Archive for oktober, 2013

E.H. Prof. Philippe Hallein over “Missie en evangelisatie”

oktober 30, 2013
DSC_0775

E.H. Prof. Philippe Hallein

Op dinsdag 29 oktober 2013 sprak E.H. Professor Philippe Hallein van het Grootseminarie te Brugge over “Missie en evangelisatie. Een behandeling van het conciliedecreet Ad Gentes. Het was een boeiende uitéénzetting met nadien nog enkele vragen en antwoorden.

Daarna waren er nog enkele mededelingen door onze voorzitter zoals naar gewoonte:

1. Op zaterdag 5 oktober 2013 werd de Reverend Augustine Ugochukwu Nwaekwe in een 3Eucharist with licensing” aangesteld als nieuwe anglikaanse priester voor Brugge en oostende. Onze felicitaties en welkom.
2. Op 16 oktober was er in Kortrijk een oecumenische avond in samenwerking tussen de Sint Michielsbeweging en de Protestantse kerk.

3. Op zaterdag 30 november vindt in Antwerpen de algemene vergadering plaats van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene. Thema: “Vernieuwing en hervorming van onze kerken. Leren van elkaar”.

Hoofdreferaat door Revd. canon Mark Collinson, deken van de Anglikaanse kerken in Nederland.

4. Van 28 december tot 1 januari 2014 is 3Is Christus verdeeld?” (1 kor 1,13). De teksten komen dit jaar uit Canada.

DSC_0777

Volgende vergadering

Dinsdag 12 november in ’t Keerske: Ds. Frans Van der Sar spreekt ons toe over zijn ervaringen en verblijf in Israël en brengt ons een persoonlijke getuigenis.

DSC_0780

Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe kerk), Dominee Frans Van Der Sar (Protestantse kerk), E.H. Henk Laridon (voorzitter van de studie en werkgroep West-Vlaanderen – Katholieke kerk), Reverend Augustine Nwaekwe (Anglikaanse Kerk), en E.H. Kurt Priem (rector van de kapel – Katholieke Kerk)

Advertenties

Verslag van de vergadering van 4 september 2013

oktober 28, 2013

OECUMENISCHE  STUDIE- EN WERKGROEP  WEST-VLAANDEREN

Verslag van de vergadering van woensdag 4 september 2013

in het orthodoxe klooster van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze

Aanwezig:  Lies Ackaert, Patrick Desmarets, Wilfried Desrumaux, Truus Dukel, Agnes Jooren, Henk Laridon, Elizabeth Loze, Cyriel Moeyaert, Michel Nuttens, Thomas Jacobs en Joan, Hildebrand Vander Maelen, Guido Van der Meersch, Frans van der Sar, Achille Venmans, José Vercaemst, Mariette Vandenabeele + een broeder en een sympathisant van de plaatselijke kloostergemeenschap.

Verontschuldigd:  Lucas en Marilyn Croene-Porter, Lucas Debusschere, Marie Diet, Bernard Peckstadt, Kurt Priem, Laurentia Segers, Josine Van Caneghem, Hendrik en mevrouw Van Houtte, Ward Vanoverbeke.

1.  Vesperdienst

Samen met de broeders van de plaatselijke kloostergemeenschap bidden we de vespers.

2.  Werkvergadering:  vader Thomas spreekt ons over “De Schrift in de Orthodoxe Kerk”

In de orthodoxe Kerk staat de Schrift centraal.  Het evangelieboek ligt steeds op het altaar, op zon- en feestdagen wordt het plechtig de kerk binnengedragen, het is er bij de biecht en bij de ziekenzalving.  We kunnen zoals Augustinus spreken van het ‘sacrament van de Schrift’, het ‘sacrament van het Woord.  Daarbij vormen het Oude en het Nieuwe Testament één geheel.  De Schrift niet kennen is aan de afgrond staan, klaar om er in neer te storten.

De orthodoxen geloven dat in de Schrift God tot ons spreekt.  Enerzijds heeft dat een menselijk aspect, want het is door mensen geschreven; anderzijds heeft het iets goddelijks.  We moeten de Schrift immers benaderen vanuit een vorm van gehoorzaamheid.  We moeten leren luisteren en wel met verwondering en verbijstering, omdat God tot ons spreekt.  We moeten leren de Woorden horen zoals ze gezegd zijn.  Vandaar dit gevoel van gehoorzaamheid. Elk geschrift is gebonden aan de liturgie en daarom is de liturgie een Bijbels gebeuren.

Elke uitleg dient patristisch te zijn.  Hoe begrepen de apostelen het, hun leerlingen en de heilige vaders?  Mogen we hier spreken van de traditie?  Dit belet niet dat er twee tendensen zijn:  de Alexandrijnse met een meer allegorische benadering en de Anthiocheense die letterlijk interpreteert.

Belangrijk nog is de ‘typologie’.  Alles in de Bijbel verwijst naar Christus en is gericht op de redding en de verlossing van de mens.  Dit moeten we absoluut leren ontdekken.  De Bijbel is het boek van de Kerk!  Of zoals iemand het verwoordde:  ‘de Schrift is de biografie van de vleesgeworden God’.

3.  Mededelingen

⁃     We gedenken in ons gebed:  Pater Jean-Marie Van Cangh o.p., overleden op 21 mei 2013.  Hij was een van de grote bezielers van het tijdschrift ‘Werk voor het Oosten’.  Op 10 september 2009 kwam hij in onze groep spreken in Bethanië.  Ook de vader van ds. Frans van der Sar, die in augustus overleed.
⁃     Felicitaties voor mgr. Athenagoras Peckstadt, bisschop van Sinope (10 jaar bisschop) en vader Bernard Peckstadt (10 jaar diaken en priester), alsook  voor Sam en Renée Simons-Hugaerts, die 60 jaar gehuwd zijn.
⁃     Op 15 augustus werd er in het orthodoxe klooster van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze, de 25 jaar kerkwijding gevierd, alsook 25 jaar priesterwijding  van ons medelid, hegoumen Joan.  Hegoumen betekent ‘aanvoerder’, waardoor hij later de opvolger van vader Thomas wordt.  Aartsbisschop Simon ging daarbij voor.
⁃      Nieuws uit de anglicaanse kerk:  de rev. Augustine Nwaekwe werd benoemd tot nieuwe anglicaanse priester voor Brugge-Oostende.  Hij wordt aangesteld in St.-Peters (Keerske) Brugge op 5 oktober.  De anglicaanse bisschop voor Europa, rev. dr. Geoffrey Rowell, bisschop van Gibraltar, heeft aangekondigd dat hij in november afscheid neemt en met emeritaat gaat.
⁃      Op het internet is een weblog gemaakt voor de verschillende christelijke kerken in Brugge. Adres: kerkenbrugge.wordpress.com.  Neem eens een kijkje!
⁃     Op zaterdag 30 november vindt in Antwerpen de algemene vergaderng plaats van de Nationale Katholieke Commissie voor Oecumene.  Thema:  ‘Vernieuwing en hervorming van onze Kerken. Leren van elkaar’.  Hoofdreferaat door rev. Canon Mark Collinson, deken van de anglicaanse kerken in Nederland.
⁃     Nieuw e-mailadres van onze voorzitter:  henk.laridon@vives.be

Uitnodiging : “Over missie en evangelisatie” Prof. Philippe Hallein

oktober 28, 2013

Aan de leden van de Oecumenische studie- en werkgroep,

Beste leden,

Onze volgende vergadering is op dinsdagavond 29 oktober 2013 in de Oecumenische kapel, Ezelstraat 83 te Brugge.
Prof. Philippe Hallein komt spreken over missie en evangelisatie.

Iedereen is van harte welkom.

Volgende vergaderingen:

– Dinsdag 12 november 2013 in ’t Keerske te Brugge: Ds. Frans Van der Sar brengt ons een levensgetuigenis en spreekt ons toe over zijn ervaringen en verblijf in Israël.

– Donderdag 12 december 2013 in de Oecumenische kapel te Brugge: Priester Jo Hanssens spreekt over 40 jaar Pax Christi Vlaanderen.

Met oecumenische groeten,
Henk Laridon
voorzitter

henk.laridon@vives.be  (nieuw e-mailadres)

STP68252

Onze Oecumenische kapel te Brugge