Archive for juli, 2013

Uitnodiging: volgende vergadering op 4 – 09 – 2013

juli 25, 2013

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep

Beste leden,

Nu reeds voor uw agenda:

Onze volgende bijeenkomst, meteen de eerste bijeenkomst van het volgend werkjaar, zal plaatsvinden op woensdagavond  4 september 2013 in het Orthodox klooster ‘de Moeder Gods Troosteres’ te Pervijze.

58b6add0-7353-4e57-a7fb-df7bdeb249b8Vader Thomas zal ons graag ontvangen en toespreken.

Aan allen een deugddoende zomervakantie.

Henk Laridon
voorzitter

Advertenties

Een delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat in het Vaticaan voor het patroonfeest van de Kerk van Rome

juli 25, 2013
Vaticaan_1

Zijne Eminentie Metropoliet Ioannis (Zizioulas) van Pergamon en Zijne Heiligheid Paus Franciscus

Vaticaan – Een delegatie van het Oecumenische Patriarchaat van Constantinopel nam van 27 tot 29 juni 2013 in het Vaticaan deel aan de feestelijkheden rond het feest van de Heiligen Petrus en Paulus (29 juni). De delegatie bestond uit Zijne Eminentie Metropoliet Ioannis (Zizioulas) van Pergamon, Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras (Peckstadt) van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België, en de Zeer Eerwaarde Archimandriet Prodromos Xenakis, onder-secretaris van de Heilige Synode van Kreta.

Op 28 juni heeft Zijne Heiligheid Paus Franciscus I de delegatie in privé-audiëntie ontvangen in het Apostolisch Paleis. Wij moeten geen schrik hebben van een ware oecumenische dialoog. Dat heeft paus Franciscus gisteren gezegd bij de ontvangst van een delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. In zijn toespraak zei Franciscus I met grote aandacht het werk van de gemengde commissie voor de theologische dialoog tussen de Rooms-Katholieke en de Orthodoxe Kerken te volgen.

Nadien werden de leden van de patriarchale delegatie uitgenodigd om met de Paus het middagmaal te gebruiken, iets wat eerder uitzonderlijk is. Daar hadden ze de gelegenheid zich gedurende meer dan 2u te onderhouden met de Paus en dit in een heel gemoedelijke sfeer.3180-01612

De delegatie van het Oecumenisch Patriarchaat had ook een onderhoud met Kardinaal Kurt Koch, voorzitte van de Pauselijke Raad voor de bevordering van de Eénheid der Christenen, en met diens medewerkers. De volgende dag was ze ook aanwezig tijdens het patroonsfeest van de Heilige Petrus en Paulus in Rome, meer bepaald tijdens de Eucharistieviering voorgegaan door Paus Franciscus in de Sint Pietersbasiliek.

Bisschop Athenagoras van Sinope (Lid van onze Oecumenische studiegroep van West-Vlaanderen) ontvangen door Zijne Heiligheid Paus Franciscus i.

Bisschop Athenagoras van Sinope (Lid van onze Oecumenische studiegroep van West-Vlaanderen) ontvangen door Zijne Heiligheid Paus Franciscus I.

De Paus legde overigens, ter gelegenheid van de feestdag van de heilige Petrus en Paulus, in de Sint-Pietersbasiliek het pallium op aan de nieuwe aartsbisschoppen.

Het is sinds 1969 dat het Oecumenisch Patriarchaat jaarlijks een officiële naar het Vaticaan stuurt in het kader van de vieringen van de feestdag van de H. Petrus en H. Paulus. Rome stuurt op zijn beurt jaarlijks een delegatie richting Constantinopel ter gelegenheid van het feest van de Heilige Andreas, de patroonheilige van het Oecumenisch Patriarchaat.

Met de uitwisseling van delegaties bij belangrijke gelegenheden willen het Vaticaan en het Oecumenische Patriarchaat hun onderlinge relaties en verstandhouding versterken.

KLIK HIER VOOR: BRIEF OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS (engels)

KLIK HIER VOOR: FOTOALBUM

KLIK HIER VOOR: VIDEO VAN DE ONTMOETING

Audientie_Paus_2013_006