Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

maart 23, 2019

Uitstap van de Oecumenische werkgroep van Ieper aan Brugge

21 maart 2019

Op donderdag 21 maart 2019 nam de oecumenische werkgroep van Ieper het initiatief om een bezoek te brengen aan Brugge. Aanleiding was het feit dat pater kapucijn Boni Van Looveren, tot vorig jaar september pastoor van de parochie OLV-Middelares te Ieper en stichtend lid van de oecumenische werkgroep aldaar, nu bij zijn medebroeders kapucijnen te Brugge woont.

Met een delegatie van de evangelische, protestantse, orthodoxe en katholieke kerkgemeenschappen van Ieper trokken we naar Brugge en bezochten er pater Boni in zijn nieuwe stek. Vanuit de anglicaanse kerkgemeenschap was niemand aanwezig daar er op dit ogenblik geen kapelaan is te Ieper.  Weldra komt een nieuwe anglicaanse priester ons in Ieper vervoegen. Na de koffie met gebak brachten we een geleid bezoek aan de Sint-Salvatorskathedraal.

Daarna wandelden we richting Ezelstraat waar we in de oecumenische kapel opgewacht werden door vader Bernard Peckstadt. Onze gids in de kathedraal, conservator Dirk Desmet en goeie vriend van Ghislain,  wist ons zo danig hard te boeien dat we de tijd wat over het hoofd hadden gezien en eigenlijk rijkelijk te laat aankwamen volgens de afspraak bij vader Bernard. Geen nood, we werden er hartelijk verwelkomd.

Vader Bernard gaf ons eerst een historische schets van hoe de oecumenische kapel ontstaan is en over de voorgeschiedenis van het gebouw. Voor de overste van de kapucijnen te Brugge, pater Reuse, is de stichting van de oecumenische kapel een lang verwachte droom die dank zij zijn inspanningen in 1973 een werkelijkheid werd. De eerste oecumenische stek te Brugge was dus bij de paters kapucijnen.

DSC_0222.JPG

In 1992 kreeg de kapel een nieuw onderkomen in de kapel van het Sint-Joosgodshuis in de Ezelstraat, een gebouw dat het Brugse stadsbestuur ter beschikking stelde. E.H. Johan Bonny, toen nog professor van het grootseminarie te Brugge werd er de rector. Later werd hij in eerste instantie opgevold door Pieter De Roeck, oud-pastoor an Kruiskerke en dan door E.H. Kurt Priem.

De kapel werd in de loop van 2006 grondig gerestaureerd door het OCMW, waarbij ook de gevel langs de Ezelstraat opnieuw werd beschilderd. We waren eveneens getuige van een prachtig nieuw interieur aangepast aan de orthodoxe traditie.

Na de inwijding van de orthodoxe parochiekerk werd de oecumenische kapel ondergebracht in het vroegere passantenhuis, welke tot dan diende als orthodoxe bidplaats.

Uiteraard brachten we een bezoek aan de orthodoxe kerk dat met een zeer fraai interieur voorzien van zeer mooie iconen en kroonluchters in byzantijnse stijl een bijzondere bijdrage levert telkens er een liturgische viering plaats heeft. Vader Bernard wist trots te vertellen dat er heel wat kerkgangers zijn op zondag en zeker tijdens de paaswake, een hoogtepunt in het liturgisch jaar.

We sloten het bezoek af met een heerlijk kopje koffie die door mevrouw Lucienne, een dame van de binnenkoer en Violetta, een Bulgaarse dame voor ons hadden klaargezet. Oprecht jammer dat we niet langer konden blijven, maar toch dankbaar voor de mooie uiteenzetting van vader Bernard, verlieten we de oecumenische kapel.

Maar… niet zonder een cadeautje, want we kregen elk nog een prachtig boek mee met als titel: “Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe kerk Brugge”

We eindigden de dag met een gezamenlijk etentje in een knus restaurantje te Brugge en namen later op de avond afscheid van pater Boni maar niet zonder eerst nog goeiendag te zeggen aan een zekere Broos.

Dankbaar om zoveel moois dat we samen in de oecumene met elkaar mochten delen reden we weer huiswaarts.

Advertenties

Uitnodiging vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen – 28 maart 2019 in Waregem

maart 21, 2019

UITNODIGING

Vergadering van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen
28 maart 2019 in Waregem

 

Aan de leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Beste leden,

Graag herinner ik u aan onze bijeenkomst op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

medium.jpg

Voor de agenda:

Een volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 28 maart in Waregem, waar ik jullie uitnodig voor gebed in de kerk en vergadering in de dekenij (Markt 32).

Mevr. Jima Kasbarsoum zal ons vertellen over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. We hebben het ook nog over enkele mooie oecumenische gedachten van protestants theoloog Dietrich Bonhoeffer.

Beste groeten,

Henk Laridon,

voorzitter

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019

maart 20, 2019

Verslag van  de vergadering van dinsdag 19 februari 2019
in de evangelische kerk, Naaldenstraat 18 te Brugge

Verslag

Gebedsmoment, geleid door Patrick en zijn muzikanten

Broodmaaltijd

Werkvergadering:

Vrij_Evangelische_kerk_Brugge.jpgPredikant Patrick Couchement stelde zijn gemeente voor. Deze evangelische kerk behoort tot de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG), die op hun beurt behoren tot de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV). De Brugse gemeente bestaat reeds 99 jaar en is opgericht door mensen afkomstig uit de Verenigde Staten.
Wekelijks is er een eredienst en één keer per maand viert men het avondmaal. Aan de voorwand in de kerk hangt een groot kruis en de spreuk: ‘Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’.

 

De vrije evangelische gemeenten vormen een stroming binnen het protestantisme. Alle stromingen leggen een eigen nadruk. De vrije evangelische gemeenten zijn nogal vrij en bepalen zelf hun inrichting. Deze gemeente wil de nadruk leggen op het evangelie (betekent redding en genade), de persoonlijke bekering, het persoonlijk bidden, Bijbellezen, het vormen van gemeenschap, evangelisatie. Er is maandelijks een gebedsavond en ook maandelijks een bijeenkomst voor vrouwen en mannen apart en voor de jeugd. Ook is er ruimte voor een uitstap en ‘potluck’. Men probeert het nuttige aan het aangename te paren.

Het doopsel gebeurt op volwassen leeftijd, door volledige onderdompeling. In de kerk is op het podium, onder een luik, een levensgrote doopvont. Er wordt veel gezongen. Veel opwekkingsliederen. De voorganger staat vooraan, zonder gewaad, samen met muzikanten.
Opvallend is de huiver tegenover ritualisme en verstarring. Men houdt niet van vaste rituelen. Gebeden die te vaak herhaald worden (zoals het Onze Vader) hebben het gevaar voor gewoontevorming en ritualisme met zich. Als symbolen kennen ze nauwelijks meer dan het kruis en de ichtus. De voorganger wordt gekozen door de gemeente zelf.
Predikant Patrick Couchement werkt actief mee aan een evangelisatieproject via de radio.

De heer Joost Bastiaens stelde ons het werk van Trans World Radio voor. Dit project bestaat reeds 65 jaar en heeft als doel evangelisatie via de radio. In België bestaat het reeds 55 jaar. Het bestaat nu wereldwijd. Men zendt uit (in de ether) in 160 landen en in meer dan 50 talen.
In het Brugse gebeuren de uitzendingen vanuit Sint-Kruis.
Bedoeling is het evangelie te brengen op plaatsen en aan mensen, die hier anders  niet de kans toe hebben. Het Bijbelvers Matteüs 28,19 is hierbij stichtend.
Joost toonde ons schrijnende getuigenissen uit Noord-Korea.

Met enkele filmfragmenten werd ons het werk van TWR getoond. We kregen beelden uit Noord-Korea, China en Centraal-Afrika.
TWR is ook actief via het internet, met internetradio. Voor Vlaanderen kwam er onlangs een nieuw programma ‘Melk en Honing’. Men wil het evangelie brengen op een eigentijdse wijze, creatief met Bijbelstudies en overdenkingen, met beeld, zang en muziek. We kregen de brochure ‘Ik ga voor je uit’.
Alle info is te vinden op www.twr.be

Variapunten:

1) Op 11 januari 2019 overleed op 68-jarige leeftijd de Russisch-orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs). Hij was de stichter van het orthodox klooster te Pervijze. De uitvaartdienst vond plaats op zaterdag 19 januari in het klooster van de Moeder Gods Troosteres te Pervijze.

2) Onze hartelijke dank aan ieder die meegewerkt heeft of aanwezig was in vieringen tijdens de Bidweek voor de eenheid. Een heel mooie dienst in de kathedraal te Brugge, met hartelijke dank aan Jannica en het koor van de Protestantse gemeente.
In het kader van de link tussen de bisdommen Brugge, Lincoln en Nottingham ging pr. Kurt Priem de homilie verzorgen in het Engelse Lincoln.

3) Op zondag 7 april om 14.00 u. in de abdijkerk van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken te Brugge zal mevr. Jannica de Prenter in de Protestantse gemeente (VPKB) ingezegend worden in het ambt van predikant. Onze hartelijke gelukwensen en gebed.

4) Het tijdschrift ARC-nieuws (met nieuws over de contacten tussen Rooms-katholieke en Anglicaanse kerk) houdt, na 45 jaar, op te bestaan. Men schakelt over naar het brengen van het nieuws via een blog.
In 2021 plant men een herdenkingsviering van 100 jaar Mechelse gesprekken.

5) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com/

6) Volgende vergadering: donderdag 28 maart in Waregem. Mevr. Jima Kasbarsoum spreekt over de Syrisch-orthodoxe gemeenschap in Waregem. Voorts geven we enkele oecumenische gedachten van de protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

(Verslag: H. Laridon)

 

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van Brugge

februari 21, 2019

Aanstelling van Priester  Lieven Soetaert tot pastoor en Deken van BruggeIMG_6481.jpeg

Op zondag 3 februari 2019 werd Priester Lieven Soetaert aangesteld als nieuwe pastoor-deken van de pastorale eenheid Sint-Donatius Brugge. De Sint Salavatorskathedraal van de liep op deze zondagnamiddag vol voor de officiële aanstelling van Priester Lieven Soetaert tot nieuw pastoor-deken van Brugge. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering en de dienst werd heel mooi verzorgd door het kathedraal koor o.l.v. Ignace Thevelein.

Lieven Soetaert was tot nu toe deken van het decanaat Blankenberge-Oostkust en pastoor van de pastorale eenheid Maria, Ster-der-Zee Blankenberge-Zuienkerke, en werd met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot deken van het decanaat Brugge en pastoor van de pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge. De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Onze Orthodoxe kerk werd vertegenwoordigd door Aartspriester Bernard Peckstadt, de Protetstantse Kerk werd vertegenwoordigd door Jannica de Prenter.

IMG_6486.jpeg

De nieuwe deken Lieven Soetaert met Vader Bernard Peckstadt

De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Daarna volgde een receptie in zaal Tabigha, in het Sint-Jozefinstituutte Brugge. Wij willen Deken Lieven Soetaert van harte feliciteren en wensen hem veel moed in zijn nieuw dienstwerk.

Aanstelling en inzegening van de nieuwe Predikant in de Protestantse gemeente VPKB – Mevr. Jannica de Prenter

januari 29, 2019

DSC_0221.JPGBeste leden van de Oecumenische Studie- en Werkgroep,

Mijn hartelijke dank aan ieder die aan de voorbije Oecumenische gebedsweek heeft meegewerkt of deelgenomen.

– Ik mag jullie het goede nieuws aankondigen dat ons medelid mevr. Jannica de Prenter op zondag 7 april in ’t Keerske in Brugge zal ingezegend worden in het ambt van  predikant in de Protestantse gemeente VPKB (zie bijlage).
Allen welkom!

hartelijke groeten,

Henk Laridon,

voorzitter

save the date_andere kerken-page-001.jpg

 

Uitnodiging: Evangelische kerk – 19 februari 2019

januari 29, 2019

Beste leden van de oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen,

Ik kondig meteen de volgende vergadering aan:

i282882364556979868._szw480h1280_.jpg

19 februari om 18.30 u.​  in de evangelische kerk.

Nog eens herinneren aan onze komende vergadering te Brugge op dinsdag 19 februari 2019 in de evangelische kerk in de Naaldenstraat 18 (centrum).

Naast een toelichting door ons medelid en predikant Patrick Couchement, krijgen we een toelichting bij de werking van een project van wereldwijde evangelisatie via de radio: ‘Trans World Radio’.

Wie met de wagen komt wordt aangeraden de stad binnen te rijden via de Ezelstraat en verderop in de Sint-Jakobsstraat de parking Biekorf te nemen.

We worden ontvangen door ons medelid Patrick Couchement.

Met oecumenische groeten,

Henk Laridon
voorzitter

Overlijden van Archimandriet Vader Thomas, Higoumen van het klooster Moeder Gods Troosteres der bedroefden.

januari 20, 2019
Beste leden van de Oecumenische studie- en werkgroep,

581.jpg Met droefheid meld ik u het overlijden van de orthodoxe archimandriet Vader Thomas (Geert Jacobs) uit Pervijze, jaren lid van onze groep. Hij was 68 jaar.

De uitvaartdienst zal op zaterdag 19 januari plaatsvinden.

Graag uw gebed voor hem en de gemeenschap.

 

Stichter orthodox mannenklooster in Pervijze

op 68-jarige leeftijd overleden

 Op zaterdag nam de orthodoxe gemeenschap afscheid van archimandriet Thomas (Geert Jacobs). Hij overleed aan de gevolgen van een ziekte. Thomas stichtte in Pervijze het enige orthodoxe mannenklooster van België. De abt is 68 jaar geworden.

6212e92d-eaa7-4353-acff-22be0629b982.jpg

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25 januari 2019) – Activiteiten in West-Vlaanderen

januari 16, 2019

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18 – 25  januari  2019)

Thema:    ’Zoek het recht en niets dan het recht’  (Dt 16,20)

De Nederlandstalige brochure voor de bidweek is te vinden op  www.c-i-b.be

Activiteiten in West-Vlaanderen

Te Brugge
Op vrijdag 18 januari om 20.00 u. in de kapel van Ter Fonteine, Boeveriestraat 49: Avondgebed rond het kruis van Taizé.

Op zaterdag 19 januari om 18.00 u. in de orthodoxe kerk van de HH. Konstantijn en Helena, Ezelstraat 85: Orthodoxe vespers met artoklasia (zegening van de broden). Nadien receptie.

Op zondag 20 januari om 10.00 u. in  ’t Keerske, Keersstraat 1: Gezamenlijke oecumenische dienst van de Protestantse gemeente (VPKB) en de Anglicaanse parochie.

Op zondag 20 januari om 16.00 u. in de Sint-Salvatorskathedraal: Oecumenische vesperdienst, m.m.v. het koor van de protestantse gemeente.

Te Ieper
Op zondag 20 januari om 18.00 u. in de protestantse kerk in de Beluikstraat 19: oecumenische gebedsdienst,.

Te Knokke
Op vrijdag 25 januari om 19.00 u. in de H. Margaretakerk: interkerkelijke oecumenische gebedsdienst, dit jaar geleid door de Rooms-katholieke kerk.

Te Kortrijk
Op woensdag 23 januari om19.00 u in de Sint-Michielskerk (Sint-Michielsplein): oecumenische wake in samenwerking met de protestantse en orthodoxe gemeenschap. Daarna ontmoeting in het Sint-Michielshuis.

Te Oostende
Op woensdag 23 januari om 19.00 u. in de kapel O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Desmedt de Nayerlaan (Hazegras): Oecumenische gebedsdienst, geleid door de protestantse gemeenschap.

Te Roeselare
Op dinsdag 29 januari om 19.30 u. in de protestantse kerk in de Jan Mahieustraat: Oecumenische avond over ‘Muziek en zang inde protestantse en katholieke traditie’.

Te Waregem
Zaterdag 19 januari om 19.00 u. in zaal De Ark, Zuiderlaan: oecumenische interkerkelijke gebedsdienst.

 

Verslag van de vergadering woensdag 12 december 2018 in de Oecumenische kapel te Brugge

december 15, 2018
 1. Gebed.

  Een nieuwe icoon (voorstelling van de Heilige apostelen Petrus en Andreas) en werd gewijd door Vader Bernard PeckstadtDeze werd aangekocht door de vzw Oecumene. Het is een replica van de icoon, die in 1964 gegeven werd door patriarch Athenagoras I aan paus Paulus VI, bij het historische moment van de opheffing van de wederzijdse excommunicatie (uit 1054).

  De paus liet de originele icoon onderbrengen in de gebouwen van de pauselijke raad voor de eenheid te  Rome.

  DSC_0342.JPG

  De nieuwe icoon met Priester Mark Delrue, Prof en Kan. Adelbert Denaux, Aartspriester Bernard Peckstadt, en Kan. en Deken Henk Laridon.

 2. Broodmaaltijd
 3. Werkvergadering

Priester Mark Delrue sprak over kunstenaar Georg Meistermann (1911-1990) en zijn werk Symbolon (uit 1953).  Dit bronzen kunstwerk werd door de vzw Oecumene aangekocht voor de Oecumenische kapel.

DSC_0351.JPG

Meistermann werd in 1911 in Solingen (Reinland) geboren. Hij werkte lang als tekenleraar in Düsseldorf. Hij was een bewust en kritisch christen en veelzijdig kunstenaar. Hij vervaardigde werken in glas, brons, textiel, ook kazuifels. Het motief van ‘vleugels’ was hem dierbaar. De spreker toont ons meerdere catalogi. In 1933 werd Meistermann verdacht gemaakt en werd zijn kunst door het regime een tijdje verboden. Naderhand won hij meerdere prijzen en werd hij gerenommeerd. Hij had ruime contacten. Zo was hij ondermeer bevriend met de latere kanselier Willy Brandt en met Heinrich Böll. In 1984 ontving Meistermann de Romano Guardiniprijs in München.
Als zijn meesterwerken worden beschouwd de glasramen in de kerken Sankt-Gereon en Sankt-Apostelen in Keulen.

Meistermann is ervan overtuigd dat religie en kunst complementair zijn. Enkele gedachten over kunst van Meistermann: Geloof vraagt om kunst. Kunst vraagt ook om geloof. Ook al heeft de Kerk geprobeerd zonder kunst te leven, volgens Meistermann kan dit niet. Kunst vraagt steeds inspanning en weerstand. Kunst zorgt voor ‘altitudo’, wat zowel ‘hoogte’ als ‘diepte’ betekent. Kunst heeft uiting aan transparantie, transformatie en transcendentie.
In 1981 sprak paus Johannes-Paulus II tot de kunstenaars. Hij zei dat de Kerk moet luisteren naar signalen van deze tijd. ‘De Kerk heeft de kunst nodig’, zei de paus toen.
Meistermann beaamde tenvolle deze woorden. Met zijn eigen woorden voegde hij eraan toe: ‘De Kerk moet luisteren naar een geseculariseerde kunstenaar in paniek’.

DSC_0366.JPG

Het Symbolon

Het aangekochte werk heeft de titel ‘Symbolon’. Meistermann vervaardigde het in brons, in 1953. Het bevat drie elementen, die de triniteit weerspiegelen:
1) Het alziend oog (verwijst naar de Vader)
2) Het kruis (verwijst naar de Zoon)
3) Vleugels (verwijzen naar de Geest)

De Geest, die ook een geliefd thema was van de Russisch-orthodoxe kunstenaar Kandinsky, is een verbindende figuur. Zo heeft dit kunstwerk zeker ook oecumenisch een betekenis.

Meistermann werd ooit ook gevraagd door het Duitse ‘Misereor’, wat bij ons ‘Broederlijk Delen’ heet. Hij houdt van wat hij ‘die innere Inspiration’ (innerlijke inspiratie) heet.
De spreker toonde meerdere boeken met kunstwerken van Meistermann en dankte de oecumenische groep voor de aandacht voor deze kunst.

DSC_0361.JPG

Z.E. Prof. en Kan Adelbert Denaux en Z.E. Kan en Deken Henk Laridon stellen het Symbolon voor.

 

 1. Varia

1) Mevr. Inge Cordemans beëindigt haar taak als bisschoppelijk gedelegeerde van het bisdom Brugge, met o.a. bevoegdheid voor oecumene. We danken haar voor haar inzet en interesse in onze werking. We wachten op een nieuwe gedelegeerde. Intussen neemt voorzitter dezes deze taak waar.

 2) Van 17 tot 19 november was er in het Engelse Lincoln een ontmoeting tussen de bisschoppen Lode Aerts (Brugge), Lowson (Angl. Lincoln) en McKinney (R-K, Nottingham). Mgr. Aerts wordt vergezeld door pr. Kurt Priem en mevr. Nathalie Verstraete. De drie bisschoppen werden door bisschop Aerts uitgenodigd in Brugge.

3) In de protestantse kerk, in ’t Keerske is er op vrijdag 21 december om 20.00 u. Kerstzangavond m.m.v. het kerkkoor o.l.v. Patrick Hellebuck.

4) De Anglicaanse kerk nodigt uit op ‘Festival of Nine Lessons and Carols’. In ’t Keerske te Brugge op zondag 16 december om 18.00 u.. Te Oostende in de OLV Koninginkerk (Lijsterbeslaan) op vrijdag 21 december om 19.00 u.

 5) Op woensdag 19 december in de Magdalenakerk te Brugge is er opnieuw een initiatief voor de ontvangst van het vredeslicht uit Betlehem. Er wordt een gebeds- en zingevingsinitiatief georganiseerd. Namens onze groep volgt Wilfried Desrumaux dit op, waarvoor hartelijke dank.
Het vredeslicht trekt door meer dan 30 landen (zonder gedoofd te worden). Naast Brugge komt dit jaar het vredeslicht ook in Kortrijk, Oostende en Koksijde.

6) Het thema voor de Bidweek voor de eenheid van de christenen 18 – 25 januari 2019 is: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’.De teksten komen deze keer uit Indonesië. Men neemt als inspiratie de Bijbelteksten Deuteronomium 16,11-20 en Psalm 85.

Op zondag 20 januari 2019 om 16.00 u. is er in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge de Oecumenische vesperdienst.

IMG_4698.JPG

7) Kijk regelmatig eens naar onze Weblog: https://kerkeninbrugge.wordpress.com

8) Volgende vergadering: dinsdag 19 februari: in de Evangelische kerk Brugge, Naaldenstraat 18, te gast bij ons medelid Patrick Couchement

  (verslag: H. Laridon)

 

Kanunnik Henk Laridon onze voorzitter aangesteld als de nieuwe deken in Waregem

december 3, 2018

Kanunnik Henk Laridon nieuwe deken in Waregem

IMG_0698.JPGOp zondag 28 oktober werd kanunnik Henk Laridon (voorzitter Oecumenische studie- en werkgroep West-Vlaanderen) als nieuwe deken aangesteld in de dekenale kerk Sint-Amandus en Sint-Blasius te Waregem. De Brugse bisschop, mgr. Lode Aerts, ging voor in de aanstellingsviering. Vijf koren verleenden hun medewerking en zongen o.l.v. Michiel De Jaeger. De kerk was tot de nok gevuld.

Een enthousiaste kerkgemeenschap, biddend zingend, begeleid door orgel en trompet, bracht een warm welkom aan de nieuwe deken.

Er was een mooie oecumenische delegatie aanwezig: Vader Bernard Peckstadt en Vader Andreas D’hoe van de Orthodoxe kerk, mevr. Jannica de Prenter en de heer Albert Eversen van de Verenigde Protestantse kerk, en Rev. Dan Eze van de Anglicaanse kerk. Archimandriet Hildebrand Vandermaelen van de Grieks-Melkitisch katholieke kerk was één van de concelebranten.

IMG_4512.jpegNaar goede gewoonte werd de benoemingsbrief voorgelezen en werden de sleutels van de kerken overhandigd door leden van de kerkfabrieken. Symbolisch werden attributen van de zeven sacramenten (doopsel, vormsel, eucharistie, huwelijk, wijding, ziekenzalving en biecht) aangebracht. Slotwoorden werden gebracht door Xavier Verhaeghe (voorzitter kerkfabriek Sint-Amandus), burgemeester Kurt Vanryckeghem en mevrouw Carine Viaene namens de pastorale eenheden. De nieuwe deken dankte op zijn beurt en het geheel werd afsloten met een aangename receptie in het O.L. Vrouw Hemelvaartinstituut. Het was een mooi en onvergetelijk gemeenschapsgebeuren als kerk in een heerlijke sfeer. Deo gratias!

Henk Laridon aangesteld tot pastoor-deken in Waregem

29/10/18 

De dekenale kerk H. Amandus en Blasius liep zondagnamiddag tot in de kleinste hoekjes vol voor de officiële aanstelling van kanunnik Henk Laridon (54) tot nieuwe pastoor-deken van Waregem. Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, leidde de viering.

Nieuwe deken Henk Laridon op het einde van de plechtigheid met links van hem medepastoor Stefaan Casteleyn en uiterst links bisschop Lode Aerts.

4792853.jpg

De nieuwe Deken en Kanunnik Henk Laridon met Mgr Lode Aerts, bisschop van Brugge

Henk Laridon was tot nu toe directeur en professor aan het Grootseminarie in Brugge en lector aan de lerarenopleiding Vives in Torhout. Vorig jaar kreeg hij de titel van kanunnik. Hij is een geboren en getogen Diksmuideling en komt uit een bekende familie. Vader Hendrik Laridon is oud-burgemeester en zijn zus Lies is de huidige burgemeester. Zijn oom was wijlen Mgr. Eugeen Laridon, destijds hulpbisschop van Brugge.

De plechtigheid werd bijgewoond door mensen uit alle hoeken van de provincie waar de nieuwe deken ooit actief is geweest. Doordat hij ook voorzitter is van de Diocesane Commissie Oecumene, was er ook een opvallende delegatie van onder meer de evangelische, orthodoxe en de Engelse anglicaanse Kerk aanwezig. Vijf koren uit Waregem, Sint-Eloois-Vijve, Beveren-Leie en Oostrozebeke zorgden onder leiding van Michiel De Jaegher voor de muzikale omlijsting, samen met organist Brecht Crabeels en trompettist Willem-Jan Hendrickx.

IMG_4515.jpeg

De nieuwe Deken Henk Laridon met Vader Bernard Peckstadt

Op het eind van de viering waren er nog toespraken van Xavier Verhaeghe (voorzitter van de kerkfabriek H. Amandus en Blasius), Carine Viaene (van de pastorale eenheid Sint-Anna) en door burgemeester Kurt Vanryckeghem. De nieuwe deken zelf sprak een dankwoord uit. Hij houdt van humor en zei dat hij wil proberen een ‘donsdeken’ te zijndie de mensen warmte kan geven.

Daarna volgde een receptie in O.L.Vrouw-Hemelvaartinstituut, waar vele plaatselijke parochiemedewerkers meteen met hun nieuwe deken kennis konden maken.

Het dekenaat Waregem behelst vier pastorale eenheden: Sint-Paulus Waregem, Sint-Anna Waregem (deelgemeenten), Sint-Franciscus Oostrozebeke-Wielsbeke en De Wijngaard Deerlijk, goed voor 14 parochies.