijn. Joep de Hart is een auteur die dit als titel aan een boek gegeven heeft.

Men stelt zich meer dan vroeger graag zelf een pakket samen van wat men gelooft. ’Eclecticisme’ noemt men dat. Zo’n 45% van de gelovigen zijn in dat geval. Reeds 38% bekent gelovig te zijn buiten een kerk.

Ook de inhoud van het christelijk geloof is vervlakt: Het geloof in Jezus als zoon van God daalde van 59% tot 40%.  Zij die Jezus als een bijzonder mens zien stegen van 18% naar 29%.

Men zoekt nog steeds naar een bezield verband dat mens, wereld en natuur verbindt. Tegenwoordig heeft spiritualiteit meer met zoeken dan met overtuiging te maken. Waarheid wil men, meer dan vroeger, innerlijk ervaren. Men laat zich liever leiden door intuïtie dan door verstand.
De conclusie is: de religiositeit neemt toe, de kerkelijkheid neemt af. De religie wordt dus meer buiten de kerk gezocht. Wie de kerk verlaat, wordt daarom nog niet niet-religieus.

Voor de kerken stelt zich hier de vraag hoe in te spelen op deze fenomenen. Uit de voorbije jaren zijn, volgens de spreker, twee zaken gebleken: Aanpassen werkt niet; het regime verscherpen werkt ook niet.  In de kerkgeschiedenis is trouwens al meermaals gebleken dat echte kerkhervormingen steeds vanuit de mensen gekomen zijn, niet vanuit de kerken. De kerken hebben ze dan soms wel opgenomen. Zie bijvoorbeeld de Franciscaanse hervorming in de 12de-13de eeuw.

De spreker raadt de kerken aan terug te grijpen naar de mystieke traditie en mystieke geschriften. Die zijn evengoed in de Rooms-katholieke als in de protestantse traditie aanwezig. Volgens de spreker hebben de vondsten van de Nag Hammadigeschriften in 1945 ook een goede bijdrage geleverd. Deze bevatten gnostische elementen. Het loont de moeite het gnostische christendom te leren kennen. Waar een werkplaats is, is een laboratorium. In het woord ‘laboratorium’ zit volgens de spreker ‘labor’ (werk) en ‘oratorium’ (gebed), wat doet denken aan de spreuk ‘Ora et Labora’ (bid en werk) van de H. Benedictus.

3. Varia

1) Op vrijdag 7 maart bezocht de anglicaanse bisschop van Lincoln (Christopher Lowson) Brugge. Hij bezocht bisschop De Kesel. Er was een ontmoeting met de link-werkgroep.

2) Zaterdag 29 maart 16.30 u. was er in de Orthodoxe kerk HH. Konstantijn en Helena te Brugge een orthodoxe vesperdienst met het Lets koor Blagovest uit Riga.

3) Op Goede Vrijdag 18 april is er in Ieper een oecumenische Passietocht. Start om 20.30 u. aan de Sint-Jakobskerk.

4) Op 27 april viert ons medelid pater Hildebrand zijn gouden priesterjubileum. Onze felicitaties.

5) Op zaterdag 10 mei is er in het Bijbelhuis Zevenkerken een studiedag over de Dode Zeerollen. Spreker: Hans Debel.

6) Op dinsdag 27 mei om 19.00 u. in de Anglicaanse kerk te Brugge (Keerske): Een concert door het Taplow Girls Choir uit Berkshire. Toegang € 5,00 (kinderen gratis)

7) In mei en Juni zijn er in Ieper tv-opnames door de BBC, o.a. gebedsmomenten, waarbij de christelijke kerken in Ieper goed samenwerken.

8) Op  6 december komt de anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu komt naar Mesen.

9) De orthodoxe kerkleiders hebben aangekondigd een panorthodox concilie te houden in 2016 in Istanbul. Dit is het eerste sinds het schisma. Dit wordt, bij monde van kardinaal Kurt Koch, door het Vaticaan toegejuicht.

10) Momenteel is loopt er een bevraging rond de brochure voor de Gebedsweek voor de eenheid. Wie wil kan zijn mening kwijt op volgend adres: Interkerkelijk Comité voor Brussel, Adolphe Maxlaan 55/1, 1000 Brussel. Men is dankbaar voor elke inbreng.

Advertenties