Archive for februari, 2014

Vader Bernard Peckstadt brengt verslag uit over zijn pelgrimstocht naar de berg Athos

februari 20, 2014

OECUMENISCHE  STUDIE- EN WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN

 Verslag van de vergadering van woensdag 19 februari 2014

in de orthodoxe kerk te Brugge

Aanwezig:  Lies Ackaert, Lucas Debusschere, Francine Degrave, Adelbert Denaux, Wilfried Desrumaux, Marie Diet, Jacqueline Feys, Francine Fonteyne, Henk Laridon, Elizabeth Loze, Bernard Peckstadt, Philip Pintelon, Kurt Priem, Josine Van Caneghem,  Achille Venmans, José Vercaemst.

Verontschuldigd:  Lucas en Marilyn Croene-Porter, Patrick Desmarets, Agnes Jooren, Cyriel Moeyaert, Michel Nuttens, Laurentia Segers, Mariette Van den Abbeele, Nick Vandeputte, Guido Van der Meersch, Frans Van der Sar, Hendrik Van Houtte en Ward Vanoverbeke.

Gebedsmoment:DSC_0007

Samen met de gelovigen van de plaatselijke parochie nemen we deel aan de stemmige vesperdienst die wordt voorgegaan door ons medelid vader Bernard.

Werkvergadering:  vader Bernard Peckstadt brengt verslag uit over zijn pelgrimstocht naar de berg Athos

Aan de hand van geprojecteerde foto’s leert de spreker ons de betekenis van en het leven op de berg Athos kennen, de ‘Agion Oros’, de berg van de stilte.

DSC_0019Hij vertelt hoe dit schiereiland in de Egeïsche Zee wordt bewoond door meer dan tweeduizend monniken, verdeeld over twintig orthodoxe kloosters, twaalf skites (zijn kleinere kloosters) en dan nog wel een zeshonderd tal kelia (cellen) waar monniken heel alleen wonen en leven als kluizenaar tussen de natuur en met God.  Deze autonome regio met soevereine status in Griekenland, is niet alleen een bedevaartsplaats, maar vooral een oord van spiritualiteit en mystiek, vol Byzantijnse kunst die tot bezinning uitnodigt.

Daarom gelden er strenge regels: het aantal bezoekers wordt drastisch beperkt en ze kunnen er hoogstens vier dagen verblijven. Voor het bezoek is een toegangsvergunning nodig, afgeleverd door de monastieke autoriteiten. Vrouwen zijn er niet toegelaten, want volgens de legende is de Maagd Maria daar langs geweest en heeft gevraagd dat deze plaats zou toegewijd zijn aan haar. Zij zou de enige vrouw zijn die er geweest is. Verder is Athos de enige plaatst waar nooit een geboorte heeft plaatsgevonden en men wil dit zo houden. Allen zijn daar uit eigen wil heen gegaan. DSC_0016

 De spreker verhaalt de historiek van dit kloostergebied, dat al omstreeks het jaar 800 is gestart.  Hij vertelt over het leven van de monniken voor wie de dag om één uur ’s nachts begint volgens het athoniete uur. Ze leven en werken er in gemeenschap en hun dag wordt ingedeeld in drie periodes van acht uren:  een voor het gebed, een voor het werk en een voor de rust.

DSC_0018 Nog even aanstippen dat de berg Athos 2033 meter hoog is en dat het hele gebied werd gecatalogeerd als werelderfgoed. Kerken en kloostergebouwen zijn echte conservatoria van de Byzantijnse kunst, met niet alleen reeksen monumentale fresco’s, mozaïeken en beeldhouwwerken maar ook unieke sets van pictogrammen, reliekhouders, borduurwerk, meubels en liturgische voorwerpen. Waaronder zeldzame, oude interessante manuscripten.

Tenslotte gaf de spreker ons de raad bezoek de Athosberg, ongeacht je geloof of overtuiging en je beleeft er hoe dan ook een moment van intense spiritualiteit.

Mededelingen

⁃   Op 21 december werd bisschop Athenagoras Peckstadt te Brussel in de orthodoxe kathedraal van de Heilige Aartsengelen, plechtig geïntroniseerd als nieuwe Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg (oecumenisch patriarchaat van Constantinopel).  Onze hartelijke felicitaties.

⁃    Van 28 december tot 1 januari had in Straatsburg een Europese Taizé-ontmoeting plaats.

⁃    Op donderdag 6 maart is er in Ieper een Vredesdag met een goede samenwerking tussen de verschillende christelijke kerken.

⁃    Op vrijdag 7 maart krijgt Brugge het bezoek van de anglicaanse bisschop van Lincoln.  Hij wordt ontvangen door bisschop De Kesel en er volgt een ontmoeting met de link-werkgroep.

⁃    Op zaterdag 8 maart heeft de jaarlijkse Wereldgebedsdag plaats.  Op de vooravond (vrijdag 7 maart) wordt er in de anglicaanse kerk van Oostende (Langestraat) een oecumenische gebedsdienst gehouden.

⁃    Op zondag 23 maart, om 18.00 uur, zingt het Brasenose College Chapel Choir (University of Oxford) in de eucharistieviering in de anglicaanse kerk te Brugge (’t Keerske).  De toegang is er gratis.

⁃    Op Goede Vrijdag 18 april is er in Ieper een oecumenische Passietocht.  Start om 20.30 uur aan de Sint-Jakobskerk.

⁃   Op zaterdag 10 mei is er in het Bijbelhus Zevenkerken een studiedag over de Dode Zeerollen.  Spreker:  Hans Debel.

⁃   Op dinsdag 27 mei, om 19.00 uur, in de anglicaanse kerk te Brugge (’t Keerske):  een concert door het Taplow Girls Choir uit Berkshire.  Toegang: 5 euro, maar kinderen gratis.

⁃   In mei en juni worden er in Ieper televisieopnames gemaakt door de BBC, met onder meer de gebedsmomenten, waarrond de christelijke kerken in Ieper nauw samenwerken.

⁃   Op 6 december komt de anglicaanse aartsbisschop Desmund Tutu naar Mesen.

⁃  Kijk regelmatig eens naar onze weblog:  https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

Volgende vergadering:  dinsdag 1 april 2014 in de priorij O.L.V. Bethanië te Loppem:  de heer John van Schaik komt spreken over de actuele situatie van de kerken in Nederland.

(verslag:  Achille Venmans)

Agion Oros

Advertenties

Uitnodiging: Vesperdienst gevolgd door een “Getuigenis van een pelgrimstocht op de heilige Athosberg” door Vader Bernard

februari 8, 2014

UITNODIGING
Oecumenische studie- en Werkgroep West-Vlaanderen

woensdag 19 februari 2014 vanaf 18.15u

Vesperdienst om 18.30u

Broodmaaltijd

Vader Bernard Peckstadt
heeft er een “Getuigenis van een pelgrimstocht naar de Heilige “Athosberg”

Voordracht met power-point met prachtig beeldmateriaal.

Iedereen is welkom!

Gelieve uw aanwezigheid tijdig te melden!

Afbeelding

Nationale herdenking van de historische ontmoetingen tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras

februari 8, 2014

Nationale herdenking van de historische ontmoetingen tussen Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras

Athenagoras_Paulus_(1964)HERDENKING: Brussel – 14 februari 2014

Het is precies vijftig jaar geleden dat Paus Paulus VI en de Oecumenische Patriarch Athenagoras elkaar ontmoetten in Jeruzalem. Dat gebeurde op 5 januari 1964. Het was voor het eerst sedert 1439 dat de primaten van de Kerk van Rome en de Kerk van Constantinopel elkaar nog hadden ontmoet.

De Paus ging de patriarch tot aan de deur tegemoet, zij omhelsden elkaar en gaven elkaar de vredeskus. Ze baden samen het Onze Vader in het Grieks en in het Latijn. Aan het slot van hun ontmoeting gaven de Paus en de Oecumenische Patriarch (hij met instemming van zijn H. Synode) een gemeenschappelijke verklaring uit, waarin gewezen werd op de betekenis van deze samenkomst.

Deze ontmoeting is een vertrekpunt en is doorslaggevend geweest voor de dialoog en de verdere toenadering tussen de Orthodoxe en de Rooms-Katholieke Kerken en meer algemeen voor de dialoog tussen alle christelijke Kerken.

Ontmoeting met Paus Paulus VI(4) Deze historische gebeurtenis wordt herdacht:
op 14 februari 2014 om 19u30 te Brussel in de Sint–Niklaaskerk nabij de Beurs (Grote Markt)
met een oecumenisch avondgebed en met lezingen gegeven door twee vooraanstaande figuren:

de Groot Protopresbyter van de Oecumenische Troon, Eerw. Dr. Georgios Tsetsis (Genève)en Dom. Thomas Pott, osb, monnik van de Abdij van Chevetogne

Iedereen is uitgenodigd op deze feestelijke gebeurtenis!