Archive for juni, 2011

Oecumenische Pinkstergebedswandeling in Brugge

juni 16, 2011
Start van de Oecumenische Pinkstergebedswandeling te Brugge

Start van de Oecumenische Pinkstergebedswandeling te Brugge

Op woensdag 15 juni 2011 vond in Brugge een Interkerkelijke Gebedswandeling plaats. Het initiatief werd genomen door de Oecumenische Studie- en Werkgroep van West-Vlaanderen.
De gebedstocht begon om 19.30u met gebed en zang in de Heilige Basiliuskapel, de Basiliek van het het Heilig bloed, voorgegaan door Eeerwaarde Heer Henk Laridon (Rooms-Katholiek), vervolgens ging men te voet naar ‘Keerske waar eerst Reverend Father Clifford Owen (Anglikaanse-Kerk) er sprak over zijn Oecumenische ontmoetingen en eindigde met een gebed.
In dezelfde kerk nam nadien Dominee Cor de Beun van de (Protestantse Kerk) het woord en sprak er ook over het Pinksterfeest en gaf nadien wat uitleg over de schilderijen die in zijn Kerk tentoongesteld waren.
Van het ‘Keerske trok men nadien naar de orthodoxe kerk waar wij een Gebedsdienst bijwoonden voorgegaan door Vader Bernard Peckstadt (Orthodoxe Kerk). Deze gebedsviering werd verzorgd door mooie gezangen welke polyfonisch gezongen werden in in het teken stonden van Pinksteren.

E.H. Kurt Priem rector van de Oecumenische kapel

E.H. Kurt Priem rector van de Oecumenische kapel

Tijdens deze gebedsdienst gaf Vader Bernard ook een homilie over de Heilige Geest gezien uit orthodox standpunt. Tenslotte werd de dienst afgesloten met een hymne welke in het Slavisch werd gezongen tot de Moeder Gods.
De Pinkstergebedstocht werd afgerond in de Oecumenische Kapel waar er nog korte dienst was voorgegaan door Eerwaarde Heer Kurt Priem rector van de Kapel. Deze dienst werd afgewisseld door gebed en zang.

Nadien werd iedereen een glaasje aangeboden in de parochiezaal van de Orthodoxe parochie, boven de Oecumenische kapel. Mogen wij allen verder de gezamelijke boodschappers zijn van de Heilige Geest in deze mooie stad Brugge en omliggende streek, waar Hij te vaak en bij zovelen de Grote Onbekende is gebleven.
Tenslotte hopen wij met dit initiatief verder te gaan met hopelijk nog meer deelnemers aan dit heel zinvol initiatief.

dsc_0038-1

De voorgangers tijdens de Oecumenische Pinkstergebedswandeling: v.l.n.r. Dom Cor de Beun, Vader Bernard Peckstadt, Father Clifford Owen, E.H. Kurt Priem en E.H. Henk Laridon.

Voor meer foto’s van de Oecumenische Pinkstergebedswandeling: KLIK HIER

Advertenties