4. Oecumenische kapel

450px-Brugge_Boeveriestraat_kapel_refugium_Sint-Andriesabdij

De eerste oecumenische kapel te Brugge – Boeverierstraat

De eerste oecumenische kapel in Brugge werd ingericht in de vroegere kapel van de zusters kapucinessen in de Boeveriestraat en officieel in gebruik genomen op vrijdag 1 juni 1973 met een oecumenische viering met vertegenwoordigers van de rooms-katholieke en protestantse geloofsgemeenschappen in Brugge en muzikale omlijsting door een orthodox koor uit Gent. Stichter en eerste rector van de kapel was de kapucijn Roger Reuse (°Brugge, 1916-+Izegem 2008).

Over de stichting van een kerk van de éénheid in Brugge (1 juni 1973)

Voor de overste van het Kapucijnenklooster, pater Reuse, is dit een verwezenlijking van een lang gekoesterde droom. De Kapucijnenpater had enkele tijd geleden in de beroemde Taizégezien wat de eenheid onder de christenen kan betekenen. En wat broederlijkheid onder mensen van verscheidene godsdiensten kan worden. Daarom dacht hij eraan, de vroegere kapel van de kapucinessen, het enige wat van het vroegere klooster werd overgehouden in te richten in een oecumenische kapel. Dat wil zeggen een kapel waar alle christelijke godsdienstenplechtigheden kunnen worden gehouden, anglikaanse, protestantse, katholieke en orthodoxe. Of zelfs gezamenlijke voor mensen van verscheidene geloofsinrichtingen.

Mgr Bonny en Pater reuse

Links E.H. Johan Bonny ( nu Z.E. Bisschop Bonny van Antwerpen) en rechts Pater Roger Reuse, stichter van de oecumenische kapel.

Deze kapel werd toen officieel in gebruik genomen, tijdens een oecumenische plechtigheid die werd voorgegaan door pater Roger Reuse zelf en werd opgeluisterd door een vierstemmig orthodox koor uit Gent. Deze dienst werd bijgewoond door het toenmalige stadsbestuur.Er werd ook een oecumenische comissie opgericht en bestond uit E.H.  Adelbert Denaux, prof aan het Groot seminarie, Dominee-Emiritus Jacob de Vries, Zuster K. Dhooge van Sint Andreas (congregatie die een huis heeft in Taizé, dr. jur. Ignace Peckstadt als afgevaardigde van de orthodoxe Kerk (nu aartspriester Ignace-orthodoxe kerk van Gent), Zuster Michaël Trimbos van de abdij te Maele, Pater prior van e abdij van Steenbrugge en tenslotte Pater Roger Reuze zelf.

In 1992 kreeg de kapel zowel een nieuwe rector als een nieuw onderkomen.

Pater Reuse werd als rector opgevolgd door Johan Bonny, toen nog professor en archivaris van het Grootseminarie en huidig bisschop van Antwerpen. Toen de kapel in de Boeveriestraat werd ingenomen door het aanpalende Holiday Inn-hotel stelde het Brugse stadsbestuur de kapel van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat ter beschikking.

Saint-Josse

Pelgrimsinsigne van Sint-Joos (14de eeuw; h.76 mm; vondst te Ieper – © J. Koldewey, Geloof & geluk. Sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen, Lannoo, 2006, p.217)

Het Sint-Joosgodshuis werd gesticht als passantenhuis voor reizigers, zwervers en daklozen. Het was toegewijd aan de monnik en eremiet Sint-Joos (+ca. 668). Middeleeuwse pelgrims trokken naar zijn graf in Saint-Josse-sur-Mer, op 180 km. van Brugge.

De devotie tot deze heilige, wiens feest gevierd werd op 13 december, verspreidde zich ook in Duitsland (Prüm, Landshut) en Engeland (Winchester). Al in 1287 bestond er in Brugge een Sint-Joosgilde. In 1352 schonken Jan Scalleballe en gezellen aan de gilde een huis en negen aanpalende kamers, afgesloten met een poort, om als hospitaal te dienen.

Dit passantenhuis stond toen nog bij de Ezelpoort, maar werd wellicht tegen het einde van de 14de eeuw overgebracht naar de Ezelstraat. De kapel in gotische stijl werd in 1449 ingewijd door bisschop Willem van Sarepta. Het hoofdaltaar was toegewijd aan Sint-Joos en verder waren er zijaltaren ter ere van het H.-Kruis en O.-L.-Vrouw. Tussen 1454 en 1460 werden het portaal en de nieuwe gastenkamer gebouwd.

sint-joos def

Sint-Joos afgebeeld als pelgrim op de 15de-eeuwse deurnaald van het godshuis (© A. Vandewalle, De beurdenaars en het beheer van het Sint-Jooshuis te Brugge, 15de-16de eeuw – ““Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis”, 130 (1993), p.151).

Door stichtingen van Judocus Lambrecht (+1593), kanunnik van het Brugse Sint-Donaaskapittel, in 1578 en 1585 werd het Sint-Jooshuis omgevormd tot een echt godshuis, met dertien kamers voor oude mannen, bijgestaan door één oude vrouw. Lambrecht werd begraven in de kapel van zijn patroonheilige. Een albasten gedenksteen van deze fundatie in renaissancestijl, waarin verwezen wordt naar de voetwassing van de apostelen, is ingewerkt in de muur van het koor van de kapel. De vensters langs de Ezelstraat zijn 18de-eeuws, net als de afsluitingswand tussen de kapel en de doorgang naar de tuin. De kapel, het portaal en het passantenhuis vormen het oudste deel van het godshuis, waarvan het beheer mede in handen was van het officie van de beurdenaars, kleine visverkopers die in een mand (“beurde”) vis naar de markt brachten en per aangevoerde mand een vaste som afstonden aan de Sint-Joosgilde. Het beurdenaarsgezelschap ondersteunde in 1578 de stichting van kanunnik Lambrecht en bedong in ruil dat er steeds twee bejaarde leden in het godshuis terecht konden. In de Franse tijd werd het hele complex net als alle andere godshuizen geconfisqueerd en is tegenwoordig eigendom van het OCMW.

De Oecumenische kapel - buitenzicht

De Oecumenische kapel – buitenzicht

In de 19de eeuw diende het onder meer als militair hospitaal en als zondagsschool voor de Sint-Jacobsparochie, om daarna te vervallen tot een opslagplaats. In 1958 werden de gevels van de kapel en het passantenhuis gerestaureerd. Door de samenwerking van het stadsbestuur, het OCMW en de VZW Oecumene-Brugge kreeg het opnieuw een religieuze bestemming.

E.H. Kurt Priem, rector van de oecumenische kapel

E.H. Kurt Priem, rector van de oecumenische kapel

De vernieuwde oecumenische kapel werd plechtig ingewijd op 27 mei 1992. Toen rector Bonny staflid werd van de Raad voor de eenheid van de kerken in Rome, werd hij eind 1997 opgevolgd door de oud-pastoor van Kruiskerke, Pieter De Roeck. In juni 2000 werd hij opgevolgd door Kurt Priem, bisschoppelijk archivaris en professor en archivaris van het Grootseminarie. Ook de Sint-Egidiusgemeenschap hield er een tijd gebedsdiensten.

Omdat de orthodoxe parochie van de HH.Helena en Konstantijn uitbreiding zocht, kwam er vervolgens een ruil tot stand met de VZW Oecumene-Brugge. De kapel werd in de loop van 2006 grondig gerestaureerd door het OCMW, waarbij ook de gevel langs de Ezelstraat opnieuw werd beschilderd. Ook het interieur van de kapel werd aangepast aan de orthodoxe traditie.

Na de inwijding van de orthodoxe parochiekerk werd de oecumenische kapel ondergebracht in het vroegere passantenhuis, die tot dan diende als orthodoxe bidplaats.

Bij de heropening van de oecumenische kapel -

Bij de heropening van de oecumenische kapel – 14 oktober 2008

De kapel werd terug in gebruik genomen op 14 oktober 2008. De oecumenische kapel wordt geregeld gebruikt voor gebedsvieringen en vergaderingen en kan bezocht worden na afspraak met de rector.

Oecumenische Pinkstergebedswandeling

Fotomontage van de interkerkelijke gebedstocht in Brugge op 30 mei 2012

E.H. Kurt Priem

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s


%d bloggers liken dit: