Archive for juli, 2010

juli 11, 2010

Mgr de kesel

BRUGGE – 10 juli 2010. De nieuwe bisschop van Brugge, mgr. Jozef De Kesel (63), viel zaterdagmiddag een bijzonder enthousiast onthaal te beurt.

Voor de talrijk aanwezige gelovigen uit het bisdom Brugge, traditioneel een van de meest levendige bisdommen en een van de sterkhouders van de katholieke Kerk in ons land, betekende deze plechtigheid na de moeilijke maanden een hart onder de riem. Ruim 1.600 gelovigen woonden zaterdag in de Sint-Salvatorskathedraal van Brugge de aanstelling bij van Jozef De Kesel tot zesentwintigste bisschop van Brugge.
Het was kardinaal Godfried Danneels die Jozef De Kesel uitnodigde om plaats te nemen in de bisschopszetel en hem zijn herderlijke staf overhandigde. Maar eerst las kanunnik-vicaris Koen Vanhoutte, die het bisdom na het ontslag van Mgr. Roger Vangheluwe tijdelijk leidde, de bulle of de benoemingsbrief van paus Benedictus XVI voor.
Het was een mooie, aangrijpende viering, een bisschop die bekende dat hij slechts mens is maar ook dat hij gelooft dat hij met de gelovigen dit bisdom opnieuw een krachtig elan zal geven.

Op het einde van de dienst was er een minutenlang applaus, niet alleen voor de nieuwe bisschop, maar ook voor de dezer dagen zwaar beproefde kardinaal Godfried Danneels, die de bemoediging dankbaar in ontvangst nam. Dat waren zaterdagmiddag de belangrijkste ingrediënten in de installatieviering van de nieuwe bisschop van Brugge, mgr. Jozef De Kesel, in aanwezigheid van de pauselijke nuntius Giacinto Berloco, kardinaal Godfried Danneels, aartsbisschop Léonard en vrijwel het voltallige Belgische episcopaat. Opgemerkte aanwezige was ook mgr. Hans van den Hende, de bisschop van Breda. Onder de aanwezigen waren ook gouverneur Paul Breyne en burgemeester Patrick Moenaert van Brugge, alsook vertegenwoordigers van de andere christelijke godsdiensten woonden Athenagoras Peckstadt (bisschop van Sinope; hulpbisschop van het orthodox aartsbisdom België), Guy Liagre (Dominee en synodevoorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België), Bernard Peckstadt (rector orthodoxe parochie HH. Konstantijn en Helena, Brugge), deze plechtige gebedsdienst bij.

foto_1278798465In zijn homilie spoorde mgr Jozef De Kesel de gelovigen aan tot een terugkeer naar het essentiële, naar God: “Daarvoor dient de Kerk: om mensen te helpen in hun zoektocht naar God, om hen te helpen in Hem te geloven, naar Hem te luisteren, tot Hem te bidden en Hem lief te hebben. In dat alles wil ik uw herder zijn. Maar er is niet alleen het eerste gebod.
Er is ook het tweede. Even essentieel. Wie God zoekt, wordt niet wereldvreemd. Je krijgt een nieuw hart en nieuwe ogen en je bemerkt je medemens, niet alleen je verwanten en vrienden, maar ook wie je niet kende, met wie je zogenaamd niets te maken hebt of die het niet verdient. Zoals de Samaritaan de naaste werd van hem die in handen van rovers was gevallen.

Zoals God ons heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Wie God zoekt, krijgt ook een groot hart voor de mensen. De Kerk mag de diepe menselijkheid nooit uit het oog verliezen. Zij is er niet alleen om ons te leren God lief te hebben; ze is er ook om te leren mensen lief te hebben. Daarom mag ze nooit hooghartig zijn, zich niet hoger wanen dan de andere, maar meelevend en meevoelend, niet heersend maar dienend.

Op zondag 11 juli 2010 vervulde mgr. De Kesel reeds meteen zijn eerste opdracht. In diezelfde Sint-Salvatorskathedraal wij dde hij Lode Vandeputte tot priester.Met mgr de kesel

Graag willen wij in naam van de Oecumenische studie en gebedsgroep van West-Vlaanderen mgr Jozef de Kesel van harte feliciteren met zijn intronisatie als bisschop van Brugge, en wij wensen hem NOG VELE JAREN toe!

(Bron: Kerknet)

Advertenties